Din Nedir?

15.03.2016 - 12:50

din nedir

Din insan hayatında çok önemli rol oynayan bir varlıktır. Buna rağmen din nedir diye sorulduğunda kapsamlı bir cevap verme yetisine sahip değiliz. Din sizce nedir diye birine sorarsak kişinin dine verdiği öneme göre çeşitli kişisel kanaatlerle karşılaşabiliriz. Kimisi hayatın ta kendisidir derken kimisi de hayatı renklendiren bir şeydir diyecektir. Din nedir sorusuna biz burada felsefi olarak yaklaşacağız. Din felsefesi açısından din nedir problemini ele alacağız. Yoksa kimsenin inanç düzeyiyle ilgili bir problem yaratma derdinde değiliz.

Din nedir diye dinin kelime anlamına ve çıkış noktasına bakarsak inançtan farklı bir şeyle karşılaşmıyoruz. Ancak bu inanç her şeye olan inancı kapsamıyor. Mesela bir insanın dini ritüellerden bağımsız birçok inancı olabilir ancak dini manada inanç iyi sayılan inanç olmak zorundadır. Din ifadesine nedir diye yaklaştığımızda dini pratikleri hayatında uygulayan ve dini çok önemseyen biri size kendi inancıyla ilgili din İslamdır veya din Hıristiyanlıktır şeklinde ifadeler kurabilir. Din aslı itibariyle hak yol anlamına geldiği için insanların kendi inançlarını din diye tanımlamaları da son derece doğaldır.

Kutsallığın bilgisi yine din nedirin cevabı şeklindedir. İnsanların kutsal veya kutsi gördükleri şey onların dini ile ilgilidir. Bir insan bir şeyi kutsal görüyorsa o şeyin din içerisinde bir yeri vardır demektir. Din inanca dayalı olduğu için dini konulardaki ispatlar da inanç esaslıdır. Ancak din felsefesi açısından dini inançlara yaşamın içinden deliller bulmak da son derece doğaldır. Din bütünüyle insan hayatını kuşatabilen bir varlık olduğundan hayatta yaşananları da dinle açıklamak veya dini temellere dayandırmak olağan bir şeydir.

Din ile ilgili birçok tanımlamayı yaptıktan sonra din nedir ifadesini özetle cevaplayabiliriz. Bu cevabı tanımsal olarak yapalım. Din, bir dizi inanç, dogma ve pratikten oluşan ve insanlar arasındaki ilişkilere yansıyan olgunun bütünüdür. Bir dinin din sayılması için bazı temel kriterler gereklidir. Bunlardan en önemlisi takipçi kitledir. Bir kitle tarafından takip edilmeyen veya tarihte takip edilmemiş inançlar din tanımına girmezler. Bir dinin takipçileri aynı dini inancın temelinde buluşurlar. Ancak aralarında yorum farkı olabilir. Aynı dine mensup inanç takipçileri birbirlerine göre dindaştırlar. Günümüzde yaygın ve etkili olan tek tanrılı dinler güçlüdür. Tarihte tek tanrı inancına dayanmayan birçok inanç gelip geçmiştir.

Türkiye toplumunda yaygın olan İslamiyet inancı tek tanrı inancına dayanan, peygamberi, kutsal kitabı olan bir dindir. İslamiyet ve Hıristiyanlık gibi dinlerin yorum farkından ortaya çıkmış çeşitli mezhepler de vardır. Bu mezhepler dindeki temel kriterlerde anlaştıkları halde bazı noktalardaki farklı yorumlara dayanırlar. Din nedir ne değildir tamamen anlayabilmek için tabi ki geniş incelemelere ihtiyaç vardır. Ancak şu da bir gerçektir ki dinin toplumlar üzerindeki etkisi çok büyüktür.


Etiketler:
  • felsefe    
  • Yorumlar
    Yorum Yap