Siyaset Nedir?

18.04.2016 - 16:32

siyaset nedir

Siyaset kelimesini günde kim bilir kaç kez duyuyoruz. Peki, siyaset nedir dendiğinde bir cevap verebilir miyiz? Siyasetin ne olduğu hakkında ne kadar fikrimiz var? En azıdan siyasetin tanımını yapabiliyor muyuz? Bu sorulara hayır cevabı veriyorsak bu yazıdan sonra cevabımızın evet olması için dikkatle okumamız gerekiyor. Siyaset nedir sorusunun cevabını hep birlikte irdelemeliyiz. Çünkü günlük hayatta çok bahsettiğimiz bir kavramın ne olduğunu bilmememiz bizi hem cahil yapar hem de söylediklerimizi anlamsızlaştırır. Aslında siyaset nedir sorusu siyaset felsefesi içinde bir sorudur. Siyasetin ne olduğu bütünüyle felsefenin alanıdır. Siyaset felsefesi siyasetin ne olduğunu ve siyasetin görevleri üzerinde epeyce durmuştur.

Siyaset işleri yoluna koyma manasına gelen bir sözcüktür. Yani ortaya çıkan problemleri yoluna koyma işlevini yerine getiren kurum siyaset kurumudur. Ancak bunun tersi olarak siyaset denince akla politikacılar, yalanlar, devlet idarecileri, çıkar ilişkileri ve yolsuzluk gelmektedir. Aslında siyaset diye bahsedilen şeylerin çoğu politikadır. Politika ise siyaset arasında ise fark vardır. Biri policy diğeri ise politics kelimesiyle karşılık bulur. Aslında siyaset insanları yönetme sanatı olarak da anlam bulabilir. Bu nedenle siyaset kesinlikle kötü bir şey değildir. Siyasetçilerin dürüst olmaması siyasetin olmamasını zorunlu kılmaz. İşte siyaset nedir dediğimizde insanları idare etme sanatıdır desek bile yeteri kadar geniş bir tanımlama yapmış oluruz.

Siyasetçilerin siyaset yaparken izlediği yol politika olabilir. Aynı zamanda devlet politikaları da olabilir. Ancak idare sanatının genel adı siyasettir. Devlet idaresinde büyük kitleler adına karar alma olayı siyasetin bir gereğidir. Meclis, seçim, bakanlar kurulu gibi oluşumlar aslında siyasetin alt elemanlarıdırlar. Bunlar olmadan da siyaset var olabilmektedir. Nitekim meclislerin açılması çok eski bir olay değildir. Meşruti yönetimler gelmeden önce çoğu ülkede monarşi tek başına hüküm sürmekteydi.

At bakıcı Arapça seyis olarak karşılık bulur. Siyaset de bu kelimeden türemiş Arapça kökenli bir sözcüktür. Siyasetçi de bir at bakıcısı gibi halkla ilgilenmek, halkın sorunlarını idari düzeyde büyük kararlar alarak çözmekle yükümlü kişidir. Devlet aygıtlarını kullanma hakkını süreli veya süresiz elinde bulunduran siyasetçi halkın ihtiyaçlarını çözmekle yükümlüdür. Eskiden krallar ülke yönetiminde tek başlarına yönetimsel hakka sahipken seçimle başa gelmezlerdi, halka hesap da vermezlerdi ancak halk adına tedbir almak ve halkın çıkarını gözetmek durumundaydılar. Eğer bir lider halkın çıkarlarını tamamen göz ardı ederse zaten orada huzursuzluklar da haliyle başlayacaktır.

Siyasetin ne olduğunu anlamak için iktidar kavramını da incelememiz gerekir. İktidar bir bireyin ya da gurubun diğerleri üzerine kurduğu hegemonyanın adıdır. Bir erkek karısı üzerine ya da bir baba çocukları üzerine de iktidar kurabilir. Siyaset bir kesime iktidar kurma hakkı verir. Bu kesim bir siyasi parti ve onun lideri olabilir. Siyasetin sağladığı iktidarın diğer iktidarlardan farkı hem çok kapsayıcı olması hem de halk tarafından meşru görülüyor olmasından ortaya çıkmaktadır. İnsanlar birbirlerine karşı iktidarı kolay kabul etmezken devlet iktidarını siyasettin sunduğu çözümlerden dolayı kabul etme yoluna giderler.


Etiketler:
  • siyaset    
  • felsefe    
  • Yorumlar
    Yorum Yap