Kuvvetler Ayrılığının Önemi

16.12.2016 - 22:39

Kuvvetler ayrılığı bir devletin adil ve demokratik değerlerinin korunması açısından hayati öneme sahiptir. Kuvvetler ayrılığının önemini anlamak için ne olduğunu bilmemiz gerekir.

kuvvetler ayrılığının önemi

Kuvvetler Ayrılığı Nedir?

Devlet güç kullanırken üç kanaldan karşımıza çıkar. Bu üç kanal dışında devletin hareket edebileceği bir mekanizma yoktur. Bu kuvvetler yasama, yürütme ve yargıdır.

Yasama: Yasama organı meclistir. Mecliste her kesimden insan temsilci gönderir. Gönderilen temsilcilerin örgütlü bir şekilde tavır birliği sergilemesi ve kampanya yapabilmesi için siyasi partiler ortaya çıkmıştır. Mecliste her parti aldığı oyla orantılı olarak milletvekiline sahiptir. Bu şekilde devletin en temel işlevi olan yasa koyma görevi yerine getirilmiş olur. Oy ile milletvekili sayısı oranı doğrusal değildir. Onun yerine seçim sistemlerinde birçok nedenden dolayı farklı yöntemler kullanılır.

Yürütme: Devletin icra makamıdır. Yasama tarafından kararlaştırılan bütçeyi harcar ve devletin ihtiyaçlarını karşılar. Devlet memurluklarının en tepesinde yürütme organı vardır. Yasamanın belirlediği ölçülerde devleti idare etme işi yürütmeye aittir. Yürütme iktidar tarafından kontrol edilir. Bu iktidar tek parti tarafından sağlanamadığında koalisyon hükumetleri tarafından birlikte idare edilir.

Yargı: Halkın seçiminden bağımsız bir güç kullanma mekanizmasıdır. Devletin en önemli işlevlerinden biri olan adaleti sağlar. Yargı mensubu belirli bir hukuk eğitiminden geçerek ülkedeki adalet sistemi çerçevesinde eğitilirler. Hukukun evrensel değerleriyle birlikte karar alma hakkına sahiptirler. Yargı sadece insanlar arasındaki adaleti sağlamakla kalmaz aynı zamanda bireyle devlet ilişkisini de hukuk çerçevesinde düzenlenir. Böylece devletin olası bir haksızlığa yönelmesi ihtimali de engellenmiş olur.

Kuvvetler Ayrılığı Neden Önemlidir?

Kuvvetler ayrılığı nedir kısaca değindik. Güçler ayrılığı ilkesi de denen bu ilke devlet idaresinde birçok açıdan çok önemlidir.

Devleti işlerini insanlar yürütürler. İnsanlar çıkarlarını önceler ve duygulara sahiptirler. Bu nedenle toplumda huzur ve refahın sağlanması bir insanın ya da çıkar birliği yapabilecek bir grup insanın inisiyatifine bırakılmamalıdır. Bu nedenle kuvvetler ayrılığı ilkesi gereklidir. Çünkü bir insan ya da bir parti hata yaptığında dahi vatandaşın hak arama kanallarının açık olması gerekir.

Devletin devlet olma işlevini yerine getirirken bir kontrol mekanizması olması çok önemlidir. Örneğin savaş ilan etme yetkisi meclise vermiştir ki yürütme politikalarıyla ülkeyi böyle bir noktaya getirdiğinde dahi insanlar savaşa girmek zorunda kalmasın.

Demokratik niteliği olan bir devlette bireyin hakları her şeyin üzerinde gelir. Toplum çıkarı için bireye adaletsizlik yapılamaz. Bireyin kendini koruması için ona alan bırakmak gerekir ki demokratik devlet işleyişini sürdürsün. Burada önemli olan genellikle yargı bağımsızlığıdır. Temel eğilim yürütmenin yasama hakim olmak istemesi şeklinde çıkar. Yargı mensuplarının iktidarın kim olduğuna bakmaksınız karar alabilmeleri için bağımsız ve tarafsız karar verebilmeleri çok önemlidir.

Bir ülkenin demokratik nitelikleri arasında birçok şey sayılabilir. Ancak bunu en temel iki başlığa indirsek serbest seçimler ve bağımsız yargı başlıklarını seçebiliriz. Yargı bağımsızlığı bu denli önemlidir.


Etiketler:
  • siyaset    
  • Yorumlar
    Yorum Yap