Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

26.12.2016 - 18:58

Endüstri ürünleri tasarımı bölümü sanayi tesislerinde üretilen ürünlerin bir aşaması olan tasarım ile ilgili bilgi ve beceriye sahip mezunlar yetiştirir. Endüstri ve üretim günümüz ekonomisinin en önemli parçalarından biridir. Bu alanda çalışacak uzman personele de her zaman ihtiyaç vardır. Endüstri ürünlerinin üretilmesi için önce tasarlanması gerekir. Tasarım üretim sürecinin önemli bir parçasıdır. Endüstride çalışmak için üretimin planlanması ve yönetilmesi için endüstri mühendisliği bölümü ortaya çıkmıştır. Ancak endüstri ürünleri tasarımı bölümü mühendislikten farklı olarak işin tasarım bölümüne yoğunlaşmıştır.

endüstri ürünleri tasarımı

Programın Amacı

Endüstri Ürünleri Tasarımı programı, değişen ihtiyaçları ekonomik ve yaratıcı ürünlere dönüştürme uğraşısıdır. Endüstri alanında üretilmesi düşünülen ve tasarımcıların geliştirdiği yaratıcı ve yenilikçi çözümler, yaşamamızı kolaylaştıran tercih ettiğimiz ürünlerin biçiminin nasıl olması, nasıl bir maddeden,  ne gibi bir süreçle üretileceğinden kullanışlılık, estetik gibi yönlerin belirlenmesi hususlarında eğitim yapılır. Çağımızda daha önce olmayan birçok yenilikçi ürünün çok kısa sürede ortaya çıktığına ve yayıldığını görüyoruz. Bu tür ürünleri var olan ihtiyaçlar doğrultusunda tasarlamada tasarımcılara önemli görevler düşmektedir.

Aranan Kişisel Özellikler

Üstün bir akademik yeteneğin yanı sıra özellikle matematik, fizik gibi temel fen derslerinde olduğu kadar, sosyoloji, sanat tarihi gibi sosyal derslerde de başarılı aynı zamanda, yaratıcı düşünce gücüne ve sistematik bir düşünce yapısına ayrıca iki boyutlu nesneleri üç boyutlu nesnelere dönüştürecek yeteneklere (şekil- uzay yeteneği) de sahip olmak gerekmektedir. Bu yeteneklere sahip olunduğu ölçüde daha iyi bir tasarımcı olunabilir. Tasarımın büyük oranda çizime ve özellikle bilgisayar destekli çizime dayandığını unutmamak gerekir. Bu alana da ilgi duymak avantaj sağlayacaktır.

Öğretim Süresi ve Okutulan Dersler

Endüstri ürünleri tasarımı bölümünün öğretim süresi 4 yıldır. Endüstri Ürünleri Tasarımı programında matematik, tasarım, geometri,  fizik endüstriyel desen tasarımda bilgisayar, ergonomi, statik, dinamik, ekonomi, sanat tarihi, psikoloji, pazarlama vb. gibi dersler okutulmaktadır. Bilgisayarlı çizim alınanda öğrencilerin kendisini geliştirmesi ciddi bir avantaj sağlamaktadır. Programın dersleri tasarımcının tasarım yeteneğini geliştirecek şekilde hazırlanmıştır.

Mezunlara Verilen Unvanlar ve Çalışma Alanları

Mezunlara  “Endüstri Tasarımcısı” unvanı verilmektedir. Kişi çalıştığı kurumda üretilecek olan ürünlerin tasarımını yapar. Endüstri Tasarımcıları,  özel ya da kamuya ait üretim kuruluşlarında tasarımcı olarak endüstriyel hizmet verebilirler. Ayrıca Endüstriyel Tasarım danışmanlığı yapabilirler. Endüstri günümüzde çoğunlukla özel sektör tarafından yürütülmektedir. Bu nedenle devlet dairesinde değil de genellikle özel sektörde çalışılır. İş bulabilme de kendini yetiştirebilmekle doğrudan alakalıdır.


Etiketler:
  • tercihler    
  • Yorumlar
    Yorum Yap