İnsan Vücudunda Bulunan Elementler

10.02.2018 - 18:34

Doğadaki her şey gibi insan vücudu da elementlerden oluşmuştur. Bu yazıda insan vücudunda bulunan elementler nelerdir bu konu üzerinde duracağız. Doğada gördüğümüz her şey elementlerden oluşmuştur. Bu elementler bir araya gelerek irili ufaklı moleküller oluşturlar. Örneğin protein yapısında amino asit moleküller bulunmaktadır.

Ancak şunu belirtmek gerekir ki insan vücudunda bütün elementler bulunmaz. Çeşitli oranda bulunan elementlerin 26 tane civarında olduğu düşünülmektedir. Elementler insan vücudunda genellikle bileşik halinde bulunurlar. Bu nedenle insan vücununda bulunan yapıları öncelikle ele almak gerekir.

insan vücudunda bulunan elementler

İnsan Vücudunda Bulunan Başlıca Yapılar

Yukarıda da belirttiğimiz gibi elementlerin çoğu bileşikler içinde bulunur. Su ve mineraller inorganik bileşiklerdir. Organik bileşikler yağ, protein, karbonhidratlar ve nükleik asitleri içerir.

Su: İnsan hücrelerinde su, her hücrenin yüzde 65 ile 90'ını oluşturan en bol kimyasal bileşiktir. Ayrıca hücreler arasında da bulunur. Örneğin, kan ve beyin omurilik sıvısı çoğunlukla sudur.

Yağ: Yağ yüzdesi insandan insana değişir, ancak obez bir insanın vücudunda bile yağdan daha fazla su vardır.

Protein: Protein suyu çıkardığımızda vücudumuzun ana yapı maddesidir. Kaslarımız proteinden oluşmuştur. Saç ve tırnaklar proteindir. Deri de çok miktarda protein içermektedir.

Mineraller: Mineraller vücudun yaklaşık yüzde 6'sını oluşturur. Bunlara tuzlar ve metaller dahildir. Genel mineraller arasında sodyum, klor, kalsiyum, potasyum ve demir bulunur.

Karbonhidratlar: İnsanlar şeker glikozunu bir enerji kaynağı olarak kullansalar da, herhangi bir zamanda kan dolaşımında çok az miktarda şeker bulunur. Şeker ve diğer karbonhidratlar vücut kütlesinin yalnızca% 1'ini oluşturur.

Şimdi de daha detaya inerek insan vücudunda bulunan elementler ve yüzdeleri üzerinde duralım.

İnsan Vücudundaki Elementler ve Görevleri

Canlı vücudunda bulunan elementler nerelerde kullanılır gibi bir soru aklımıza gelebilir. Ancak şunu unutmamak gerekir ki vücudumuzda özelleşmiş her yapı zaten elementlerden oluşmaktadır. Elementler maddenin temelidir.

İnsan vücudunda en çok bulunan elementleri şöyle sıralayabiliriz:

Oksijen: İnsan vücudundaki en bol element olup, bir kişinin kütlesinin yaklaşık%65'ini oluşturur. Her su molekülü bir oksijen atomuna bağlı iki hidrojen atomundan oluşur. Ancak oksijenin kütlesi hidrojenden çok daha fazla olduğu için suyun kütlesinin önemli bir kısmı oksijendir. İnsan vücudunda da en çok bulunan su olduğu için oksijen kütlece çok önemli bir kısmı kaplamaktadır. Su bileşeni olmasının yanı sıra, oksijen hücresel solunum için de gereklidir.

Karbon: Organik bileşiklerin tümünde bulunur; bu nedenle karbon vücut ağırlığının yaklaşık% 18'ini oluşturan ikinci en bol elementtir. Karbon proteinlerde, karbonhidratlarda, lipidlerde ve nükleik asitlerde bulunur. Aynı zamanda solunumda ortaya çıkan karbondioksitte (CO2) de bulunur.

Hidrojen: Hidrojen atomları bir insanda sayıca en çok bulunan atom türüdür. Ancak çok hafif oldukları için yalnızca kütlenin yaklaşık% 10'unu oluştururlar. Hidrojen suda bulunur, artı önemli bir elektron taşıyıcısıdır.

Azot: Vücut kütlesinin yaklaşık% 3.3'üdür. Proteinler ve nükleik asitler içinde bulunur.

Kalsiyum: Vücut kütlesinin %1.5'ini oluşturur. Kemikler ve dişler oluşturmak için kullanılır, ayrıca kas kasılması için önemlidir.

Fosfor: Vücut kütlesinin yaklaşık% 1'idir. Bu element, nükleik asitler içinde bulunur. Canlıların enerji molekülü olan ATP'nin de yapısında fosfor vardır.

Potasyum: Bir kişinin kütlesinin yaklaşık% 0.2-0.4'ü kadardır. Sinir iletiminde kullanılır. Potasyum, vücutta önemli bir katyon veya pozitif yüklü iyondur.

Kükürt: Bazı amino asitler ve proteinlerde bulunur. Vücut kütlesinin yaklaşık% 0.2-0.3'tür.

Sodyum: Potasyum gibi, pozitif yüklü bir iyondur. Vücut kütlesinin yaklaşık% 0.1-0.2'dir. Sodyum, vücudun elektrolit dengesini düzenler ve kan ve hücrelerdeki su hacmine göre iç dengeyi korur.

Alüminyum ve silisyum: Yer kabuğunda bol olmasına rağmen, insan vücudundaki az miktarda bulunurlar.

Eser miktarda bulunan diğer elementler arasında, enzimler için genellikle kofaktör olan metaller bulunmaktadır. Bunlar arasında demir, kobalt, çinko, iyot, selenyum ve flor bulunur.

İnsan Vücudunda Bulunan Elementler ve Yüzdeleri Tablo Şeklinde

İnsan vücudunda bulunan elementlerin sayısının 26'ya kadar çıkabildiğini söyledik. Ancak bazı elementler yok denecek kadar azdır. Aşağıdaki tabloda vücudumuzda bulunan elementleri ve kütlece yüzdelerini görebilirsiniz.

Element Kütlece yüzdesi
Oksijen 65
Karbon 18
Hidrojen 10
Azot 3
Kalsiyum 1,5
Fosfor 1,2
Potasyum 0,2
Kükürt 0,2
Klor 0,2
Sodyum 0,1
Magnezyum 0,05
Demir, bakır, kobalt, çinko, iyot Çok az
Selenyum, Flor Eser miktarda

Görüldüğü gibi insan vücudunun kütlece çok önemli bir kısmı oksijen, karbon ve hidrojenden oluşmaktadır. Bu durum hemen hemen bütün canlılar için geçerlidir.


Etiketler:
  • kimya    
  • Yorumlar
    Yorum Yap