Felsefenin Temel Problem Alanları

05.10.2017 - 20:24

Felsefe, düşünce sürecimizi netleştirir ve gerçekliği anlamamızda kullandığımız temel kavramları geliştirir. Felsefenin sorular üzerinde duran bir dinamik yapı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu yazıda felsefenin temel problem alanları üzerinde durmaya çalışacağız.

Felsefi problemler yaşamın her alanından ortaya çıkabilir. Çünkü felsefe yaşamı anlamak üzerine kuruludur.

Bilgi felsefesi, bilim felsefesi, varlık felsefesi, sanat gelsefesi, din delfesi gibi alanlar felsefenin alt alanlarıdır. Ancak bu problem alanlarının üzerine oturduğu bazı temel kavramlar vardır.

Bu kavramları şöyle sıralayabiliriz.

 1. Bilgi
 2. Varlık
 3. Değer

Bu kavramlar felsefenin temel problem alanlarıdır. Ancak felsefede çeşitli problemler bu kavramlarla ilişkili olarak karşımıza çıkmaktadır.

felsefenin temel problem alanları

Örneğin bilim felsefesi ve bilgi felsefesi esasen problemlerini "bilgi" kavramı üzerine kurar. Bilgi felsefenin temel problemleri yazısında bu konuya değinmiştik.

Yine varlık kavramı üzerine varlık felsefesinin temel soruları adlı yazıyı ele almıştık. Varlık felsefesinin de üzerine oturduğu kavram varlık kavramıdır.

Bazı Felsefi Problemler

Yukarıda ortaya koyduğumuz temel problem alanlarını düşünerek bazı felsefi problemler üzerinde duralım. Her problem bize yeni problemler doğurmaktadır. Bu sayede genişleyen bir problem ağı oluşmaktadır.

 • Gerçek ve doğru arasındaki ilişki nedir?
 • Varlık nedir? Varlığın nitelikleri nelerdir?
 • Fiziksel varlıkla metafizik varlık arasındaki ilişki nedir?
 • Değişim nedir?
 • Değer nedir? Değeri belirleyen etmenler nelerdir?
 • Yaşamın amacı nedir?
 • Doğru bilginin kaynağı nedir?
 • Güzelliğin ölçütleri nelerdir?

Yukarıdaki problemleri açtıkça karşımıza yeni problem alanları ortaya çıkacaktır. Böylece cevaplanması gereken birçok soru ile karşılaşırız.

Felsefenin Serüveni

Felsefe yaşamı ve yaşamın var olduğu evreni anlama çabasıdır. Bu çaba sürekli bir şekilde devam etmektedir. Eski çağlarda insanlar doğayı anlamaya büyük önem vermişlerdir. Böylece felsefe uzun bir zaman doğayla ilgilenmiştir.

Felsefe tarihinden bildiğimiz kadarıyla Sokrates ve sofistlerle birlikte felsefe doğayanın yanında onun çocuğu olan insanı ve toplumu da sorgulamaya başlamıştır.

Kesintiye uğramadan dinamik bir şekilde devam eden felsefe, çözüm ürettiği sorunların yerine yenisini koyarak bu etkinliğe devam eder.

Felsefe öznel bir etkinlik olmasına rağmen ortaya koyduğu ilkeler akıl, mantık ve matematik gibi nesnel kavramlara dayanır. Bilgiye ulaşmadaki en temel yol mantıktır.

Tarihsel süreç içerisinde felsefe bilimden faydalanmış ve bilimin önüne yeni sorular koyarak bilimin ilerlemesine de olanak sağlamıştır.


Etiketler:
 • felsefe    
 • Yorumlar
  Yorum Yap