Hava Saf Madde Midir?

24.10.2020 - 07:00

İçinde yaşasak da göremediğimiz bir varlıktır hava. Oysa bizim için ne kadar da önemlidir. Daha önce hava madde midir şeklinde sorulan bir soruya cevap vermiştik. Evet hava maddedir. Peki hava saf madde midir? Bu soruyu da sık duyuyoruz. Dilerseniz bu konuya netlik kazandıralım.

Hava saf madde değildir. Bunun nedeni havanın karışım olmasıdır. Havada birbirinden farklı gazlar bulunmaktadır.

Saf maddeler tek bir maddeden oluşurlar. Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılamazlar. Saf madde nedir adlı yazıda saf maddeyi detaylı olarak anlattık.

Hava saf madde midir

Havanın Bileşimi

Hava derken kast edilen soluduğumuz havadır. Gaz karışımı olan havanın içerisinde birbirinden farklı gazlar bulunmaktadır. Havanın bileşiminde %78 azot, %21 oksijen bulunur. Geri kalan %1'lik kısımda da argon, neon ve helyum başta olmak üzere çeşitli gazlar bulunmaktadır.

Atmosferde bulunan havanın bulunduğu katmana göre de özellikleri bir nebze farklılık göstermektedir. Örneğin alt katmanda bulunan havada yüksek oranda su buharı da bulunur. Özellikle buharlaşmanın yüksek olduğu nemli yerlerde bu durum daha belirgindir.

Hava gözle görülmediği için saf madde sanılabilir. Ancak karışımların hiçbiri saf madde değildir. Havanın saf madde olmamasının nedeni de karışım olmasıdır.

Karışımlar katı + sıvı, sıvı + sıvı, sıvı + gaz vb. farklı fazlar içerebilirler. Hava karışımı gaz + gaz karışımıdır.

Maddenin Sınıflandırılması

Havanın neden saf madde olmadığını öğrendik. Maddenin bu açından sınıflandırlmasını da öğrenirsek birçok şey yerine oturur.

Maddeler temel olarak iki ana başlıkta toplanabilir:

  1. Saf maddeler
  2. Karışımlar

Demek ki bir madde ya saf maddedir ya da karışımdır.

1. Saf Maddeler

Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılamazlar. Tek tür madde içerirler. Saf maddeler de genel anlamda ikiye ayrılabilir:

  1. Elementler
  2. Bileşikler

Elementler tek tip atom içerirler. Kimyada elementler periyodik tabloda gösterilirler. Her elementin bir sembolü vardır. Örneğin oksijen O ile, demir Fe ile Kalsiyum Ca ile gösterilir.

Bileşikler ise birden fazla türde atom içerler. İki veya daha fazla elementin tepkimeye girmesiyle bileşikler ortaya çıkar. Bileşikler sembollerle gösterilir. Örneğin su H2O ile gösterilir. Bu da 2 hidrojen atomu ile bir oksijen atomunun bir arada bulunması demektir.

Bileşiklerde farklı elementler tepkimeye girerek yeni bir madde oluşturmuşlardır. Bileşikleri karışımlarla karıştırmamak gerekir. Bileşikler saf maddedir.

2. Karışımlar

Saf olmayan maddeler karışımlardır. Hava bir gaz karışımıdır. Bu nedenle saf madde değildir. Karışımları da 2 ana grupta toplamak mümkündür:

  1. Homojen karışımlar
  2. Heterojen karışımlar

Her tarafında aynı özelliği gösteren karışımlara homojen karışım denir. Tuzlu su homojen karışım örneğidir. Her tarafında aynı özelliği göstermeyen karışımlara ise heterojen karışım denir.

Örneğin zeytinyağı su karışımı bir heterojen karışımıdır. Çünkü zeytinyağı su içinde çözünmez. Ayrıca daha hafif olduğu için üstte birikir.

Hava saf madde olmadığına göre karışımdır. Bunu anladık. Peki hava homojen karışım mı yoksa heterojen karışım mı? Hava homojen bir karışımdır. Gazlar havada eşit bir şekilde dağılmıştır.

Bir şeyin saf madde olup olmadığını anlamak için maddelerin nasıl sınıflandırıldığını iyi bilmemiz gerekir.


Etiketler:
  • kimya    
  • Yorumlar
    Yorum Yap