Hidrografya Nedir?

20.02.2020 - 18:20

Coğrafya bir insanın öğrenmesi gereken en önemli bilimlerden biridir. Yaşadığımız gezegeni ve çevremizi öğrenmek için coğrafya bilmek zorundayız. Büyük bir bilim olan coğrafya hem doğal hem de beşeri birçok faktörü içerisinde barındırır. Bu nedenle coğrafya çeşitli dallara ayrılmıştır. Bu yazıda bu dallardan biri olan hidrografya üzerinde duracağız. Dilerseniz önce hidrografya nedir tanımı üzerinde duralım.

Hidrografya ya da diğer adıyla hidrografi, Dünyadaki su kaynaklarının dağılımını, özelliklerini ve insan üzerindeki etkilerini inceleyen bir coğrafya alanıdır.

hidrografya nedir

Sular coğrafyası olan hidrografya su ile ilgili bilim olan hidroloji bilimiyle de oldukça ilişkilidir. Çünkü suyun özellikleri bilinmeden su coğrafyası anlaşılamaz.

Hidrografya fiziki coğrafyanın bir alt dalıdır. Su kaynakları da yer şekilleri gibi gezegenimizin fiziki özelliklerini oluşturan faktörlerden biridir.

Hidrografyanın Çalışma Alanları

Yukarıda bahsettiğimiz gibi hidrografya fiziki coğrafyanın bir alt dalı olarak Dünya'daki suları ele almaktadır. Dünyadaki su kaynakları yeraltı ve yer üstü suları olmak üzere ikiye ayrılır. Hidrografya bilimi her iki alanda da çalışmaktadır.

Suyun dağılışıyla birlikte suyun içerdiği tuz vb. madde oranı, su etkisiyle meydana gelen yer şekilleri, su seviyelerindeki değişim ve su kaynaklarının oluşumu gibi konular da hidrografyanın alanı içerisindedir.

Yeryüzünde yer alan sulardan okyanuslar, denizler, göller, nehirler ve diğer küçük tatlı su kaynaklarının tamamı hidrografyanın alanıdır. Bu açıdan göl bilimi olan limnoloji ya da ırmak bilimi olan potamoloji gibi alanlarla da ilgilidir.

Yeraltı suları ve yeryüzündeki sular sürekli olarak hareket halindedir. Bazı su kaynaklarında su azalırken bazılarında ise artış gözlemlenir. Aynı zamanda buharlaşan su atmosfere gaz olarak çıkar ve sonra da yağış olarak çeşitli şekillerde yeryüzüne geri döner.

Suyun bu şekilde yerin altında, yüzeyde ve atmosferde hareket etmesine su döngüsü denir. Su döngüsünde etkili olan ana faktörler iklim olaylarıdır. Dolayısıyla iklim bilimi olan klimatoloji de hidrografya bilimine katkı sağlamaktadır.

Su ve İnsan İlişkisi

Coğrafya aynı zamanda beşeri faktörleri de incelemektedir. Beşeri coğrafya dediğimiz bu olay nüfus ve nüfus hareketlerini, ekonomik uğraşları ve buna benzer insani birçok faktörü ele almaktadır.

Su, insanın en çok ihtiyaç duyduğu doğal maddelerden biri olarak beşeri coğrafyayı da etkilemektedir. Örneğin göçler tarih boyunca su kaynaklarına doğru olmuştur. Tarımı etkileyen ana faktör iklim ve su kaynaklarıdır.

Nüfusun sürekli olarak artmasıyla kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı da azalmaktadır. Durum böyle olunca suyun hayati fonksiyonu daha da artmaktadır.

Hidrografya var olan su kaynaklarını özellikleriyle ele aldığı gibi suyun geçmişteki dağılımını ve gelecekteki muhtemel dağılımını da ele alır. Günümüzde insanoğlu geliştirdiği teknoloji ile ırmakları birbirine bağlamakta, tatlı suları taşımaktadır. Dolayısıyla bugün sular üzerindeki insan etkisi de oldukça büyüktür.

Su, doğa, insan üçgeninin tamamı hidrografya ile ilişkilidir. Bu açından hidrografya su bilimlerinden ve diğer coğrafya alt dallarından bağımsız değildir.


Etiketler:
  • coğrafya    
  • Yorumlar
    Yorum Yap