Din Felsefesi Nedir?

11.08.2016 - 12:54

din felsefesi nedir

Bu yazıda din felsefesi nedir sorusuna yanıt almaya çalışacağız. Felsefede soru sormanın önemini hepimiz biliyoruz. En başta felsefe nedir tarzında genel sorular soruyoruz. Sonrasında felsefenin alt dalları için de bu soruyu tekrar ediyoruz. Din felsefesi önemli bir felsefe dalı olduğu için din felsefesi nedir sorusunu da elbette sormamız gerekiyor. Tabi bu soruya çok soyut cevap vermeyeceğiz. Daha çok din felsefesi ile ilgili genel bilgileri aktaracağız. Din felsefesi nedir bunu öğrenmeye çalışacağız.

Din bugün toplumda çok yüksek derecede etkili kurumlardan bir tanesidir. Dünyanın neresine giderseniz gidin bu böyledir. Geçmişte dinin etkisi daha da büyüktü. Bundan dolayı dünya tarihini dinden ayrı düşünmek imkansızdır. Dinin etkisinin zamanla azaldığı ile ilgili tezler olsa da dinlerin bugün güçlerini koruduğunu söylemek gerekir. Siyaset nasıl bir kurumsa ve siyaset felsefesi bu kurumu açıklamaya, çözmeye, meşruiyet zemini oluşturmaya çalışıyorsa din felsefesi de din kurumu ile ilgili aynı görevleri gören felsefe dalıdır. Tabi din felsefesi nedir sorusu ile birlikte din nedir sorusunu da ele almamız gerekiyor. Bu tanımlamaları daha önce yaptığımız için burada fazla detayına girmeyeceğiz.

Felsefenin zemin oluşturucu bir özelliği vardır. Din gibi dogmatik kurumların bile zeminini bir ölçüde felsefe belirler diyebiliriz. Çünkü dinler insanlar ile alakalıdır. İnsan ise düşünen bir varlık olmasından dolayı dinle ilgili akıl yürütecektir. Bunun sonucunda da din felsefesi ortaya çıkacaktır.

Din felsefesi genel olarak din kavramıyla ilgilenebileceği için özelde de bir inancı konu edinebilir. Örneğin İslam felsefesi, Musevilik felsefesi gibi alt alanlar oluşturmak mümkündür. Bütün dinler kendilerini meşrulaştırmak ve kabul ettirmek için çeşitli tezler ortaya koyarlar. Çünkü insanların bir dini savunabilmesi için o dinin meşru olması gerekir. Meşru olmak da ancak akıl ölçüleriyle ele alındığında ortaya çıkar. Burada şu hataya düşmemek gerekir. Din bilim gibi rasyonel doğruları ele almaz sadece. Dinde dogmatizm vardır. Mantık bazen geri plana atılır. Ancak din felsefesi yine de dinle ilgilidir. Çünkü hem dinlerin kendi içinde tutarlıkları hem de dıştan din kurumunun tutarlılığı felsefe ile irdelenmelidir.

Din felsefesi dinle ilgili temel soruları ortaya koyan bir felsefe dalıdır. Örneğin yaratıcının varlığı sorusunu irdeler. Burada da mantıklı ve mantıksız bulduğu şeyleri ortaya koyar. Bu sorulara cevap vermek din mensuplarının veya din görevlilerinin temel görevi değildir. Temel görev düşünen, akıl eden ve din felsefesinde kafa yoran mütefekkirlerin işidir. Yoksa dinine bağlı bir vatandaş hiçbir soru sormadan veya hiçbir soruya cevap vermeden yaşamını pekala sürdürebilir.

Günümüzde din felsefesi denince yaratıcının varlığı üzerinde çok durulmaktadır. Ancak içerisinde yaratıcı olmayan dinler de mevcuttur. Sadece bu dinlerin çok fazla taraftarları yoktur. Felsefe insandan ve hayattan bağımsız olmadığı için taraftarları ve takipçileri daha fazla olan dinleri irdelemeyi öncelemiştir. Bu nedenle tanrı, yaratıcı gibi kavramların çok irdelendiğini din felsefesi içerisinde görüyoruz.

Din felsefesi nedir sorusuna kısaca bu şekilde yanıt verebiliriz. Daha fazla bilgi için din felsefesi alanında önemli eserler ortaya koymuş filozofları değerlendirmek daha faydalı olacaktır. Burada sadece din felsefesinin temeli anlatılmıştır.


Etiketler:
  • felsefe    
  • Yorumlar
    Yorum Yap