Felsefe Kavramları

15.04.2016 - 08:53

felsefe kavramları

Felsefe ygs sınavında doğrudan soru çıkan bir alandır. Üstelik bu alandaki sorular sosyal bilgiler testi içerisinde zor soru sınıfına girmektedir. Felsefe konularının hepsini anlatmaya özen gösterdik bu yüzden. Bu yazıda felsefe kavramları üzerinde duracağız. Felsefe dersinde kavramların önemi büyüktür. Bu kavramlar son yıllarda doğrudan sınavda çıkmaktadır. Felsefe kavramları sınavda doğrudan çıkmadığı zamanda bile bu kavramlar dolaylı olarak konu edinmektedir. Bu nedenle bu kavramlar üzerinde duracağız. Öncelikle felsefenin dallarını ele alalım.

Felsefeye giriş

Bilgi felsefesi

Bilim felsefesi

Varlık felsefesi

Ahlak felsefesi

Siyaset felsefesi

Estetik

Din felsefesi

Bu dallarla ilgili kavramları bildiğiniz zaman felsefe kavramları da otomatik olarak bilinmiş olur. Sınavlarda çıkan sorular yukarıda bahsettiğimiz dallarla ilgili olan sorulardır. Felsefe ile ilgili problem şu ki birçok kişi felsefeyi öğrenilemeyecek bir şey olarak düşünür. Bu görüş kısmen doğru olsa da temel düzeyde kavram bilgisi ancak bu konuların çalışılmasıyla edinilebilir.

Onkoloji: Varlık felsefine verilen addır.

Epistemoloji: Bilgi felsefesidir.

Estetik: Sanat felsefesidir.

Norm: Toplumsal süreçlerde uzun sürede ortaya çıkan olayların gördüğü toplumsal kabul.

Tinsel: Ruhani.

Nihlizm: Hiçlilik akımının görüşüdür.

Kantçılık: Kant’ın felsefesi doktrinidir. Evrensel ahlak yasasına uymayı öğütler.

Evrensel ahlak yasası: Kant felsefesinde koşulsuz takip edilmesi gereken yasadır.

Ütopya: Dünyada var olmayan fakat hayalde var olmuş güzelliklerle dolu sistem.

Distopya: Ütopyanın tersi şeklinde kötü bir hayali sistem.

Dogmatizm: Bir şeyi doğrudan sorgulamadan, kuşku duymadan inanmayı ön gören felsefi görüş.

Etik: Ahlak, ahlak felsefesi.

Determinizm: Olayları neden sonuç ilişkisine göre açıklayan doktrin.

Kadercilik: İnsanın başına gelen olayları bir kaderin ürünü olarak gören görüş. İnsan eylemlerinin etkisinin kader kadar etkili olmadığı bu görüşte savunulur.

Gerçekçilik: Realizm de denilen bu görüş nesnel gerçekliği her şeyin üzerinde tutar.

Pragmatizm: Bireysel faydayı her şeyin üstünde tutan görüş.

Hazcılık: Bireysel hazzı en önemli olgu olarak gören görüş. Hedonizm olarak da adlandırılır.

İdealizm: Düşünceyi varlığın temeli olarak gören doktrin.

Maddecilik: Varlığın sadece dokunabildiğimiz maddelerden ibaret olduğunu savunan düşünce. Materyalizm de denir.

Metafizik: Madde olarak görülmeyeni, madde ve fizik ötesini, doğa üstü güçleri inceleyen alan.

Pozitivizm: Deneyle doğrulanmayan bilgiyi yanlış kabul eden görüş.

Akılcılık: Aklı her bilginin temel kaynağı olarak gören düşünce.

Felsefe kavramları yukarıda bahsedilenlerden çok daha fazladır. Ancak bu kavramların tanım olarak üzerinde durmaktan ziyade bunları detaylı irdelemek gerekir. Felsefeye giriş konusundan başlayarak konuları çalıştığınızda kavram bilginiz de gelişir. Ayrıca felsefe kavramlarının iyi kavranması için çok soru çözmek de önemlidir. Sorularda görüldükçe kavramlar daha iyi anlaşılır.


Etiketler:
  • felsefe    
  • Yorumlar
    Yorum Yap