Fizikokimya Nedir?

12.09.2020 - 15:48

Büyük çaplı bir bilim dalı olarak kimya, çeşitli alt dallara ayrılmıştır. Kimyanın alt dalları yazısında bu alt dallara zaten değinmiştik. Bu alt dallardan biri de fizikokimya dediğimiz çalışma alanıdır. Bu yazıda fizikokimya nedir görmeye çalışacak ve bu disiplinin uğraş alanı üzerinde durmaya çalışacağız.

Maddenin atomik veya moleküler seviyedeki davranışlarını fiziksel sistemleri kullanarak açıklayan kimya alt dalına fizikokimya denmektedir.

Fizikokimyanın daha geniş tanımı da vardır ancak 9. sınıf müfredatı için yeterli olan tanımı kısaca bu şekildedir.

Bildiğiniz gibi kimya ve fizik son derece yakın ilişkide olan bilimlerdir. Durum böyle olunca bu iki alanı birbirinden bağımsız düşünmek de olanaksızdır.

Fizikokimya nedir

Fizikokimya Biliminin Uğraş Alanı

Kimyasal bir olay gerçekleşirken yaşananlar sadece kimyanın konusu değil aynı zamanda fiziğin konusudur. Örneğin enerji, hız, ortaya çıkan ısı gibi kavramlar fizik ilkeleriyle açıklanmaktadır. Bu nedenle kimyasal olayların anlaşılabilmesi için fiziğe ihtiyaç vardır.

Fizik ve kimyanın ortak alanı olan fizikokimyanın uğraş alanlarından bazıları şöyle özetlenebilir:

 • Maddenin fiziksel özelliklerine etki eden moleküler özellikler
 • Moleküller arasında etkiyen kuvvetler, bağlar ve bu bağların sağlamlığı
 • Kimyasal reaksiyonların kinetik mekanizması
 • Atomlar arası yük alışverişinin elektrik iletkenliğine etkisi
 • Elektrokimyasal piller ve özellikleri
 • Hücre zarında gerçekleşen elektrokimyasal olaylar (Bu kısım biyolojiyle de ilgilidir.)
 • Bir maddenin diğeriyle etkileşimi sonucu ortaya çıkan ısı ve iş ilişkisi
 • Faz değişimi veya kimyasal reaksiyon sırasında sistem ile çevresi arasında ısı transferi

Fizikokimya bazı kaynaklarda fiziksel kimya adıyla da anılmaktadır.

Fizik ve Kimya İlişkisi

Fizik ve kimyayı biz lise düzeyinde ayırıyoruz. Ancak aslında bu iki alan son derece iç içe geçmiş durumdadır. Özellikle ileri kimya uygulamaları fizikle son derece ilişkilidir.

Kimyanın esas inceleme konusu olan atom aynı zamanda fiziğin de inceleme alanındadır. Hatta atom fiziği diye bir temel fizik alanı dahi bulunmaktadır.

Kimyada büyük buluşlar yapan çoğu bilim insanının fizikçi olduğu görülmektedir. Önceleri kimya da fiziğin içinde bir alanken elementlerin keşfiyle zamanla bağımsız bir alan haline gelmiştir.

Rus bilim insanı Mihail Lomonosov hem fizikçi hem de kimyacı olan bir doğa bilimcisidir. Fizikokimya yani fiziksel kimya kavramını da ilk kez o kullanmıştır.


Etiketler:
 • kimya    
 • Yorumlar
  Yorum Yap