Kuvvet Formülü

14.08.2019 - 18:35

Fiziğin en önemli kavramlarından biri kuvvet kavramıdır. Çünkü fizik madde ve enerji ilişkisini inceler. Enerji ise kuvvetle bağlantılı bir kavramdır. Bu yazıda kuvvet formülü üzerinde duracağız. Öğrettiğimiz kuvvet formüllerini iyi öğrenirseniz fizikte birçok konuda rahat edersiniz.

Formüllere girmeden önce dengenin ana prensibini ifade edelim. Çevremizde hareketsiz duran bütün cisimler bir denge halindedir.

Bir cismin dengede kalabilmesi için üzerine etkiyen net kuvvet büyüklüğü 0 olmalıdır.

Temel Kuvvet Formülleri (Fizik)

Hareket ve kuvvetle ilgili en temel formül Fnet = m.a eşitliğidir. Bu formül mekanik fiziğin temelini oluşturmaktadır Burada F kuvvet, m kütle ve a ivme olmaktadır. Formülü izah edersek bir cisme kuvvet etki ederse cisim ivmeli hareket eder.

kuvvet formülü

Denge durumu: Fnet = 0 (cisme etkiye net kuvvet sıfır olmalıdır.)

İş formülü: W = F.x (burada w iş, F kuvvet ve x kuvvetin etki yönünde alına yolun uzunluğudur.)

Sürtünme kuvveti formülü: Fs = k.N (burada k sürtünme katsayısı, N ise yerin cisme uyguladığı tepki kuvvetidir.)

Yaydaki uzama miktarı: F = k.x (burada k uzama katsayısı, x de uzama miktarıdır.)

Tork = Moment: τ = M = F.d (burada d dönme noktasına olan uzaklıktır. F ise dönme noktasına dik olmalıdır.)

Temel fizik formüllerini fizikte başarılı olmak isteyen herkes çok iyi bilmelidir.

Diğer Bazı Kuvvet Formülleri

Temel formülleri öğrendikten sonra diğer konularda karşımıza çıkacak bazı fizik formüllerini de verelim.

Çembersel harekette merkezcil kuvvet: F = m.V2 / r = m.ω2.r (m kütle, V çizgisel hız, ω açısal hız, r ise yarıçaptır.)

Kütle çekim kuvveti: F = G.m1.m2 / d2 (burada G çekim sabiti, m'ler çeken cisimlerin kütlesi, d ise cisimlerin merkezleri arasındaki uzaklıktır.)

İtme formülü: I = F.Δt (belli bir süre boyunca uygulanan toplam kuvvet itmeyi verir.)

Elektriksel çekim kuvveti: F = k.q1.q2 / d2 (d iki cismin arasındaki uzaklıktır. Burada k ise sabit bir sayıdır.)

Manyetik alan içerisinde akım taşıyan tele etkiyen kuvvet: F = B.i.L.sinθ (F manyetik kuvvet, B manyetik alan, L telin uzunluğu, i akım şiddeti anlamına gelir. eğer telle manyetik alan dik değilse sinθ ile dik bileşen alınır.)

Manyetik alan içerisinde hareketli yüke etkiyen kuvvet: F = B.q.v.sinθ (burada q yükü, v ise hareket hızını ifade eder.)

Paralel levhalarda kuvvet: F = q.E = q.V / d (q hareket eden yükü, E elektrik alanı ifade eder. E yerine V / d yazılabilir. Burada da V potansiyel fark, d ise levhalar arası mesafedir.)

Fizikte formül ezberlemek tek başına öğretici olmaz. Önemli olan bu formüllerin nereden geldiğine de hakim olmaktır. Formüller arasında ilişki kurmak ve bir formülde diğerini elde edebilmek çok önemlidir.


Etiketler:
  • fizik    
  • Yorumlar
    Yorum Yap