Varlık Felsefesinin Temel Soruları

28.04.2016 - 17:50

varlık felsefesinin temel soruları

Varlık felsefesi felsefenin temel alanlarından bir tanesidir. Varlık felsefesinin temel soruları ise bu alana ışık tutmak için sorulmuş sorulardır. Felsefede problemler cevaplardan her zaman daha önemli olmuştur. Varlık felsefesinde de problemler hep ön planda olmuştur. Varlık felsefesinin temel soruları iki başlık altında toplanmıştır. Bunlar:

  1. Varlığın var olup olmadığı sorusu
  2. Varlığın ne olduğu sorusu

İlk soruya varlık vardır şeklinde cevap verirsek ve böyle bir sonuca ulaşırsak ikinci soru o zaman mantıklı bir hal alır. Varlığın var olmadığını düşünen güçlü felsefi akımlar da vardır. Örneğin Nihilizm (hiççilik)  varlığın var olmadığını, olsa bile bilinemeyeceğini, bilinse bile anlatılamayacağını savunan bir görüştür. Buna benzer birçok felsefesi akım vardır. Ancak yine de varlığın var olduğunu savunan realizm benzeri akımlar daha yaygındır.

Varlık felsefesinin temel soruları varlığın var olduğunu kabul ettikten sonra daha da çeşitlenmektedir. Varlık varsa eğer nedir ve nasıl bir şeydir? Bu tür sorular varlık felsefesi içerisinde çok geçen sorulardır.

Metafizik açısından da varlıkla ilgili sorulan birçok soru vardır.

  • Varlığın temel maddesi nedir?
  • Varlık değişir mi?
  • Evrende bir düzen var mıdır?
  • Evren sonlu mudur?
  • Evrenin ve yaşamın anlamı nedir?
  • Ölüm var mıdır?
  • Ölümün taşıdığı mana nedir?

Bütün bu sorular varlık felsefesinin temel soruları arasında yer alır. Ancak bu tür sorularla varlık incelenebilir. Felse