Amiplerde Hücre Bölünmesi Yoluyla Çoğalma

29.07.2018 - 11:53

Amipler tek hücreli ökaryot yapıdaki canlılardır. Amiplerde gerçekleşen hücre bölünmesi yoluyla çoğalma üzerinde biraz durmak gerekir. Ökaryot canlıların en basitleri olan tek hücreli ökaryotlar genellikle bu şekilde çoğalırlar.

Bütün canlılar üreme adı verilen süreçle kendi yavru canlılarını meydana getirirler. Böylece canlılığın devamı sağlanır. Üreme temel olarak eşeyli üreme ve eşeysiz üreme olarak ikiye ayrılır. Bölünerek çoğalma eşeysiz üreme türlerinden biridir. Eşeysiz üremede canlının çoğalması için karşı cinsten başka bir canlıya ihtiyaç duyulmaz.

İlgilenenler için: Amip ve özellikleri

Amipte İkiye Bölünme

Amip, hücre organellerini ve sitoplazmayı kuşatan gözenekli bir hücre zarına sahip, şekilsiz, küçük, tek hücreli bir organizmadır. Amip, ikiye bölünme olarak adlandırılan basit eşeysiz üreme yöntemiyle çoğalır. Genetik özelliklerin yavru hücreye aktarılması için önce genetik materyal mitotik bölünme ile çoğaltılır.

Artık iki hücreyi yönetebilecek genetik materyal oluştuktan sonra hücre eşit büyüklükteki iki yavru hücreye bölünür. Genetik materyal aynı zamanda eşit olarak bölünmüştür; Bu nedenle, yavru hücreler genetik olarak birbirinin aynısıdır. Aynı zamanda bu yavru hücreler ata canlıyla da aynı genetik özellikleri taşır.

Bu süreçte, amip çekirdeği ilk olarak karyokinez adı verilen süreç ile iki tane çekirdek meydana getirir. Tek hücre içerisinde iki eş çekirdek oluştuktan sonra sitoplazma da bölünerek hücre tamamen ikiye ayrılır. Yani artık her hücreye bir çekirdek düşmektedir. Sitoplazma bölünmesine sitokinez adı verilir.

amipte hücre bölünmesi yoluyla çoğalma

Oluşan hücreler zamanla büyüyerek erişkin amipleri meydana getirir. Amipte hücre bölünmesi aracılığıyla çoğalma bir döngü şeklinde böylece devam eder. Yukarıdaki görselde amipin çoğalması basitçe gösterilmiştir.

Bölünerek Çoğalmanın Özellikleri

Bölünerek çoğalma yukarıda da belirttiğimiz gibi eşeysiz üremenin en basit hallerinden biridir. Mitoz bölünme genetik kodların çeşitlenmesine olanak sağlanmaz. Çünkü genetik bilginin kopyalanması söz konusudur. Çekirdek eşlenmesi ve sitoplazma bölünmesi birbirini takip eden süreçlerdir.

Bölünerek ikiye ayrılma gelişmemiş canlılarda çok sık görülen bir üreme yöntemidir. Özellikle bakteriler gibi geniş prokaryot canlı guruplarında üreme bu şekilde gerçekleşir.

Bölünerek çoğalmada mayoz gerçekleşmediği için parça değişimi de yoktur. Ayrıca döllenme de gerçekleşmediğinden canlı çeşitliliğini arttıracak bir faktör ortaya çıkmaz. Ancak canlı sayısının arttırılması hayatta kalma şansını arttırmaktadır.


Etiketler:
  • biyoloji    
  • Yorumlar
    Yorum Yap