YGS Matematik Konuları ve Soru Dağılımları

02.09.2017 - 18:29

YGS sınavındaki en önemli test matematik testidir. Dikkat ederseniz iyi bölümleri kazanan öğrencilerin mat-1 testleri daha yüksek olur. Bunun birçok sebebi vardır. Matematik hem çeşitli puan türlerinde getirdiği puanla, hem sınavda en fazla zaman alan test olması nedeniyle çok önemlidir.

YGS matematik konuları iyi çalışıldığında sınavda soru çözme hızı da artacaktır. Böylece diğer testlere kalan süre de daha fazla olacaktır. İyi bir matematik testi daha iyi Türkçe, fen ve sosyal neti demektir. Bu nedenle ygs matematik çalışma programı düzgün bir şekilde uygulanmalı ve bu teste gereken önem verilmelidir.

ygs matematik konuları ve dağılımları

Bu rehberde konu listesini ve yıllara göre çıkan soru sayısını derledik. Böylece ders çalışırken elimizde olması gereken konulara sahip olacağız. Konu listesine bakıp eksik olduğumuz konulara daha fazla ağırlık verme imkanı bulacağız.

YGS Matematik Konularına Göre Soru Dağılımı

Aşağıdaki tabloda YGS matematik soru dağılımı yıllara göre detaylı bir şekilde verilmiştir.

YGS matematik soru dağılımı
Konular 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Temel kavramlar 1 - - 2 4 - 3 4
Rasyonel sayılar 2 4 2 1 2 1 1 1
Üslü ifadeler 3 3 3 1 2 2 2 2
Köklü ifadeler 2 1 2 - - 1 3 2
Çarpanlarına ayırma 2 3 - 1 2 - 1 1
Denklem çözme 2 - 4 3 2 2 - 1
Eşitsizlikler 1 - 1 1 - 2 1 1
Oran orantı - 3 3 2 2 - 2 1
EBOB - EKOk 1 - 5 2 1 2 - -
Bölünebilme kuralları 1 1 - - 2 1 - -
Sayı basamakları 1 1 2 2 - 1 2 2
Fonksiyonlar 1 2 1 2 2 2 1 1
Kümeler 1 - 1 - 1 2 1 2
İşlem 1 2 1 1 - 1 1 -
Mantık 1 1 - 1 1 1 - 1
Permütasyon kombinasyon - - - 1 1 1 - 1
Olasılık 1 1 1 1 1 1 1 1
Mutlak değer - 1 1 1 1 1 1 1
Modüler aritmetik 1 - - - - 1 - -
Problemler 10 10 5 10 8 10 13 11
Toplam 32 33 32 32 32 32 33 32

Bu tablodan çıkaracağımız çok dersler bulunmaktadır. Bu tablo YGS'de matematik testinde karşımıza çıkan konuların haritasını içermektedir. Yani sorulacak konular bu listeden sorulmak durumundadır. Bu konuları iyi bilirsek bu soruları da iyi çözeriz.

Soru sayısı toplamının yıllara göre farklılık göstermesine aldırmayın. Geometri soruları da bu sorulara eklendiğinde 40 soru tamamlanmaktadır. Yıllara göre 1 geometri eksik ya da fazla sorulabilir.

YGS matematik çıkmış sorularına ÖSYM internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

En Temel Konular

YGS matematik testi analitik düşünme yeteneğini ve temel işlem becerisini test eden bir sınavdır. Bu nedenle konular arasında ilişki vardır. Bir konuyu bilmek diğer konuyu anlamak için anahtar niteliğindedir.

Bu nedenle soru dağılımına bakıp bana şu kadar net lazım o nedenle bu konuları çalışsam yeterli diye düşünmeyin. Özellikle de matematiğin temel konularını çok iyi öğrenmeye çalışın.

YGS matematik temel konular

 • Temel kavramlar
 • Üstlü ifadeler
 • Köklü ifadeler
 • Rasyonel sayılar
 • Çarpanlarına ayırma
 • Oran oranı
 • Denklem çözme

Bu konuları iyi bilirseniz diğer konuları da daha iyi anlarsınız. Temel konular sadece matematik 1 testinin değil matematik 2'nin de temelini oluşturur.

Problem Sorularını Yapamıyorum

Matematikte zorlanan öğrencilerin en temel şikâyetlerinden biri de problem sorularını yapamıyorum ya da problemleri anlamıyorum gibi ifadelerdir. Problem çözebilmek için ekstra bir bilgiye ihtiyacımız yok. Denklem kurma becerisi bütün problemlerin anahtarıdır.

İster işçi havuz, ister yüzde isterse kâr zarar problemleri olsun. Hepsinin temelinde basit bir denklem kurma ve o denklemi çözme yeteneği gereklidir. Dikkat ederseniz problemlerden çıkan soru sayısının az olduğu 2012 yılında denklem çözme soruları daha fazla sayıda yer alıyor. Bu iki konu aslında birbirinin aynısıdır. Birinde denklem hazır verilir, diğerinde denklem kurmamız istenir.

Problemleri çözemiyorsanız yapmanız gerekenler şunlardır:

 • Temel konulardaki eksikleri gözden geçirmek
 • İşlem kabiliyetinizi gözden geçirmek
 • Denk kurmayı öğrenmek
 • Denklem çözmeyi öğrenmek
 • Bol miktarda soru çözmek

Bunları yaptığınızda problemlerde problem yaşamazsınız.

Matematik Konularını Nasıl Hallederim?

Tabloda verilen soru dağılımlarına göre birçok konudan her yıl, bazı konulardan ise bazen soru soruluyor bazen de soru sorulmuyor. Vaktinizi bir sonraki yılda çıkması beklenen konuları tahmin etmekle harcamayın. Konu listesini üç aşağı beş yukarı neler olacağını söylüyor size.

Dolayısıyla yapmanız gereken ayırt etmeden konuları bitirmektir. Yukarıda belirtilen temel konulara ağırlık vererek bütün konuları konu anlatımlı kaynaklardan çalışmak ve yeterli miktarda soru çözmek gerekir. Konuları anlamadan soru çözmek de faydalı olmayacaktır. Önce konuyu iyi öğrenmek temel kuraldır.

Bildiğiniz gibi çıkan sorularda her yıl birkaç tane eleyici ve iyi düşünülmüş yeni soru sorulmaktadır. Bu sorulardan korkmayın. Bu sorular sadece biraz daha hazırlıklı olmanızı gerektiriyor. Olasılık, fonksiyonlar, problemler gibi konularda eleyici soru gelme şansı biraz daha yüksek. Ancak bu soruların hangi alandan geleceği belli olmuyor.

Sınavda ful çeken ve bütün soruları doğru cevaplayan adayların yüzlerce olduğunu unutmayın. Sadece konuyu hafife almadan iyi öğrenmeye ve bol soru çözerek hızı arttırmaya kalıyor iş.


Etiketler:
 • matematik    
 • ygs    
 • Yorumlar
  Yorum Yap