Hidroloji Nedir?

12.02.2020 - 23:14

Su yaşamımız için en gerekli maddelerden biridir. Yunancada su "hidro" demektir. Bu yazıda hidroloji nedir sorusuna detaylı bir yanıt vermeye çalışacağız. Ancak öncesinde kısaca tanımını yapmaya çalışalım.

Hidroloji su bilimidir. Dünya'nın karmaşık su sistemini anlama ve su sorunlarının çözülmesine yardımcı olma ihtiyacına karşılık olarak ortaya çıkmıştır. Hidroloji uzmanlarına "hidrolog" denir.

Su en değerli doğal kaynaklarımızdan biridir. Su olmadan yaşamı düşünemeyiz değil mi? Hidroloji bilimi bize Dünya'daki su ve insanların su kullanımı hakkında bilgi verir.

Su doğanın bir parçasıdır. Hidroloji ise bir doğa bilimidir. Dolayısıyla doğayla ilgili olan diğer bilimlerden jeoloji ile de ilişkilidir. Ayrıca ikisinin karışımı olan hidrojeoloji diye bir alan da bulunmaktadır.

Hidroloji geniş anlamda su bilimi demektir. Bazı özel sular için özel bilim dalları vardır. Örneğin ırmaklar için potamoloji, göller için limnoloji, okyanuslar için ise oseonografya gibi bilim dalları bulunmaktadır.

Hidroloji nedir

Su ve Doğa

Suyun ne kadar önemli olduğuna zaten değindik. Siz de bunu biliyorsunuz. İnsanlar olarak kullanabileceğimiz suyun temini doğa tarafından kısıtlanmıştır. Yeryüzünde bol su olmasına rağmen bu sular, her zaman doğru yerde, doğru zamanda ve doğru kalitede değildir.

Bu soruna ek olarak, geçmişte uygun olmayan şekilde atılan kimyasal atıkların bugün su kaynaklarımızda ortaya çıktığını biliyoruz. Su kirliliği gün geçtikçe daha da önemli bir sorun olmaktadır. Su kirliliğinin nedenleri ve sonuçları ile ilgili bilgisi ilgili yazıda bulabilirsiniz.

Hidroloji bilimi sayesinde biz her şeyden önce suyu tanıyoruz. Dünyadaki su miktarını, insan kullanımına uygun suyun oranını, suyun bulunduğu yerleri ve farklı kalitedeki su özelliklerini tespit ediyoruz. Ayrıca hidrolojik modelleme teknikleriyle gelecekte su kaynakların durumunu da ön görmeye çalışıyoruz.

Bugün kişi başı tatlı su kullanımı, sanayi sektörlerinin su ihtiyacı, ülkelerin su kaynakları arasındaki farklara kadar birçok soruyu hidroloji bilimi sayesinde biliyoruz.

Gelecekte su savaşlarının artacağına yönelik öngörüler su bilimlerini daha da önemli hale getirmektedir.

Hidrolog Ne Yapar?

Hidroloji nedir genel anlamda öğrendik. Hidroloji çalışmaları yapan bilim insanlarına hidrolog dendiğini de söyledik. Zihnimizde yer edinmesi açısından kısaca hidrolog ne yapar örneklerle görelim.

Hidrologlar, toplumların suyla ilgili problemlerini çözmek için suya dayalı her türlü araştırmayı yürütmektedir. İyi üniversitelerde çeşitli hidroloji kürsülerinde bu kişiler görev alır.

Bir hidrologun sorun çözme yaklaşımı bilimsel bilgi ve matematiksel ilkeler ile mümkün olur. Suyun miktarı, su kaynağının özellikleri, suyun kalitesi, suyun erişilebilirliği gibi konuların tamamı hidrolog için bir inceleme alanıdır. Bu incelemeler sonucunda ortaya çıkan raporlarla idareciler su politikası geliştirirler.

Şehirlerin çok büyük miktarda kullanım suyuna ihtiyacı vardır. Tarımsal sulama ve sanayi üretimi için de uygun su gerekmektedir. Ayrıca suyla ilgili su kirliliği, taşkın, sel gibi çeşitli riskler de bulunmaktadır.

Kullanılan suların geri dönüştürülmesi, bertaraf edilmesi gibi süreçlerin planlanması da hidroloji bilgisi gerektirmektedir.

Hidroloji eğitimi almış kişiler çok çeşitli iş unvanlarına sahip olabilir. Hidrolojideki bilim adamları ve mühendisler hem saha araştırmalarına hem de ofis çalışmalarına katılabilirler. Sahada, temel verileri toplayabilir, su kalitesini test edebilir, doğrudan saha ekiplerini denetleyebilir ve ekipmanla çalışabilirler.

Hidroloji ile ilgili araştırma yapan insanların çoğunun yurt içinde ve yurt dışında seyehatler yapması gerekir. Çünkü sürekli inceleme ve veri toplama bu işin temel doğasıdır. Hidroloji biliminde analiz ve veri son derece öncelikli bir konudur.

Hidrolojik Çevrim Nedir?

Hidrolojik çevrim ya da diğer adıyla su döngüsü su bilimlerinde oldukça önemli bir kavramdır. Çünkü gezegenimizde bulunan sular yerinde sabit kalmamakta ve sürekli hareket etmektedir.

Durum böyle olunca suyu takip etmek de daha önemli olmaktadır. Çünkü sıcaklık buharlaşmaya neden olmakta, sular bir yerden başka bir yere hareket etmektedir. Ayrıca sular hem tatlı hem tuzlu kaynaklar arasında da yer değiştirmektedir.

Suyun atmosfere su buharı olarak karışması, yağmurla yere düşmesi, topraktan tekrar su kaynağına karışması şeklinde bir döngüsü tamamlamasıyla bir su çevrimi tamamlanmış olur.

İklim faktörlerinden ve beşeri faaliyetlerinden su döngüsü de etkilenmektedir. Örneğin kuraklık zamanında su kaynakları azalmakta ve çok yağış olan dönemlerde ise taşkın gibi sorunlar gündeme gelmektedir.


Etiketler:
  • bilim    
  • Yorumlar
    Yorum Yap