Derin Tarih Kavramı

09.05.2016 - 18:08

derin tarih kavramı

Tarih içerisinde derin tarih kavramı son derece popüler bir kavramdır. Bu kavram aslında tarihin bilinmeyenlerini değil de okulda anlatılmayanlarını içermektedir. Ancak derin tarih kavramını tehlikeli yanları da bulunmaktadır. Çünkü bu kavram sayesinde tarihte yer almayan, kıssa olarak anlatılan birçok hikaye gerçek kabul edilir olmuştur. Derin Tarih dergisi kendine popüler bir isim bulmuştur ancak dergiyi kuranların esas amacı bilinmeyenleri gün yüzüne çıkarmaktır. Bunu da ne ölçüde başarılı yaptıklarını ancak tarihçi bilim adamları tespit edebilir. Fakat piyasada derin tarih adı altında birçok gereksiz hikâye anlatılmaktadır. Lozan’ın gizli maddeleri, Lozan’ın yüzüncü yılı değişecek maddeler gibi aslı astarı olmayan birçok mesele derin tarih adı altında insanlara anlatılmaktadır. Aslında bu tür uydurmaları yetişkin insanlardan da duyabilmektesiniz. Bunun sebebi televizyon programında tarihçi olmayan kişilerin ya da tarih konusunda donanımı olmayan insanların çok yer almasıdır. Televizyon ise günümüzde hala en yoğun bilgi alma merkezi olmaktadır.

Derin tarih aslında resmi tarihe tepki olarak doğmuş bir ifadedir aynı zamanda. Resmi tarih derken devletin okulda öğrettiği tarih dersi içeriğinden bahsedilmektedir. Bu tarih anlatımının öğrenciyi sıkacak nitelikte oluşu ve bazı meselelere yanlı değinmesi resmi tarih anlayışına karşı çıkışı doğurmuştur. Ancak bu resmi tarih tamamen yanlıştır ve çöpe atılmalı demek değildir. Derin tarih edebiyatı yapan insanların birçoğu resmi tarihte bize anlatılan temel bilgilere dahi haiz değildirler. Tarih öğrenmek için ihtiyacınız olan kaynaklar şu an Türkiye’de fazlasıyla mevcuttur.  Bu nedenle resmi tarih ve derin tarih ayrımı yapmadan sadece tarih öğrenmeye çalışsanız başarılı olabilirsiniz. Burada başarı derken okul açısından başarıdan değil, tarih öğrenme başarısından bahsediyoruz.

Tarih öğrenmek isteyen bir insan derinliğe ve derin olmamaya bağlı kalmadan nitelikle eserler okumalıdır. Tarih öğrenmek isteyen birinin okuyabileceği yazar ve eserler liste olarak aşağıdaki gibi olabilir:

 • Murat Bardakçı – Şah Baba
 • İlber Ortaylı – İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı
 • Falih Rıfkı Atay – Zeytindağı
 • İlber Ortaylı – Yakın Tarihin Gerçekleri
 • Erhan Afyoncu – Sorularla Osmanlı İmparatorluğu Serisi
 • Halil İnalcık -  Devlet-i Aliyye
 • İlber Ortaylı – Türklerin Tarihi

Bu kitap ve yazarların sayısı arttırılabilir. Bu eserlere gerçekten güvenebilirsiniz. Ancak mutlaka bunun dışında da kaliteli yazar ve eserler vardır. Bu eserlerle tarih öğrenmeye çalışmanın doğru bir çaba olacağından emin olabilirsiniz. Derin tarih kavramı üzerinde fazla durmak bazen zaman kaybı olabilmektedir. Çünkü tarih gibi nakille yayılan ilimlerin belge ile takip edilmesi gerekir. Bugün birçok arşiv ve belge açık şekilde bilim adamlarını beklemektedir. Dolayısıyla belgeyi ortaya koyduktan sonra tarihin derin olmasına da gerek kalmaz.


Etiketler:
 • tarih    
 • Yorumlar
  Yorum Yap