Deniz Teknolojisi Mühendisliği

26.08.2016 - 23:32

Deniz teknolojisi mühendisliği çok yaygın olmayan mühendislik dallarından biridir. Bu bölümü tercih edecek adayların deniz teknolojisi mühendisliği hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Bu nedenle bölüm hakkında genel bilgiler vereceğiz. Bunun dışında deniz teknolojisi mühendisliği bölümünü okumak isteyen adaylarda bulunması gereken kişisel özellikler, öğretim süresi boyunca öğretilen dersler ve mezuniyet sonrası iş durumunu tartışacağız. Deniz teknolojisi mühendisliği insanların tercih sıralamasında genelde üstte olmayan mühendisliklerden biridir. Ancak bu alanla ilgili olanların ya da tercih kılavuzunda bu bölüme denk gelenlerin tercih etmeyi düşeceği bir bölümdür. Bu nedenle bölümü tanıtmak gereklidir.

Genel Bilgi ve Programın Amacı

deniz teknolojisi mühendisliği

Deniz teknolojisi mühendisliği programının amacı, denizin temizliği ve korunması, sularda yaşayan canlıların niteliği, su ürünlerinin yetiştirilmesi, işletilmesi ve değerlendirilmesi alanında kullanılacak araç ve yapıların dizayn edilmesinde ve üretilmesinde çalışacak nitelikli insan gücü yetiştirmektir. Bugün deniz önemli bir ekonomik kaynaktır. Ayrıca coğrafyanın çok önemli bir parçası olan denizlerin kirletilmeden insanlık yararına üretim yapabilmesi için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Deniz teknolojisi mühendisliği bu alandaki bütün çalışmaları kapsar. Bütün mühendisliklerde olduğu gibi üretim yapmak ve üretim sırasında ortaya çıkabilecek sorunlara çözüm aramak esastır. Program ayrıca deniz taşıtlarının projelendirilmesi ve yapımı konularında da eğitim vermektedir.

Deniz Teknolojisi Mühendisliği için Aranan Kişisel Özellikler

Bu bölümü tercih edecek kişilerin, teknik ve mekanik becerilere sahip, fen derslerinde becerikli ve insanlarla iyi iletişim kurabilen kişiler olması gerekmektedir. İnsanlarla iyi iletişim iş alanında neredeyse her alan için geçerlidir. Fen ve matematik derslerine ilgi ise bilimin gereğidir. Her mühendislik aslında kendi içerisinde bir bilimdir. Bu nedenle bilimi sevmek iyi mühendis olmanın temel şartlarından biridir.

Öğretim Süresi ve Okutulan Dersler

Deniz teknolojisi mühendisliği bölümünün öğretim süresi 4 yıldır. İlk iki yıl matematik, fizik, kimya, istatistik, dinamik gibi temel mühendislik dersleri bölümde okutulmaktadır. Ardından gelen yıllarda ise daha çok bölüm dersleri olan deniz kirliliği, gemi kirliliği, gemi hidromekaniği, gemi makineleri, deniz yapıları, deniz hukuku, kinimatik, gemi elektriği, akışkanlar mekaniği, gemi İşletmeciliği gibi dersler okutulmaktadır. Bu derslerin tamamı deniz endüstrisini kapsamındadır.

Mezunlara Verilen Unvanlar ve Çalışma Alanları

Mezunlara “Gemi İnşaatı ve Deniz Mühendisi” unvanı verilir. Denizlerde ve iç sularda faaliyet gösteren her türlü kamu sektöründe ve özel sektöre bağlı kuruluşlarda, su ürünleri yetiştirme çiftliklerinde, tersanelerde, dizel motor fabrikalarında veya temsilciliklerinde ve kısmen makine mühendisliği kapsamına giren alanlarda çalışabilir. Ülkemizin bir deniz cenneti olduğu ortadır. Ancak iş olanakları deniz alanıyla sınırlı olan bu mühendislikte iş garantisi vardır diyemeyiz. Bu biraz öğrenciyken iyi yönlendirmeye ve çevreye kalmış bir durumdur. Deniz teknolojileri mühendisliğinden mezun olup işsiz kaldığınız taktirde tamamen başka bir alanda çalışmak ve mesleğiniz dışında bir alana yönelmek zorunda kalabilirsiniz. Bir de programa başlarkenki süreç ile mezun olunan zamandaki ekonomik koşullar aynı olmayabilir. Bu nedenle bölümün iş olanakları iyi araştırılmalıdır.


Etiketler:
Yorumlar
Yorum Yap