PISA 2015 Sonuçları

11.12.2016 - 13:14

OECD yani Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı 3 yıl arayla 15 yaşında öğrencileri bilgi ve beceri açısından değerlendiriyor. PISA “Programme for International Student Assessment” ifadesinin kısaltması. Türkçe karşılığı ise “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı”. Program çerçevesinde birçok ülkeden öğrenciler çeşitli temel bilgi düzey ve beceriler açısından değerlendiriliyor. Sınav sonuçları ile ülkelerin eğitim düzeyi ortaya konuyor. Eğitim düzeyinin uzun vadede ekonomiye doğrudan katkı sağladığını biliyoruz. Aynı zamanda eğitimdeki başarısızlık da ekonomik ve sosyal çöküş anlamına geliyor.

pisa 2015 sonuçları

Türkiye 2015 yılında katılan 72 ülke arasından okuduğunu anlamada 50., matematikte 40., fen bilimlerinde ise 52. oldu. Bu geleceğimizin ekonomik olarak ne kadar tehlikede olduğunu da ortaya koyuyor. Bizim öğrencilerimiz ve gençlerimiz şu an aldıkları eğitimle uluslararası düzeyde rekabet edecek durumda değiller.

Birkaç yıl sonra bu öğrenciler iş hayatında ve üretimde olacaklar. Şu an 15 yaşında olan bir öğrenci önümüzdeki 40 50 yıl boyunca çalışma hayatında olacak ancak öğrencilerimiz rakipleriyle mücadele edecek temel becerilere sahip değiller. Üstelik 2015 yılında yarışmaya katılan 72 ülkeden sadece 35 tanesi OECD ülkesi.

Programın Tarihçesi

PISA 1997 yılında geliştirilen bir program.  2000 yılında ise program ilk kez uygulandı. İlk uygulamayla 32 ülkeden 265.000 öğrenci değerlendirildi. 2003’de 41, 2006’da 56, 2009’da 85 ve 2012’de ise 65 ülke bu sınavlara katıldı. Sınavların genel odağı ise dönemsel olarak değişmesine rağmen okuma becerisi en üstte tutuldu. Çünkü okuduğunu anlayabilme eğitim programlarının temel ve en önemli hedefidir.

Her dönemde programda değerlendirilen öğrenci sayısının artmasıyla elde edilen veri daha sağlıklı hale getirildi. Programda değerlendirilen ülkelerin eğitim sistemleriyle de bağlantılı olarak benzer sıralamalarda kaldığı görülmektedir.

Türkiye’nin PISA Sıralaması

Bizim için bu sıralama çok önemlidir. Çünkü eğitim başarımızı uluslararası düzeyde ölçebilecek en önemli değerlendirme PISA değerlendirmesidir. 15 yaşındaki öğrencinin de baz alınması temel eğitimi ortaya koymak açısından önemlidir.

2015 verilerine göre gelişmiş OECD ortalamaları fen bilimleri 493 puan iken Türkiye 425 ortalama almıştır. Matematikte OECD ortalaması 490 iken Türkiye 420 puan almıştır. Okuduğunu anlama becerisi açısından OECD ortalaması yine 493 olmasına karşın Türkiye ortalaması 428 puan olmuştur.

Türkiye bir önceki dönem olan 2012 dönemine göre epey bir gerileme göstermiştir. Hatta genel bir değerlendirmeyle Türkiye’nin ilk katıldığı dönem olan 2003 yılının dahi gerisine düştüğü tespit edilebilir. OECD ülkelerinin bu kadar altında kalmak Türkiye’nin geleceği açısından oldukça tehlikelidir.

Bakınız: Türkiye’nin Matematik ve Fen Başarısı

Bazı Başarı Verileri

OECD değerlendirme yaparken çeşitli kıstaslara göre sonuçlar çıkarmaktadır. Bu kıstaslar hakkında çeşitli istatistiksel çalışmalar da mevcuttur. Programın yıldızları her açıdan Asya ülkeleri olarak görünüyor. Çin, Singapur, Kore ve Japonya ilk sıraları bütün yıllarda kapatmış durumda. Bu ülkelerin ekonomik büyümelerinin de buna paralel olduğunu görmek mümkündür.

Ekonomik durumun başarı üzerindeki etkisi de dikkat çekici. Aynı ülke içerisinde zenginler fakirlere oranla 3 kata kadar daha başarılı. Ancak uluslararası düzeyde incelersek Vietnam gibi zengin olmayan bir ülkenin bu kadar üst sıralarda olması sistemin ekonomiden de önde olduğunu gösteriyor.

PISA verilerinde erkek öğrencilerin kız öğrencilerden daha başarılı olduğu da çeşitli verilerle gözlemleniyor. Bununla birlikte PISA değerlendirmesinde yıllara göre genel bir düşüş de yaşanmış. 


Etiketler:
  • eğitim    
  • Yorumlar
    Yorum Yap