Ygs Kimya Özet

21.09.2016 - 00:01

Bu yazıda ygs kimyada işimize yarayacak bilgileri sunacağız. Tek başına bu bilgiler sizi bir kimya uzmanı yapmayacaktır ama tekrar mahiyetinde işe yarayacaktır. Burada verilen bilgiler ile ygs kimya özet şeklinde tekrar edilmiş olacaktır. Kimya dersine çalışmak isteyen öğrencilerin bu bilgilerle yetinmemesi gerekir. Ayrıca hiç kimya bilmeyen birinin atom ve yapısı konusuna iyi çalışması gerekecektir.

ygs kimya özet

Ygs Kimya Özet Bilgiler

 • Proton sayısı = atom numarası = çekirdek yükü.
 • Kütle numarası = proton sayısı + nötron sayısı
 • Elektron alıp vermeyle atom iyona dönüşür.
 • Hidrojen ametal, helyum ise soygazdır.
 • Oksijen ametaldir.
 • Metaller ametallerle iyonik bağ oluşturur.
 • Ametaller kendi aralarında kovalent bağ oluşturur.
 • Su kovalent bağ sonucu ortaya çıkar.
 • Metaller elektron vermek isterler.
 • Ametaller elektron almak isterler.
 • Metaller oda sıcaklığında genellikle katıdır ancak cıva sıvıdır.
 • Soygazlar tepkime vermezler.
 • Periyodik tablo proton sayılarına göre düzenlenmiştir.
 • 1 mol avagadro sayısı (6,02.1023) kadar tanecik demektir.
 • Molarite 1 litredeki mol sayısı demektir.
 • Katı ve sıvıların çözünürlükleri sıcaklıkla genellikle artar.
 • Suya tuz kalıtırsa kaynama noktası yükselir, donma noktası düşer.
 • Tuzlu su elektriği iletir ancak şekerli su iletmez.
 • Çözeltinin karıştırılması çözünürlüğü arttırmaz. Fakat çözünmeyi hızlandırır.
 • Temas yüzeyinin artması çözünürlüğü arttırmaz ama çözünmeyi hızlandırır.
 • Doymamış çözelti bir miktar daha madde çözebilir.
 • Doymuş çözeltiye ekleme yapıldığında çökelme gerçekleşir.
 • Dibinde katısı olan doymuş çözeltiyi ısıtırsak alttaki katıdan da bir miktar çözünecektir.
 • Mumun erimesi fiziksel, yanması kimyasal değişmedir.
 • Gazların sıcaklıkları arttıkça çözünürlükleri azalır.
 • İdeal bir gaz 22,4 litre yer kaplar.
 • Hafif gazlar daha hızlı hareket eder.
 • İdeal gaz denklemi P.V = n.R.T şeklindedir.
 • Kimyasal tepkimelerde atom sayısı korunur ancak molekül sayısı korunmaz.
 • Kütle kimyasal reaksiyonlarda korunur.
 • Kimyasal tepkimelerde çekirdek yapısı değişmez.
 • Çekirdek tepkimelerinde çekirdek yapısı değişir.
 • Çekirdek tepkimeleri nükleer ve radyoaktiftir.
 • Asit ve bazlar tepkimeye girdiğinde ortam nötrleşir.
 • Asitlerin pH değer  0 -7 arasındadır.
 • Bazların pH değeri 7 - 14 arasındadır.
 • pH büyüdükçe asitlik azalır bazlık artar.
 • Asitler turnusolu kırmızıya çevirir bazlar maviye.
 • Asitler ekşidir bazlar acı.
 • Limon suyu ve sirke asittir.
 • HCI bir asit örneğidir.
 • Amonyak yani NH3 bazdır.
 • Yanma tepkimelerinde karbondioksit ve su ortaya çıkar.
 • Yanma tepkimeleri oksijen ile gerçekleştirilir.
 • Hidrokarbonlar organik bileşiklerdir, C ve H atomlarından oluşurlar.
 • Alkanlar tekli, aklenler çiftli, alkinler ise üçlü bağ bulundururlar.
 • Organik bileşikler oksijenler yanma tepkimesi verirler.
 • Sabunda suyu seven ve sudan kaçan kısımlar bulunur.
 • En iyi temizleyici o maddeyi çözendir.
 • Yağ suda çözünmez.
 • Alkol suda çözünür.
 • Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir. Kaynama kaynama noktasında gerçekleşir.
 • Saf maddelerin kaynama noktaları sabittir.
 • Saf olmayan maddelerin kaynama noktası değişkendir.
 • Kaynama iç basıncın atmosfer basıncına eşitlendiği noktadır.
 • Element ve bileşikler saf maddelerdir. Karışımlar saf değildir.
 • Su yağ karışımı heterojendir.
 • Su alkol çözeltisi homojendir.

Ygs kimya özetinden sonra fiziği de özetlemek için 66 maddede fiziğin özeti yazısına bakabilirsiniz.


Etiketler:
 • kimya    
 • Yorumlar
  Yorum Yap