Elektriksel Geçirgenlik Nedir?

26.06.2018 - 19:48

Elektrik çok önemli ve geniş bir fizik konusudur. Aynı zamanda da bilimin bize sağladığı en önemli imkanlardan biridir. Bugün hayatımızın çok önemli bir bölümü elektrik enerjisine bağlıdır. Elektrikle ilgili kavramlardan biri de elektriksel geçirgenliktir. Bu yazıda elektrik geçirgenlik nedir sorusunu kısaca yanıtlayacağız.

Her şeyden önce elektriğin ne olduğunu bilmemiz gerekir. Elektrik varlıkların sahip olduğu yüklerin birbirini etkilemesiyle ortaya çıkan fiziksel durumların genel adıdır. Zamanla bu etkileşim bilinçli bir şekilde kullanılmaya başlanmış ve oluşan elektrik akımından yararlanılmıştır. Elektrik enerjisi bugün çok önemli bir enerji türüdür.

Elektriksel Geçirgenlik Tanımı ve Birimi

Elektriksel geçirgenlik bir maddenin ya da ortamın yük akışına karşı gösterdiği direncin ölçüsüdür. Elektrik geçirgenlik aynı zamanda elektriksel yer değiştirme ve elektrik alan şiddeti arasında var olan bir orantılılık sabitidir.

Bu sabit, boş uzayda metre başına yaklaşık 8.85 x 10-12 farad'a (F/m) eşittir. Boş uzayın elektrik geçirgenliği bizim için bir standarttır. Karşılaştırmayı bununla yaparız. Elektriksel geçirgenliğin birimi de farad / metre (F/m) şeklindedir.

Boş uzayın geçirgenliği ε0 ile gösterilir. Bütün ortamların elektrilse geçirgenliği de bu sabite göre hesaplanmaktadır. Çünkü geçirgenlikle mutlak bir değer yoktur. Boşlıuğun geçirgenliğine göre bağıl olarak ifade edilmiş geçirgenlik vardır.

elektriksel geçirgenlik

Elektriksel geçirgenlik Formülü ve Katsayısı

Bir yerin elektriksel geçirgenliğine ε dersek ve bunu boş uzayın geçirgenliğine oranlarsak elde ettiğimiz şey dielektrik sabiti olarak anılır. Dielektrik sabiti aynı zamanda yalıtkanlık sabitidir. Yani elektrik geçirmemenin ölçüdür.

Dielektrik sabiti εr ile gösterilirse εr = ε / ε0 olur. Zaten sabit olan ε0'ın değerini biliyoruz. Öyleyse dielektrik sabiti εr = ε.(1.13 x 1011) şeklinde ifade edebiliriz. Yukarıda verdiğimiz boş uzayın geçirgenliğinin değerini yerine koyup kendiniz de hesaplamaya yapabilirsiniz.

Dielektrik sabiti yalıtkanlığın ölçütü olduğuna göre değeri ne kadar büyürse maddenin yalıtkanlığı da o kadar artar. Cam, tahta, kağıt gibi elektrik geçirmeyen maddelerin dielektrik katsayıları oldukça yüksektir. Bu değer 1'den büyük olduğunda maddeyi yalıtkan olarak sınıflandırabiliriz.


Etiketler:
  • fizik    
  • Yorumlar
    Yorum Yap