Işık Madde Midir?

03.11.2020 - 18:35

Işığın hayatımız için ne kadar önemli olduğuna anlatmaya gerek yok. Basit bir tabirle ışık olmadan yaşayamayız. Işığın yapısı ve özellikleri ise bilimsel anlamda bizim için çok önemlidir. Çünkü ışıktan daha fazla yararlanma ve onu tanıma bunu gerektiriyor. Bu yazıda ışık madde midir temel sorusunu yanıtlayacağız.

Işık madde değildir. Çünkü ışığın durgun bir kütlesi ve hacmi bulunmaz. Madde olması için bu niceliklere sahip olması gerekir.

Bir şeyin madde olup olmadığını anlamak için temel olarak madde nedir bilmek gerekir. Biz bunu daha önce anlattık. Kısa tanımını bir daha hatırlayalım: Kütlesi, hacmi, eylemsizliği olan ve taneciklerden oluşan her şeye madde denir.

Işık madde midir

Işık Neden Madde Değildir?

Işığın madde olmadığını anladık ancak bunu gerekçeleriyle ortaya koymamız gerekir. Işığın madde olmamasının ilk nedeni kütlesinin olmamasıdır. Ancak özel görelilik teorisinden bildiğimize göre E = p.c bağıntısı vardır. Bu da ışığın enerjisi, hızı ve momentumu olduğunu gösterir. Burada E enerji, p momentum ve c de ışık hızıdır.

Işığın kütlesi yoktur demek yerine ışığın durgun kütlesi yoktur demek daha doğru bir tabir olacaktır.

Işığın belirli bir hacmi de yoktur. Işık sürekli hareket halindedir. Dolayısıyla durgun halde kütlesi ve hacmi olmayan bir yapı madde olarak sınıflandırılamaz.

Fotonların Yapısı

Işığın yapısını anlamak için fotonları incelemek gerekir. Çünkü fotonlar ışığın taşıyıcı parçacıklarıdır. Fotonlar durgun kütleye sahip değildir ancak enerjileri vardır. Bu nedenle ışık maddeden çok enerji özelliği gösterir.

Fotonları incelediğimiz zaman kütle çekimden etkilendiklerini görüyoruz. Bu durum gerçekten ilginç bir durumdur. Çünkü kütlesi olmayan bir varlığın kütle çekimden etkilenmesi normalde mümkün değildir. Bu sorunu bize Einstein çözmektedir.

Einstein'a göre enerji aynı zamanda kütledir. Bütün varlıkların toplam enerjisi E = m.c2 formülüyle elde edilir. Buna göre ışığın enerjisi göreli bir kütleye sahip olması anlamına geliyor. Yani hareket halindeki ışık bir enerjiye sahiptir ve bu da göreli kütle manasına gelmektedir. Bu nedenle ışık kütle çekimden etkilenir.

Fotonlar kütlesiz ve yüksüz atom altı parçacıklardır. Işıkla ilgili çalışmalar bunu göstermiştir. Fotonlar diğer parçacıklar gibi dalga özelliği de göstermektedir.

Tanecikli Yapı

Maddenin tanımını yaparken biz aynı zamanda maddenin tanecikli bir yapıda olduğunu söylüyoruz. Peki bu özellik ışık için geçerli midir?

Işığın fotonlardan oluştuğunu söyledik. Fotonlar ise aslında birer atom altı parçacık yani taneciktir. Ancak burada şu sorun bulunuyor. Madde tanımını biz yaparken tanecikli yapıdan kast edilen şey bir yapının atomlardan oluşmasıdır.

Fotonlar ise atomlardan oluşmamış, buna karşın atom altı parçacıklardır. Bu nedenle fotonların parçacık olması ışığa tanecikli bir yapı kazandırmaz. Kaldı ki kazandırsa bile tek bir özellik ışığın madde olmasına yeterli olmayacaktır.

Kısaca kütle, hacim ve tanecikli yapı özelliklerini göstermeyen ışık bir madde değildir.


Etiketler:
  • fizik    
  • Yorumlar
    Yorum Yap