Habitat Nedir?

16.10.2017 - 18:06

Bu yazıda ekolojik terimlerden biri olan habitat üzerinde duracağız. Habitat nedir? Habitat örnekleri nelerdir? gibi sorulara cevap vereceğiz. Hem coğrafya hem de fen ve teknoloji dersinde habitat kavramıyla karşılaşmaktayız. Bu nedenle kavramı anlamaya çalışırsak ekosistemi daha iyi anlarız.

habitat nedir

Dünyamız kara, deniz, hava ve yaşam alanlarından oluşan olağanüstü bir mozaiktir. Tabiatta hiçbir şey diğerinin tamamen aynısı değildir. Bizler habitatların renklendirdiği karmaşık bir alanda yaşıyoruz.

Habitat belirli bir türün hayatına devam ettiği doğal alandır. Habitat kısaca yaşam alanı demektir.

Bir yerden diğerine geniş çeşitlilik olmasına rağmen, bazı genel habitat türleri vardır. Bunlar, paylaşılan iklim özellikleri, bitki örtüsü yapısı veya hayvan türleri temelinde tanımlanabilir. Bu habitatlari bilmek, yaban hayatını anlamamıza ve hem araziye hem de ona bağlı türlerin daha iyi korunmasına yardımcı olur.

Ortama toleransı yüksek canlıların daha geniş habitatları vardır. Bazı türler düşük toleranslıdır. Sadece sınırlı alanlarda yaşayabilirler. Bu canlıların da dar habitatlarda yaşar.

Habitat Çeşitleri Nelerdir?

Habitatlar, Dünya yüzeyinde geniş bir hayat alanı oluşturur ve yaşayan hayvanlar kadar çeşitlidir. Ormanlık alanlar, dağlar, göletler, akarsular, bataklıklar, kıyı sulak alanları, kıyılar, okyanuslar vb. olmak üzere birçok türde sınıflandırılabilirler. Yine de konumundan bağımsız olarak tüm habitatlara uygulanan genel ilkeler vardır.

Bir biyom, benzer özelliklere sahip alanları tanımlar. Dünyada beş ana biyom bulunur: su, çöl, orman, çayır ve tundra. Buradan yola çıkarak alt habitatları ve ekosistemleri oluşturan çeşitli yaşam seviyelerini sınıflayabiliriz.

Su Habitatları

Su biyomu, denizleri ve okyanusları, gölleri ve nehirleri, sulak alanları ve bataklıkları içerir. Tatlı suyun tuzlu suyla karıştığı yerlerde mangrovlar, tuz bataklıkları ve çamurluk alanlarla karşılaşırız. Bu habitatların tamamında farklı yaban hayatı çeşitleri bulunmaktadır. Amfibiyenler, sürüngenler ve omurgasız hayvanlardan memelilere ve kuşlara kadar neredeyse her hayvan grubunu içerir.

Birçok canlı için su alanları birer habitat olarak önemlidir.

Çöl Habitatları

Çöller az yağışlı alanlardır. Dünya üzerindeki en kurak alanların çöller olduğunu biliyoruz. Çölde yaşamak son derece zordur. Buna rağmen bu alanlara uyum sağlamış canlı türleri mevcuttur.

Çöller oldukça farklı yaşam alanlarıdır. Çöl diyince aklımıza genellikle çok sıcak alanlar gelir ancak çok soğuk olan çöller de mevcuttur. Zaten çöl alanlarında genelde gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkları yüksektir.

İnsanların tahrip edip ekolojisini bozduğu bazı yarı kurak alanlar da zamanla çölleşme tehlikesi içindedir. Ilıman bölgelere kıyasla çöllerde tür çeşitliliği oldukça azdır. Ancak bazı türler için çöl doğal yaşam alanı oluşturur ve o canlıların habitatıdır.

Orman Habitatları

Ormanlar ve ormanlık alanlar, ağaçların hakim olduğu habitatlardır. Ormanlar, dünya kara yüzeyinin yaklaşık üçte birinden fazlasını oluşturur ve dünyanın dört bir yanındaki birçok bölgede bulunur. Farklı orman türleri vardır: ılıman, tropik, bulut, iğne yapraklı ormanlarda hakim olan ağaç türleri farklılık gösterir.

Her birinin iklim özellikleri, tür kompozisyonları ve canlı toplulukları açısında farklı bir üye yelpazesine sahiptir. Örneğin, Amazon yağmur ormanı, dünya hayvan türlerinin onda birine ev sahipliği yapan çok çeşitli bir ekosistemdir. 5.500.000 km2'lik alanıyla Dünya'nın orman biyomunun büyük bölümünü tek başına oluşturur. Burada tür çeşitliliği oldukça fazladır.

Tundra Habitatları

Tundra soğuk bir yaşam alanıdır. Düşük sıcaklıklar, kısa bitki örtüsü, uzun kışlar, kısa ömürlü mevsimler gibi özelliklerle ön plana çıkar. Tundra zor şartları olan bir iklimdir ancak buna rağmen çeşitli hayvanların evi olmaya devam etmektedir.

Arktik tundra, Kuzey Kutbuna yakın bir yerde bulunur ve güneye doğru, iğne yapraklı ormanların büyüdüğü noktaya kadar uzanır. Alp tundra, ağaç hattının üzerinde bulunan yüksekliklerde, dünyanın dört bir yanındaki dağlarda bulunur. Tundra biyomu, çoğu zaman kalıcı donma olaylarının meydana geldiği alanlardan oluşur.

Yıl boyunca donmuş halde bulunan taş ve topraklar çözündüklerinde ufalanır ve değişik bir toprak örtüsü oluşturur.


Etiketler:
  • ekoloji    
  • Yorumlar
    Yorum Yap