Azot ve Oksijen Bileşikleri

21.05.2017 - 18:13

Kimyada azot ve oksijeni birlikte içeren birçok bileşik vardır. Öğrenciler bu bileşikleri sıkça karıştırmaktadır. Azot (N) ve oksijen (O) bir araya geldiği zaman çeşitli bileşikler ortaya çıkabilmektedir. İkisi de ametal olan bu iki element kovalent bağ ile bağlanırlar. İki element de normal koşullarda gaz fazındadır.

Daha önce azot oksit formülü üzerinde durmuştuk. Azot oksit bileşiğini anlattığımız bu yazıyı okuyabilirsiniz.

En Önemli NxOy Bileşikleri

Kimyada karşımıza çıkan azot ve oksijen bileşikleri içinde en temel olanı NOx formatındaki bileşiklerdir. Bu bileşikler esasen NO ve NO2 bileşikleridir. NO azot oksit, NO2 ise azot dioksit bileşiği olarak adlandırılır.

Azot oksit iyi bir hücre uyarıcısı olduğu için gülme gazı olarak da karşımıza çıkar. Oksijen molekülü daha güçlü bir ametal olduğu için azot ile birleşirken azota farklı değerlikler aldırabilir.

En bilinen azot oksijen bileşikleri şöyledir:

Azot ve oksijen bileşikleri
Bileşik Adlandırması
NO Azot oksit
NO2 Azot dioksit
N2O Diazot monoksit
N2O3 Dinitrojen trioksit
N2O4 Dinitrojen tetraoksit
N2O5 Dinitrojen pentaoksit
azot ve oksijen bileşikleri

Görüldüğü gibi sistemik adlandırmada bazen Türkçe olan azot, bazen de İngilizce olan nitrojen kullanılmaktadır. Örneğin Azot dioksit bileşiğinin diğer adı da nitrojen dioksittir. Yani azot ve nitrojen aynı manaya gelmektedir.

En Önemli Tepkimeler

Azot ve oksijen bileşiklerinden en önemlilerini gördük. Şimdi de bu bileşiklerin kullanıldığı ya da ortaya çıktığı en önemli tepkimeleri görelim.

2 mol azot oksijenle yakıldığında ortaya diazot monoksit çıkar. Gaz fazında gerçekleşen tepkimenin denklemi şöyledir:

2N2 + O2 ⇌ 2N2O

Eğer azot ve oksijenin mol sayısı eşit olursa azot oksit bileşiği ortaya çıkacaktır:

N2 + O2 → 2NO

Bu iki tepkime azot oksijen bileşiklerinin en kolay elde edildiği tepkimelerdir.

Diğer bileşiklerin elde edilmesi için bir dizi ara ürünün kullanılması gerekmektedir.


Etiketler:
  • kimya    
  • Yorumlar
    Yorum Yap