66 Maddede Fiziğin Özeti

20.02.2016 - 04:14

Fizik dersi sayısal öğrencilerin kavramakta en çok zorlandığı derstir. Buna rağmen bu dersi kavradıktan sonra gerçekten keyif alırsınız. Çok karmaşık görünen fizik dersinin aslında spot şeklinde hazırlanmış cümlelerle ne kadar zevkli ve basit olduğunu göstermek istedik. Aşağıdaki maddeler fizikle ilgili bilmeniz gereken temel hakikatleri içermektedir. Bu 66 maddede fiziği kabataslak özetlemiş oluyoruz. Daha detaylı bir çalışma için fiziğin doğası konusundan başlayıp çalışmanız gerekir.

66 maddede fizik

 1. Dünya yüzeyinden uzaklaştıkça ağırlık uzaklığın kareköküyle orantılı olarak azalır.
 2. Eylemsizlik kütleden kaynaklanmaktadır.
 3. Sabit hız ve 0 hız cisme uygulanan net kuvvetin 0 olduğunu gösterir.
 4. Bir cisme uygulanan net kuvvet kütleyle ters orantılı şekilde cisme ivme kazandırır. (F=m.a)
 5. Hız, momentum, yer değiştirme, kuvvet ve ivme birer vektördür.
 6. Hız, uzaklık, zaman ve enerji birer sayısal büyüklüktür.
 7. Hız zaman grafiğinin eğitimi ivmeyi verir.
 8. İki kuvvetin bileşkesi aynı yöne baktıklarında maksimum olur. Zıt yöne baktıklarında minimum olur. Bileşke maksimum ve minimum aralığındaki bütün değerleri alabilir.
 9. Merkezcil kuvvet ve merkezcil ivme vektörleri dönen cismin merkezine doğrudur.
 10. Dengelenmemiş bir kuvvet mutlaka ivme oluşturur.
 11. Uzaklık zaman grafiğinin eğimi hızı verir.
 12. Dengeleyici kuvvet bileşke kuvvetle aynı büyüklükte ve zıt yönlüdür.
 13. Bütün çarpışmalarda momentum korunur.
 14. Bir vektörün genliği büyüklüğüyle orantılıdır.
 15. Mekanik enerji potansiyel enerji ve kinetik enerjinin toplamından oluşur.
 16. İvmenin birimi m/s2 kuvvetin kg.m/s2 iş veya enerjinin ise kg.m2/s2 şeklindedir.
 17. 1 eV = 1,6.10-19 joule kadar enerji demektir.
 18. Yükseklik arttıkça potansiyel enerji artar.
 19. Kinetik enerji sadece hızla değişir.
 20. Sürtünmesiz bir ortamda serbest düşme yapan bir cismin toplam mekanik enerjisi korunur.
 21. Gücün birimi joule/s şeklindedir. Bu da birim zamandaki enerji değişimi demektir.
 22. Coulomb bir yük, amper akım, volt ise potansiyel farkı ifade eder.
 23. Kablonun kısa ve kalın olması iletkenliğini arttırır.
 24. 1 proton ile 1 elektronun zıt yönlü fakat eşit miktarda yükü vardır. Bu da 1 eV şeklindedir.
 25. Sisteme paralel direnç eklemek akım için alternatif alan oluşturacağından toplam direnci düşürür.
 26. Yan yana eklenen dirençler toplam direnci arttırır.
 27. Seri bağlanmış bütün dirençlerden geçen akım miktarı eşittir.
 28. Paralel bağlanmış bütün dirençlerin uçları arasındaki potansiyel fark eşittir.
 29. Birbirine dokundurulan iki kürenin ayrıldıktan sonraki yük dağılımı yarıçap ile doğru orantılıdır.
 30. Yalıtkanlar serbest elektronlar içerirler.
 31. İyonize gazlar elektriği iyonlar ve elektronlar aracılığıyla iletirler.
 32. Bütün yük değişimlerinde negatif yükler olan elektronlar yer değiştirir.
 33. Manyetik akı webers cinsinden ölçülür.
 34. Manyetik alanın yönü pusulanın ibresi ile tanımlanır.
 35. Manyetik alan dıştan kuzeyden güneye içten ise güneyden kuzeye şeklindedir.
 36. Selenoidin üzerinde geçen akım arttıkça güçlenir.
 37. Ses dalgaları boyuna, mekanik dalgalardır.
 38. Işık yoğun ortama girdiğinde normale yaklaşır.
 39. Bütün ışın sorularında açı normalle yapılan açıdır.
 40. Mavi ışığın kırmızı ışığa göre enerjisi fazla, dalga boyu kısa ve frekansı daha yüksektir.
 41. Elektromanyetik spektrumda sıralama düşük enerjiden yüksek enerjiye doğrudur.
 42. Prizmadan çıkan renklerden kırmızı en az kırılandır.
 43. Işık dalgası enine dalgadır ve polarize olabilir.
 44. Boşlukta bütün elektromanyetik dalgaların hızı 3.108 m/s şeklindedir.
 45. Ses dalgasının genliği dalganın enerjisini belirler.
 46. Kritik derecede dalga 90 dereceye kadar kırılır.
 47. Dopler etkisiyle hareket eden dalga kaynağı hareket ettiği yönde düşük dalga boylu ve yüksek frekanslı dalgalar üretir.
 48. Dalganın frekansı arttığında enerjisi artar, dalga boyu azalır.
 49. Radyo dalgaları elektromanyetik dalgalardır ve ışık hızında hareket ederler.
 50. Optikte oluşan gerçek görüntüler her zaman terstir.
 51. Zahiri görüntüler her zaman düzdür.
 52. Kalın kenarlı mercekler görüntüyü küçültür.
 53. İnce kenarlı mercekler ışığı toplar.
 54. Işığın tanecik davranışı fotoelektrik olayda kendini gösterir.
 55. Bir foton bir ışık taneciğidir.
 56. Bütün elektromanyetik dalgalar yüklü parçacıkların ivme kazanmasıyla ortaya çıkar.
 57. Işığın enerjisini frekansı belirler. Enerji frekans ile doğru orantılıdır.
 58. Işığın miktarını arttırmak foton sayısını arttırın ancak fotonların sahip olduğu kinetik enerjiyi değiştirmez.
 59. 100 derecedeki su buharı ve 100 derecedeki suyun kinetik enerjisi eşittir.
 60. Sıcaklık moleküllerin ortalama kinetik enerjisidir.
 61. Faz değişimi potansiyel enerji değişiminden kaynaklanır.
 62. Isı enerjisi her zaman yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğru aktarılır.
 63. Alfa tanecikleri helyum çekirdeği ile aynı değerlere sahiptir.
 64. Nükleer kuvvetler kısa fakat kuvvetlidir.
 65. Elektrik ve manyetik alanı açıklamak için kuvvet çizgileri modeli kullanılır.
 66.  Atomun yapısını açıklamak için atom modeli kullanılır.


Etiketler:
 • fizik    
 • dersler    
 • Yorumlar
  Yorum Yap