İdeal Düzenin Olabileceğini Reddedenler

10.06.2018 - 15:28

Felsefede ideal düzen arayışı önemli bir arayıştır. Siyaset felsefesi içerisinde ideal düzenin olabileceğini kabul eden filozoflar olduğu gibi ideal düzenin olabileceğini reddeden filozof ve düşünce akımları da mevcuttur. 

Felsefede ideal düzenin olabileceğini reddeden üç ana akım vardır. Bunlar:

  • Sofizm
  • Anarşizm
  • Nihilizm

Şeklindedir.

İdeal düzenin olabileceğini reddedenler

Şimdi bunları tek tek ele alalım

Sofizm

Bilgicilik manasına gelen sofizm felsefede çok uzun süre etkin olmuştur. İdeal düzenin olamayacağını savunanlar arasında sofistler de bulunur. Çünkü sofizm idealin doğada olduğuna inanır.

İnsan devlet veya düzen kurarak zaten ideal olmayan bir yaklaşım sergilemiştir. Bu nedenle ideal düzen var olamaz. Ayrıca her insanın çıkar ve beklentileri birbirinden farklıdır. Bu çıkar ve beklentiler çelişmektedir. Aslolan ideal bir düzen kurmak değil, doğayı olduğu gibi bırakmak gerekir.

Esasen devlet doğaya aykırı olduğu için ideal olamaz. Aynı zamanda düzen insanın özgürlüğünü de kısıtlar.

Anarşizm

Anarşizm fikri doğrudan düzene karşıdır. Çünkü düzen demek bir şeyleri kurallara bağlamak ve çeşitli sınırlandırma yapmak demektir. Anarşistler için en önemli şey özgürlüktür. Devlet özgürlükleri sınırlandırdığı için asla ideal olamaz.

Anarşizm düşüncesi bugün de var olan bir düşüncedir. Özgürlüğü esas alan liberal düşüncenin temel hedefi anarşizmi sağlamaktır.

Anarşizmin ideal ve hedefi de devletsiz ve düzensiz bir toplum kurmaktır. Bu teorik olarak mümkün olmasa bile devlet fikrine karşı bir düşünce olarak önemlidir. Anarşizmi savunanlara anarşist denir. Toplum içerisinde anarşist denince yakıp yıkan kişi gelir. Ancak bu kavramın çarpıtılmasının bir sonucudur.

Nihilizm

Nihilizm düşüncesi de ideal düzenin mümkün olduğu fikrini reddeder. Esasen hiççilik olan nihilizmin siyasi alanda ana amacı otoriteyi reddetmektir. 

Nihilizmin önde gelen temsilcisi Nietzsche'dir. Modern toplumda devleti oluşturan değerlerin tamamının kökleri çürümüştür. Yapılması gereken yeni değerler inşa etmektir. Devlet gelenekleri koruyan yapısı gereği hiçbir zaman ideal olamaz.

Nietzche'ye göre var olan düzeni zayıflar kurmuştur. Güçlü olan insanların köle ahlakını bırakıp üstün insan ahlakını kurmaları gerekir. İnsan kendi ahlakını kendisi yapar. Bu nedenle bütün insanları bir arada tutan evrensel bir ahlak yasası da yoktur.

Görüldüğü gibi ideal düzenin reddedilmesi konusundaki farklı yaklaşımların tamamı insanların özgür olmalarının düzen tarafından kısıtlanacağı düşüncesi yatmaktadır.


Etiketler:
  • felsefe    
  • Yorumlar
    Yorum Yap