Kişileştirme Nedir?

Türkçe birçok söz sanatını içeren bir dildir. Sanatlı anlatımda kullanılan tekniklerden biri de kişileştirme yani teşhis sanatıdır. Bugün çok soru çıkan sanatlardan biri olan kişileştirme üzerinde duracak ve kişileştirme nedir sorusuna basitçe cevap vereceğiz. İnsan dışı varlıklara insanlara ait özelliklerin aktarılmasıyla ortaya çıkan mecazlı anlatıma kişileştirme ya da teşhis denir. Kişileştirme ...

Okumaya devam et

Nükleer Fizik Nedir?

9. sınıf müfredatında fiziği tanımaya başlayınca fiziğin alt dallarından birinin de nükleer fizik olduğunu öğreniyoruz. Bu yazıda nükleer fizik nedir, neyi inceler ve ne gibi konular üzerinde çalışır gibi konulara değineceğiz. Şunu belirtmek gerekir ki nükleer fiziğin birçok uygulama alanı vardır. Atomdan çok daha küçük bir hacme sahip olan atom çekirdeğinin ...

Okumaya devam et

Alaşım Nedir?

Hem kimyada, hem sanayide hem de günlük hayatımızda alaşım kavramı çok önemlidir. Çok bilgi sahibi olmasak bile etrafımızda aslında birçok alaşım örneği görür ve onlara dokunuruz. Bu yazıda alaşım nedir basitçe anlatmaya çalışacağız. Ayrıca bazı alaşım örneklerinden de bahsedeceğiz. En az biri metal olmak üzere iki veya daha fazla elementi birlikte ...

Okumaya devam et

Kafes Sistemi

Osmanlı Devleti teşkilatlanmayı esas alan bir sistemler devletidir. Osmanlı Devletinin Duraklama Döneminde uygulanmaya başlanan ve bugün de birçok tarihçi tarafından tartışılan sistemlerde biri de kafes sistemidir. Bu yazıda kafes sistemi nedir, kim tarafından kurulmuştur, Osmanlı Devletine ne gibi etkileri olmuştur şeklindeki konulara açıklık getirmeye çalışacağız. Şunu önceden belirtelim ki kafes sistemini anlamak ...

Okumaya devam et

Mol Kavramı ile İlgili Sorular ve Cevapları

Mol kavramı 10. sınıf müfredatının önemli konuları arasındadır. Ancak bu konunun önemi sadece bir yılın müfredatında yer alıyor olmasından gelmiyor. Mol kavramı bilinmeden maalesef kimya iyi anlaşılmıyor. Çünkü kimyada bir şeyin ölçüsü mol olarak verilmektedir. 10. sınıf kimya konuları yazısında da bunu vurguladık. Bu yazıda mol kavramı ile ilgili sorular ve ...

Okumaya devam et

İvme Nedir?

Fizikte en çok kullanılan tabirlerden biri ivmedir. İvme kavramı iyi öğrenilmeden mekanik fizik iyi anlaşılmayacaktır. İvme ifadesi araba kullanırken dahi karşımıza çıkabilmektedir. Günlük hayatta ise ivme yakalamak ya da ivme kazanmak şeklinde kullanımına şahit oluruz. Bu yazıda ivme nedir öğrenecek, ivmenin mantığını anlamaya çalışacağız. Hareketli bir nesnenin birim zamandaki hız değişimine ...

Okumaya devam et

Genleşme

Temel fizikte gördüğümüz konulardan biri de genleşmedir. Genleşme sıcaklık etkisiyle olduğu için aslında ısı sıcaklık ve genleşme genellikle tek başlık altında ele alınır. Bu yazıda genleşme nedir, neden olur, nelere bağlıdır gibi sorulara yanıt arayacak ve konuyu birlikte öğrenmeye çalışacağız. Isı alan maddelerde, sıcaklık artışının bir sonucu olarak boy, yüzey alanı ...

Okumaya devam et