Kurumların Toplum Hayatındaki Yeri Nedir?

17.05.2017 - 11:40

Sosyolojiyle ilgili sorulan en önemli sorulardan biri kurumların toplum hayatındaki yeriyle ilgilidir. Kurumların toplum yaşamındaki yeri sosyoloji açısından incelenmesi gereken temel meselelerden biridir. Konuyu anlamak açısından önce neyi incelediğimize göz atalım. Toplumsal kurumlar birlikte yaşayan insan topluluklarının iş birliği içine girmesi sonucunda ortaya çıkmıştır.

kurumların toplum hayatındaki yeri nedir

Toplumsal Kurumlar Nelerdir?

Kurumlar denince sosyolojide sınıflara ayrılmış her türlü yapı akla gelmelidir. Yani kurumlar sadece resmi devlet dairelerinden ibaret değildir. Sosyal yaşamda en çok karşımıza çıkan kurumlar şunlardır:

 • Aile
 • Ekonomi
 • Hukuk
 • Din
 • Eğitim
 • Devlet

Yukarıda saydığımız kurumların toplum hayatının temelini oluşturur. Bununla birlikte büyük çaplı kurumlarım birçok alt kurumu vardır. Örneğin eğitim başlı başına bir kurumken birçok okul ve bina bir araya gelerek eğitimi meydana getirir. Yani büyük kurumlar küçük kurumlar tarafından meydana gelirler.

Toplumsal Kurumların Genel Özellikleri

Toplumsal kurumların genel özelliklerini anlatsak kurumların toplum hayatındaki yerini de daha iyi kavrarız. Toplumsal kurumların genel özellikleri kısaca şöyle sıralanabilir:

 • Toplumda birtakım ihtiyaçları karşılamak için ortaya çıkmışlardır.
 • Zaman içinde dönüşümler geçirip olgunlaşırlar.
 • Bütün toplumsal kurumlar etkileşim içerisindedir.
 • Kurumların toplum ve birey üzerine yaptırım gücü vardır.
 • Toplumsal kurumlar bazen zıtlıklar üzerinden çatışmaya girebilirler.
 • Boşalan bir kurumun yerini zamanla başka bir toplumsal kurum alır.

Yukarıda belirttiğimiz özellikleri bir örnekle açıklayalım. Modern çağda artık insanlar hayata profesyonelce hazırlanmakta ve eğitilmektedir. Temel eğitimin zorunlu olmasını belirleyen en üst kurum devlettir. Devlet bunu bir alt kurumu olan eğitim bakanlığı ile yapar. Bununla birlikte eğitimin faaliyet gösterdiği temel saha okullardır. Okullar bu kadar yaygın değilken bireyi eğitme görevi tamamen aile kurumundaydı. Ancak zamanla dönüşen aile kurumu ve gelişen eğitim kurumuyla birlikte bu görev aileden eğitime kısmen geçiş yapmıştır.

Bir kuruma tabi olmak sosyal yaşamda bireye kimlik kazandırır. Bir bireyin genellikle birden fazla kurumda yer aldığını görürüz. Örneğin bir öğretmen okulda eğitim kurumunun bir parçasıyken kendi evinde aile kurumunun bir parçası olmaktadır. Bireyler tabi oldukları kurumlarda çeşitli roller üstlenirler. Her bireyin birden fazla rolü vardır. Bir çalışan iş yerinde patron, ailesinde baba, üye olduğu sivil toplum kuruluşunda ise gönüllüdür.

Yukarıda da belirtildiği üzere toplumsal kurumların temel işlevi toplumu daha düzenli bir hale getirmektedir


Etiketler:
 • sosyoloji    
 • Yorumlar
  Yorum Yap