Hayvan Hücresi

26.10.2016 - 15:10

Bütün canlılar hücrelerden oluştuğu için hayvanlar da hücrelerden meydana gelmiştir. İnsan, biyolojik olarak hayvanlar alemi içerisinde incelenir. Bu nedenle hayvan hücresi aslında insan hücresi demektir.

hayvan hücresi

Hayvan hücresi ökaryotik yapıdadır. Yani hücre çekirdeği zar ile çevrilidir. Prokaryotların aksine DNA hücre çekirdeğinin içerisinde yer alır. Hayvan hücresi zarla çevrili birçok organel içerir. Bu organellerin türüne göre çok geniş vazifeleri vardır. Hormon ve enzim üretiminden tutun da enerjinin sağlanması gibi birçok faaliyet hücredeki bu organellerde gerçekleşir.

Hayvan Hücresi Organelleri ve Yapıları

Aşağıda verilen organeller ve yapılar hayvan hücresinde bulunur. Bunların hepsi tepki bir hücrede olmayabilir. Ya da hücrenin türüne göre bazı organeller sayıca artmış veya azalmış olabilir. Hücredeki organellerin sayısı da hücre tipine göre özelleşir.

Hücre zarı: Hücrenin var olması için gereken en temel yapıdır. Bütün hücrelerde ortak bulunur. Hücre plazmasını bir arada tutar.

Sitoplazma: Hücrenin içini kaplayan jel yapıdır. İçerisinde çekirdek ve organelleri barındırır. Sitoplazma bütün hücre türlerinde ortak olarak bulunan temel bir yapıdır.

Çekirdek: Hücrenin yönetim merkezidir. İçerisinde kromozom yapıları bulunur. Genetik madde burada saklanır.

Mitokondri: Hücrede enerji reaksiyonlarının gerçekleştiği yerdir. Çift katlı zar bulundurur.

Ribozom: Bütün hücrelerde ortak bulunan zarsız organeldir. Protein sentezi yapar.

Lizozom: Hücre içi sindirimi sağlayan organeldir.

Golgi cisimciği: Hücrede salgı işlerini görür. Hayvanlarda bulunan tükürük ve gözyaşı bezleri gibi salgı bölgelerinde sayıları artmıştır.

Endoplazmik retikulum: Hücre içi organizasyonda yer alan organeldir. Granüllü ve granülsüz olarak ikiye ayrılır. Madde iletiminde etkin rol oynar. Zar şeklinde hücre içine yayılmıştır.

Sentorozom: Hayvan hücresinde bölünme sürecinde işe yarar. İki adet sentriolden oluşur.

Mikrotübül: Protein yapıda içi boş kanallardır. Hücre iskeletini oluşturur ve hücreye desteklik sağlar.

Sil ve Kamçı: Bazı özel hücrelerde bulunur. Hücrenin hareketini sağlar.

Peroksizom: Hücrede toksik maddeleri parçalayan enzimleri içeren yapıdır.

Hayvan Hücresi Türleri

Yaşam hiyerarşisinin en temelinde hücre canlılığın birimi olarak bulunur. Bir hayvan organizması trilyonlarca hücre içerebilir. Bu hücrelerin birçok türü vardır. İnsan bedeninde yüzlerce farklı yapıda hücrenin olduğu bilinmektedir.

Hayvan hücreleri şekil, görev ve boyut olarak birçok farklı özellikte olabilir. Örneğin bir sinir hücresi ile bir alyuvar hücresi arasındaki fark epey büyüktür. Bu hücreler hem şekil, hem yapı, hem de görev olarak farklıdırlar.

Vücut içerisinde özelleşmiş birçok hücre vardır. Bu hücre türlerinden bazıları aşağıda listelenmiştir:

 • Kök hücre
 • Epitel hücresi
 • Kan hücresi
 • Yağ hücresi
 • Kas hücresi
 • Kıkırdak hücresi
 • Kemik hücresi
 • Sinir hücresi
 • Eşey hücresi

Hayvan Hücresi ve Bitki Hücresi

Hayvan hücresi ile bitki hücresi sıkça karşılaştırılır. Ökaryotik yapıdaki bu iki hücre tipi arasında birçok ortak nokta varken bazı farklılıklar da bulunur. Yukarıda bahsettiğimiz organellerin çoğu bitki hücresinde de bulunur.

Bitki ve Hayvan Hücresi Arasındaki Fark

Bitki hücresinde hücre çeperi (duvarı) varken hayvan hücresinde bulunmaz.

 • Bitki hücresi köşeli iken hayvan hücresi küreseldir.
 • Bitki hücresinde sentrozom yokken hayvan hücresinde vardır.
 • Bitki hücresinde büyük koful bulunur fakat hayvan hücresinde bulunmaz.
 • Bitki hücresinde genellikle lizozom bulunmazken, hayvan hücresinde lizozom bulunur.
 • Bitki hücrelerinde olan plastitler, hayvan hücrelerinde yoktur.
 • Hayvan hücrelerinde bulunan sil ve kamçı bitki hücrelerinde yoktur.

Bitki hücresi ile ilgili yazıyı okuyarak konuyla ilgili daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.


Etiketler:
 • biyoloji    
 • Yorumlar
  Yorum Yap