tarih

Beşik Ulemalığı Nedir?

Osmanlı Devleti uzun bir dönem yaşamış ve tarih sahnesinde yer almıştır. Devletin güçlü dönemlerinin sona erip güç kaybetmesinin çeşitli nedenleri vardır. Bu yazıda Osmanlı Devletinin zayıflama nedenlerinden biri olan "Beşik Ulemalığı" kavramı üzerinde duracak ve beşik ulemalığı nedir sorusunu genişçe yanıtlayacağız. Osmanlıda alimin oğlu alimdir mantığıyla devlet makamlarının babadan oğla geçmesine ...

Okumaya devam et

Ekber ve Erşed Sistemi

Osmanlı Devletinde çeşitli zamanlarda çeşitli sistemler uygulanmıştır. Bu sistemlerden biri de tahta kimin geçeceğiyle ilgili olan ekber ve erşed sistemi dediğimiz sistemdir. Bu yazıda ekber ve erşed sistemi nedir, ne zaman getirildi, sistemim ilk padişahı kimdir gibi sorulara yanıt vereceğiz. Ancak önce bu sistemi kısaca tanıtalım. Osmanlı Devletinde kardeş katlini önlemek ...

Okumaya devam et

İkta Sistemi Nedir?

Türk devletlerinin tarih sahnesinde başarılı olmasının ana nedenlerinden biri de gelişmiş teşkilat yapılarıdır. Selçuklular ve Osmanlılar birer teşkilat toplumudur. Bu yazıda Selçuklularda kullanılan ikta sistemi üzerinde duracağız. Önce ikta sistemi nedir kısaca anlatacak, ardından bu sistemle ilgili bazı bilgiler vereceğiz. Selçuklularda asker ve devlet görevlilerine maaş olarak ayrılan topraklara ikta toprakları, ...

Okumaya devam et

Kolonicilik Nedir?

Tarihteki ekonomik ilişkileri ve denizci toplumların faaliyetlerini anlayabilmek için koloniciliği de bilmemiz gerekiyor. Bu yazıda kolonicilik nedir hem kısa hem de detaylı olarak anlayacağız. Önce kısaca tanım yapacak, ardından da kolonicilik tarihiyle ilgili biraz daha bilgi vereceğiz. Bir toplumun kendi toprakları dışında idare ettiği yerlere koloni denir. Bu yerleri devlet çıkarları ...

Okumaya devam et

Kafes Sistemi

Osmanlı Devleti teşkilatlanmayı esas alan bir sistemler devletidir. Osmanlı Devletinin Duraklama Döneminde uygulanmaya başlanan ve bugün de birçok tarihçi tarafından tartışılan sistemlerde biri de kafes sistemidir. Bu yazıda kafes sistemi nedir, kim tarafından kurulmuştur, Osmanlı Devletine ne gibi etkileri olmuştur şeklindeki konulara açıklık getirmeye çalışacağız. Şunu önceden belirtelim ki kafes sistemini anlamak ...

Okumaya devam et

Feodalite Nedir?

Avrupa tarihini öğrenmek istiyorsak bilmemiz gereken kavramların başında feodalite kavramı gelir. Bu yazıda feodalite nedir öğrenmeye çalışacak, feodalizmin özellikleri üzerinde detaylı olarak duracağız. Önce basit bir feodalite tanımı yapalım. Feodalite ya da Feodalizm Ortaçağ Avrupası'nda ortaya çıkan siyasal, ekonomik ve sosyal düzene verilen genel addır. Feodalitede derebeyler egemen olduğu için düzene derebeylik ...

Okumaya devam et

Tarih Bilimini Niçin Öğrenmeliyiz?

Tarih bilimi sosyal bilimlerin en önemlisidir. İnsan doğası gereği geçmişiyle ilgilidir ve onu merak eder. Bu nedenle de insan kaçınılmaz olarak tarihle ilgilenir. Bugün bütün eğitim programlarının bir parçası olan tarih bilimi, öğrenildiğinde bize birçok fayda sağlar. Bu yazıda tarih bilimini niçin öğrenmeliyiz sorusuna önce kısaca, sonra da detaylı yanıt ...

Okumaya devam et