Su Kirliliğinin Nedenleri ve Sonuçları

24.12.2016 - 16:21

Gezegenimiz büyük oranda suyla kaplı. Sucul ekosistemler Dünya'nın yüzeyinin önemli bir kısmını kapsamaktadır. Bildiğimiz gibi bütün yaşam suya dayanmaktadır. Suyun yaşam için önemi hakkında farklı bir görüş bulunmamaktadır. Ancak su kirliği denen problem yaşam için önemli olan bu doğal kaynağa zarar veriyor. İnsan sayısının artması su kaynaklarının kıymetini arttırıyor. Bununla birlikte aynı oranda temiz su kaynakları da azalıyor. Yaşadığımız çağın önemli sorunlarından olan su kirliliğinin nedenleri ve sonuçları üzerinde durmakta fayda görüyoruz.

Su kirliliği sağlıklı bir şekilde yaşama hayalimize ciddi bir tehdit oluşturuyor. Sadece insanları değil, aynı zamanda yaşamak için suya bağımlı sayısız diğer bitki ve hayvanları da tehdit eden dünyanın en büyük sağlık riski su kirliliğidir.

Peki, su kirliliği nedir? Buna sebep olan faktörler nelerdir? Kirliliğin sucul ekosistemlerinde yarattığı etkiler nelerdir? Ve en önemlisi bunu düzeltmek için ne yapabiliriz?

su kirliliğinin nedenleri ve sonuçları

Su Kirliliği Nedir?

Belirli bir su kitlesinin beklenen kalitesinin kaybolmasına su kirliliği denir. Kirlenme, plastik su şişeleri veya kauçuk lastikler gibi fiziksel çökeltilerden kaynaklanabilir veya fabrikalardan, arabalardan, kanalizasyondan çıkan akıntılar suya karıştığı zaman yine su kirlenir. Aynı zamanda havadan çökelen kirlilik su yüzeyinden suya karışarak yine suyu kirletebilir. Yani suyun kirlenmesinin birçok nedeni vardır.

Su kirliliğin nedenlerini maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz:

 • Endüstriyel atıklar
 • Kanalizasyon ve atık sular
 • Madencilik faaliyetleri
 • Denize atılan çöpler
 • Petrol tankeri kazaları
 • Fosil yakıt tüketimi
 • Kimyasal gübreler ve böcek ilaçları
 • Küresel ısınma
 • Radyoaktif atıklar
 • Hayvansal atıklar
 • Aşırı şehirleşme
 • Depolama alanlarından sızıntı

Bütün bu maddeler su kirliliğinin nedenleri arasında yer alır. Nedenlere baktığımız zaman neredeyse tamamının beşeri faaliyetler sonucu olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde suyu en çok kirleten şeyin endüstrileşme olduğunu söyleyebiliriz. Endüstriyel atıklar çok büyük su kütlelerini kirli hale getirmektedir. Ayrıca su kirliğine neden olan fosil yakıtlar ve radyoaktif maddeler yine endüstrilere enerji sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Su Kaynakları

Gezegenimizdeki bütün su kaynaklarını ikiye ayırırız. Birincisi yüzey sularıdır. Bunlar okyanuslar, nehirler, göller ve göletlerde karşımıza çıkan sulardır. Bu sular birçok bitki ve hayvanın yaşamasına olanak sağlayan sucul ekosistemleri oluştururlar. Daha az farkında olduğumuz ikincisi ise Dünya'nın akiferlerinde depolanan yeraltı sularıdır. Bu su kaynağı nehirlerimizi ve okyanuslarımızı besler ve dünyanın birçok içme suyunu oluşturur.

Bu su kaynaklarının her ikisi de Dünya üzerindeki yaşam için kritik önem taşır. Her ikisi de farklı şekillerde kirletilmektedir.

Su Kirliliğinin Etkileri

Su kirliliğinin etkileri yaşamımızı tehdit etmektedir. Bir su kaynağının yakınında vakit geçirmediğimiz taktirde bunun farkında olmayabiliriz. Ancak yaşamınızın temiz suya dayandığını unutmamalıyız. En basit haliyle sular daha çok kirlenirse insanların içmesi için yeterince temiz su dahi bulunmayacaktır. İçmek insanın suyla kurduğu en yoğun ihtiyaç bağıdır.

Bir insan içmek, bedenini ve kıyafetlerini temizlemek gibi vasıtalarla her gün litrelerce suya doğrudan ihtiyaç duyar. Bunun dışında su kirliliğinin dolaylı da birçok sonucu vardır. Örneğin tükettiğimiz besinlerin yetişmesi için temiz sulama suyuna ihtiyaç vardır. Su kirlendikçe besin elde etmek de zorlaşacaktır. Yine balık gibi su ürünlerini tüketmekteyiz. Suların kirlenmesi balıkların bedeninde de toksik maddelerin artmasına neden olur. Sonuçta besin yoluyla bu kirliliği bedenimize aktarırız.

Su Kirliliğine Çözümler

Bildiğimiz gibi su bir akışkandır. Siyasi sınırlara bakmadan hareket eder, devlet sınırlarını aşar ve ülkeler arasında dolaşır. Bu dünyanın bir bölümünde oluşan kirliliğin, bir toplumdaki diğerini etkileyebileceği anlamına gelir. Bu nedenle su kirliğine karşı bütün dünyanın eksiksiz bir destek sağlaması gerekir. Herhangi bir sudaki en ufak kirlenme bütün dünyayı etkiler.

Su kirliliği düzeyinin tehlikeli sınırlara yaklaşmasını önlemek amacıyla bir dizi uluslararası kanun oluşturulmuştur. Bunların en önemlileri Deniz Kanunu Hakkındaki 1982 BM Sözleşmesi ve 1978 Gemi Kirliliğini Önleme Sözleşmesi'dir.

Su Kirliliğini Nasıl Engelleriz?

Su kirliliğini önlemek amacıyla yapacağımız şeyler önce bireysel düzeyde başlar. Suya karşı duyarlı olmak, plastik çöpleri plastik çöplerine atmak, denize asla çöp atmamak bunların başında gelir. Mutfağımızda lavabo suyuna yağ ve kimyasalların karışmasına izin vermemeliyiz. Çevreyi ve sokağı temiz tutmak suyu temiz tutmanın ilk adımıdır.

Bireysel çabaların yanında genel çevre sağlığı açısından insanları örgütlü mücadele etmesi gerekir. Örneğin su kirliliğini önleme amacıyla kurulan sivil toplum kuruluşlarına destek vermek ve siyasi partilere çevre sağlığı açısından politika uygulamaları için baskı yapmak örgütlü mücadelenin bir parçasıdır. Bütün bunların ilk adımı da su kirliliğinin nasıl bir tehlike olduğunu fark etmektir. Su, dünyanın en hayati kaynağıdır. Su hepimize aittir ve onu korumak herkesin sorumluluğudur.


Etiketler:
 • ekoloji    
 • Yorumlar
  Yorum Yap