Teknocoğrafya Nedir?

07.10.2017 - 08:42

Coğrafyanın hayatın her alanı ile ilişkili olduğunu biliyoruz. Bunun sebebi coğrafyanın Dünya’yı tanımamıza olanak sağlamasıdır. Herhangi bir ekonomik ve kültürel faaliyetin gerçekleştiği yerden bağımsız olmasına olanak yoktur. Bu nedenle insanın ve ekonominin olduğu her yerde coğrafya bilgisi de karşımıza çıkacaktır.

Teknocoğrafya teknik ve coğrafyanın birbirine yaptığı etkiyi araştıran bilim dalı olarak karşımıza çıkar.

Teknik bilgi ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi için kullanılan bilgilerin genel adıdır. Örneğin bir yerden yol yapmak için dağı delmeniz gerekirse burada teknik bilgiye ihtiyacınız vardır. Ancak aynı zamanda bölge koşullarını bilmek için de coğrafya bilgisine ihtiyaç vardır. Bu açıdan bakıldığı zaman büyük ölçekli ekonomik faaliyetlerde teknocoğrafya bilgisi gerekli olmaktadır. Özellikle üretim yapıla büyük tesislerin kurulması ve işlemesi için teknocoğrafya bilgisi önem arz etmektedir.

teknocoğrafya nedir

Coğrafyanın diğer alanlarla ilişki kurduğu çok örnek bulunur. Örneğin zoocoğrafya hayvanların coğrafi dağılışını ve coğrafya hayvan ilişkisini inceler.

Ekonomi Coğrafya İlişkisi

Ekonomi ile coğrafya sıkı bir ilişki içerisindedir. Ekonomik coğrafya alanı coğrafyanın ekonomik koşullara etkisini inceler. Bir ekonomik faaliyetle ilgili taşıma, nakliye, depolama, enerji temin yolları, suyolları gibi bütün değişkenlerde coğrafya bilgisinin etkisi vardır.

Ulaşım, ekonomik faaliyetlerin her aşaması için çok önemlidir. Ulaşım olmadan hammadde taşınması ve üretilen ürünün pazara taşınması söz konusu olamaz.

Ülkeler ve bölgeler arası ticaretin gelişmesi de yine ulaşım olanaklarıyla mümkündür. Örneğin maliyeti daha düşük olduğu için deniz taşımacılığı uluslararası ticaretti önemli bir ulaşım yöntemidir.

Aslında beşeri coğrafya büyük oranda ekonomik faaliyetlerle ilgilidir. Çünkü insanların yaşayışlarını, coğrafi dağılımlarını ve uğraşlarını etkileyen en önemli faktör ekonomidir.

Teknocoğrafya ekonomi coğrafya ilişkisinin bir basamağıdır. Çevre koşullarının değişkenlik göstermesi, üretime de doğrudan yansımaktadır. Örneğin sıcak bir iklimde yapılan üretim ile soğuk bir iklimde yapılan üretim birbirinden farklılık gösterebilir.

Konuyla ilgili daha detaylı bilgiyi ekonomik faaliyetlerin ortaya çıkışı ve gelişimi konusunda bulabilirsiniz.


Etiketler:
  • coğrafya    
  • Yorumlar
    Yorum Yap