Tarih Dersinin Toplumsal Önemi

16.08.2016 - 18:29

Tarih dersi diğer derslerden farklı olarak toplumsal önemli bir misyonu taşır. Bu nedenle tarih dersinin toplumsal önemi fazladır. Temel eğitim kurumlarında başlayan tarih dersi eğitimiyle öğrencilere milli tarih şuuru aşılanmaya çalışılır. Bunu neredeyse her devlet eğitim programında uygular. Aynı dersi çocuk yaşta gören bir insan ilerleyen dönemler de dahil olmak üzere milli bir kimlik kazanır ve yaşadığı toplumu benimser. Tarihin bu işlevi öteden beri bilindiği için tarih dersinin toplumsal önemi hep hesaba katılmıştır.

tarih dersinin toplumsal önemi

Tarih bilincinin devleti benimseme ve sevme açısından önemli olmasıyla birlikte milli tarih anlatımı zor bir iştir. Çünkü müfredatı oluşturan insanlar uzman olmadıkları zaman tarih dersinin içeriğini sadece kendi pencereleriyle verdiklerinden araya yanlış bilgiler de karıştırabilirler.

Kendi tarihini duygularıyla yüklü bir şekilde yazmaya kalkan birisi kendi tarihinde kusur ve hata bulamayacak aksine diğer toplumları bütün kötülüklerin kaynağı olarak görecektir. Burada tarih dersinin toplumsal önemi ile birlikte yanlış tarihin getirdiği bir problem de ortaya çıkacaktır.

Tarihin Hayatımızdaki Önemi

Tarih esasen geçmişi inceleyen bir sosyal bilimdir. Geçmişi incelemek geçmişten ders almak için çok önemlidir. Ancak tarihin temel amacı geçmişten dersler çıkarmak değildir. İnsanoğlu doğası itibariyle hayvandan farklı olarak geçmişe ilgi duyar ve geçmişle bağ kurmak zorundadır. Bu nedenle tarih insan için zorunlu bir uğraştır. Madem ki tarih zorunlu bir uğraştır ve devlet olmanın önemli basamaklarından biri de milli tarihi vatandaşlara öğretmektir öyleyse bunun doğru yapılması çok önemlidir.

Bir toplumun günahıyla sevabıyla, yanlışıyla doğrusuyla kendi atasını tanıması hem geleceği açısından hem de bugünü açısından hayati önem taşır. Tarih yazılıcığı bu nedenle tarafsız olmalıdır. İşin şöyle de bir boyutu var ki ne kadar tarafsız olmayı hedefleseniz bile mutlaka kendi tarihinizi iyi görme isteği duyacaksınızdır.

Tarafsız olmanın ve doğru bilgiyi amaçlamanın tarih dersinin toplumsal önemi açısından hiçbir zararı olmayacaktır yine de. Çünkü kendi milletinizin tarihini anlattığınız zaman ister istemez öğrenci hep aynı milletin geçmişini duyduğu için onunla bir bağ kuracaktır. Bu safhadan sonra öğrenciye kendi atalarının yaptığı hataları gösterseniz dahi o buna ah geçirerek ya da üzülerek tepki verecektir ancak tarihini benimsemekten de geri durmayacaktır.

Bugün Almanlar Nazi iktidarı dönemini eğip bükseler mi iyi olur yoksa olduğu gibi verseler mi? Tabi ki doğru olan doğruyu vermektir. Gerçeklerin üstünü örtmek çözüm getirmeyecektir.

Doğru Tarih Öğretiminin Gerekliliği

Tarih dersinin toplumsal birleştirici gücü her zaman olacaktır. Önemli olan bu amaçların doğrultusunda tarihi çarptırmamaktır. Bu konuda da belge esaslı bir tarih yazıcılığının olması çok önemlidir.

Her ülkede olduğu gibi bizde de iyi tarihçiler vardır. Bizde olmasa dahi yabancı tarihçiler de bizim tarihimizi araştıracaklardır. Sorun şurada ortaya çıkıyor ki bir öğrenciye siz ilkokul yıllarında ideolojiye fazla bezeli ve yanlı bir tarih öğretirseniz, o öğrenci de büyüdüğünde okuyarak gerçekleri öğrenirse ve gerçeklerde farklar görürse tepki olarak kendi tarihine düşman olabilmektedir. Siz okul kitaplarına ne koyarsanız koyun mutlaka gerçekleri ortaya çıkaran tarihçiler olacaktır.

Tarafsız ve belgeli tarih yapmak tarihin toplumsal önemi açısından asla riskli bir durum değildir. Bugün geçmişte tarafsız tarih anlatılsaydı belki de tarih konusunda da bu kadar kutuplaşmalar olmazdı. Ülkemizde en basitinden Osmanlı tarihi konusunda Türklerin bu dönemini çok öven ve çok yeren iki kesim bulunmaktadır. Bu ikiye ayrılmışlık ülkemizde tarihin toplumsal bütünleştirici etkisinin ıskalandığını göstermektedir.


Etiketler:
  • tarih    
  • Yorumlar
    Yorum Yap