Felsefe ve Varlık İlişkisi

13.12.2016 - 15:21

Felsefenin çalışma alanlarından biri doğrudan varlık ile ilgilidir. Varlık felsefesi dediğimiz bu alan varlık ile ilgili sorular sorar ve varlıkla ilgili hakikatleri arar. Felsefe ve varlık birbirinden ayrılamaz iki kavramdır. Aslında varlık dediğimiz zaman kafamızda canlanan şey doğrudan felsefedir.

felsefe ve varlık

Felsefede Ontoloji

Ontoloji, varlığın temel kategorilerinin yanı sıra var olma, gerçeklik gibi kavramların felsefi araştırmasıdır. Geleneksel şekliyle metafizik diye bilinen felsefenin ana dalının bir parçası olarak ele alınan ontoloji, genellikle varlıkların var olduğu ve bu varlıkların bir hiyerarşi içinde nasıl gruplandırılacağı ve hangi benzerlik ve farklılıklara göre ayrıştırılabileceğine ilişkin sorular ile ilgilenir. Felsefi bir girişim olan ontoloji oldukça teorik olmasına rağmen, ontoloji mühendisliği gibi bilgi biliminde ve teknolojide pratik bir uygulamaya sahiptir.

Özellikle Platonik okuldan olan bazı filozoflar, soyut isimler de dahil olmak üzere var olan tüm isimlere ve varlıklara atıfta bulunmaktadır. Diğer filozoflar ise isim taşıyan her şeyin varlık olarak ele alınmaması gerektiğini savunur. Bu ikinci görüşte zihin varlıkların doğrudan yer ettiği bir alan olarak ele alınmaz. Bunun yerine zihin birçok görgü ve tecrübenin sonucunda şekil almış bir yapıdır.

Felsefenin Varlık ile İlgili Sorduğu Sorular

Felsefe ve varlık sorular yoluyla ilişki kurarlar. Felsefenin varlık ile ilgili sorduğu en yaygın sorular şunlardır:

 • Varlık için ne söylenebilir?
 • Bir şey nedir?
 • Hangi sınıfa ait olan kavramlar varlık olarak ele alınabilir?
 • Varlığın anlamı nedir?
 • Varlığın türleri nelerdir?
 • Var olmak varlık için ne mana taşır?
 • Varlık bir mülk müdür?
 • Varoluş bir sınıf kavrama mı özgüdür?
 • Hangi varlıklar esas olma niteliği taşır?
 • Varlık nesnel midir?
 • Varlık öznel midir?
 • Varlık fiziksel midir?
 • Fiziksel objeler gerçekten var mıdır?
 • Fiziksel olmayan varlıklar kavranabilir mi?

Varlık felsefesi içerisinde daha birçok soruyu ele almak mümkündür. Bu soruların her biriyle ilgili birçok filozof çeşitli fikirler ortaya koymuştur. Soruların cevabı varlığı ne olarak ele aldığınıza göre değişir. Yukarıda değinildiği gibi kavramsal bir isim taşıyan her şeyi varlık olarak ele alanlar olduğu gibi sadece fiziksel şeylerin varlık olarak alınması gerektiğini savunanlar da olmuştur.

Varlığı Kabul Eden Görüşler

Varlığın olmadığını savunan Nihilizm gibi görüşler mevcuttur. Ancak diğer görüşlerin çoğu belirli bir varlığın mevcut olduğuyla ilgili fikir birliği yapmışlardır. Varlığı kabul eden görüşe realizm denir. Realistler kendi aralarında varlığı tanımlamalarına göre ayrılmışlardır.

Felsefede varlığı kabul eden görüşler şunlardır:

 • Devinizm
 • İdealizm
 • Materyalizm
 • Düazlizm
 • Fenomenizm

Bu görüşlerin hepsi varlığı kabul ederler ancak onu farklı tanımlarlar.


Etiketler:
 • felsefe    
 • Yorumlar
  Yorum Yap