Sözel Derslerde Unutma Sorunu

21.08.2016 - 02:16

Sözel derslerde unutma sorunu

Ders çalışma ve özellikle sınava hazırlık sürecinde görülen sorunlardan biri de sözel derslerde unutma sorunu olarak karşımıza çıkar. Unutma sorunu aslında öğrenmenin olduğu bütün süreçlerde vardır. Fakat şöyle ki sözel derslerde unutma sorunu daha sık karşımıza çıkmaktadır. Çünkü sözel derslerde bilgi ağırlığı fazladır. Öğrenilecek çok şey vardır. Öğrenilen şeyler fazla ise unutma da fazla olur doğal olarak. Sözel derslerde unutma sorununu çözmek için yapılacak bir şeyler var elbette. Ancak hafızanız gelişmişse ve unutmuyorsanız en güzeli olur. Bu nedenle daha iyi nasıl hatırlayabiliriz adlı yazıyı okumızda fayda var.

Sözel derslerde unutma sorunu öğrencileri ders çalışmaktan da soğutmaktadır. Öğrenci unutacağını bildiği için ders çalışmak istememektedir. Bu tutum yanlış bir tutum olmasına rağmen öğrencide isteksizleğe neden olduğu da bir gerçektir. Bu nedenle sayılsal dersler mesela daha çok sevilir çalışma açısından. Sayısal derslerin hem bilgi yükü azdır hem de unutma sorunu pek daha nadir görülür. Bunun sonucu olarak da aynı oranda anlaşılması zordur tabi bu derslerin. Biz şimdi yeniden konumuza dönelim ve sözel derslerde unutma sorunu nasıl çözülür ona bakalım.

Unutmaktan korkup ders çalışmamak yanlış bir davranıştır. Eğer öğrenirseniz unutursunuz tekrar öğrenince tekar unutursunuz ama belli bir aşamadan sonra unutma gerçekleşmez. Bu olaya da böyle yaklaşak önemlidir. Bir yere bir kere gittiğinizde yolu unutur veya karıştırırsınız ama 5 kez gittikten sonra artık sizin için böyle bir sorun kalmaz. İnsan beyni de bu şekilde çalışır. Bu nedenle daha çok çalışarak bu sorun çözülebilir. Sözel derslerde görülen unutma sorunu hayatın her alanında görülür aslında. Hayatın her alanında tekrar önemlidir. Ders çalışmada tekrarın önemi ise daha büyüktür.

Genel olarak şöyle düşünebilirsiniz. İlk çalışmada unutuyorsam eğer ilk çalışma unutma içindir zaten. Hatta çok unutuyorsanız ilk iki tekrarı unutma süreci tekrarı olarak düşünebilirsiniz. Eğer üçüncü tekrarda aklınıza tam yerleşiyorsa ilk iki tekrarın amacı üçüncü tekrara ulaşmak olur. Bunu böyle düşündüğünüz taktirde sonuç alırsınız.

Ders çalışmada unutma sorununun bir sebebi de konuyu iyi öğrenmemektir. Bir konuyu iyi bilmezseniz beyin o konuyu iyi organize edemez. Bilgiler ne kadar ilişkilendirilirse ve sağlam hatlara oturtulursa öğrenme de o kadar kalıcı olur. Bunun sonucunda da unutma daha az gerçekleşir. Yani iyi öğrenmek ve çok tekrar etmek unutma sorununun yegane çözümüdür diyebiliriz. Bütün bunlar birbiriyle ilişkilidir zaten. Tekrar ettikçe daha iyi öğrenmiş de olursunuz.

Tarih dersinde çok unutmak özellikle görülen bir durumdur. Çünkü tarihte çok fazla bilgi var ve bu bilgiler birbirine benziyor. Her dönemde savaşlar, antlaşmalar ve çeşitli gelişmeler bulunuyor. Hal böyle olunca tarih dersinde unutma sorunu da sık görülüyor. Bu konuda yapabileceğiniz şey ise ana hatları oturtmak olabilir. Kafanızda tarihsel sınıflandırmayı iyi yapmanız, konuları iyi kategorize etmeniz bilginin yerine oturmasını kolaylaştıracaktır.

Yazarak çalışmak unutma sorunu için birebir yollardandır. Yazarak çalıştığınız zaman unutmanız zorlaşır çünkü daha iyi öğrenirsiniz. Beyin okurken veya duyarken öğrendiğini, yazarken de tekrar ettiği için bilgiye daha fazla önem vermektedir. Bu da ders çalışma sırasında öğrenmeyi ve bilgiyi kaydetmeyi en üst düzeye çıkarmaktadır. Ders çalışırken not almak bu nedenle çok önemlidir.

Sözel derslerde ve genel olarak ders çalışma sırasında görülen unutma sorununa yukarıda anlatılanlar çerçevesinde çözüm sunmaya çalıştık. Yapmamız gerekenleri son olarak maddeler şeklinde özetleyelim:

  • Unutmaktan korkmayın.
  • Çok tekrar edin.
  • Yazarak çalışın.
  • Bilgiyi sınıflara ayırın.
  • Konuyu iyi öğrenin.

Yukarıdaki maddeler bu unutma sorununa kesin çözüm niteliğindedir.


Etiketler:
Yorumlar
Yorum Yap