T├╝rkiyeĺnin Matematik ve Fen Ba┼čar─▒s─▒

13 ┼×ubat 2016 07:16

türkiye'nin matematik ve fen ba┼čar─▒s─▒

OECD yak─▒n zamanda çok kapsaml─▒ bir e─čitim ara┼čt─▒rmas─▒ yapt─▒. Bu ara┼čt─▒rmada 76 ülkenin e─čitim sistemi performanslar─▒n─▒ de─čerlendirmek amac─▒yla 15 ya┼č─▒ndaki ö─črencilerin matematik ve fen testleri ba┼čar─▒s─▒ baz al─▒narak bir s─▒ralama olu┼čturuldu. Kayg─▒land─▒r─▒c─▒ olan ise Türkiye’nin bu s─▒ralamada 41. S─▒rada olmas─▒d─▒r. Andreas Schleischer (OECD’nin e─čitim direktörünü) bu ara┼čt─▒rman─▒n ┼čimdiye kadarki en büyük e─čitim ara┼čt─▒rmas─▒ oldu─čunu söyledi. S─▒ralamada Do─ču Asya ülkeleri Avrupa ülkelerini geri b─▒rakm─▒┼č durumda. Listenin ilk s─▒ralar─▒n─▒ s─▒ras─▒yla Singapur, Hong Kong, Güney Kore, Japonya, Tayvan alm─▒┼č durumda. Almanya bu s─▒ralamada 13, Amerika ise 28’inci s─▒rada yer al─▒yor. Türkiye’nin durumu ise gerçekten vahim. Ülkemiz birçok geri kalm─▒┼č ülkenin de gerisinde bulunuyor.

Türkiye’nin matematik ve fen alan─▒nda ba┼čar─▒s─▒z olmas─▒ bizleri ┼ču aç─▒lardan kayg─▒land─▒rmal─▒d─▒r. Bu s─▒ralamada olan ö─črenciler ileride bu ülkenin en önemli konumlar─▒nda olacaklar. Bu da demek oluyor ki gelece─čimiz dünya gelece─či içerisinde çok da iyi bir yerde de─čil. Ayr─▒ca teknoloji, bilim üretmek de ça─č─▒m─▒z─▒n en önemli ekonomik ba┼čar─▒ ölçütlerinden biri. Buradan da ┼ču anlam ç─▒k─▒yor. Türkiye’nin matematik ve fen ba┼čar─▒s─▒ gelecekte de dünya biliminde çok iyi bir yerde olamayaca─č─▒n─▒ gösteriyor.

Türkiye geli┼čmekte olan ülkeler kategorisinde bulunuyor. Y─▒llard─▒r ekonomik büyüme sa─čl─▒yor. Ancak bu ekonomik büyümenin dinamosunu yeni i┼č gücü olu┼čturuyor. Yani klasik geli┼čmekte olan ülkelerde görülen durum Türkiye’de de görülüyor. Nüfus art─▒┼č─▒yla birlikte yeni gelen üretim gücü ülkenin kalk─▒nd─▒r─▒lmas─▒na olanak sa─čl─▒yor. Ancak burada ┼ču problem ortaya ç─▒k─▒yor. Türkiye’nin nüfus art─▒┼č oran─▒ sürekli dü┼čüyor. Zaten sürekli artarsa Türkiye’nin ileride bu nüfusu kald─▒ramama tehlikesi de bulunuyor. Nüfus art─▒┼č oran─▒n─▒n azalmas─▒ geli┼čmi┼č ülkelerin kaç─▒n─▒lmaz kaderi. Yani Türkiye geli┼čmekte olan ülkeler statüsünden geli┼čmi┼č ülkeler statüsüne geçiyor.

Geli┼čmekte olan ülkeden geli┼čmi┼č ülkeye dönmek iyi bir ┼čey mi? E─čer ekonomik büyümenizin temelini katma de─čeri ileri teknoloji ve hizmet üretmek ise zamanla nüfus art─▒┼č─▒n─▒z azalsa bile ekonominiz canl─▒l─▒─č─▒n─▒ korur. Ancak Türkiye gibi büyümesi artan i┼č gücüyle domine edilen ülkeler zamanla nüfus art─▒┼č─▒nda dü┼čü┼č ya┼čarsa ilerlemenin durmas─▒ kaç─▒n─▒lmazd─▒r. Türkiye’nin OECD raporunda belirtilen ba┼čar─▒s─▒ düzeyi ise bu aç─▒ndan hepimizi kayg─▒land─▒rmal─▒d─▒r.

Türkiye’de okuryazar oran─▒n artmas─▒, lise e─čitimin zorunlu olmas─▒ gibi faktörler maalesef e─čitim geli┼čmesi ile paralel de─čil. Geli┼čmi┼č teknoloji üreten ülkelerin e─čitim kurumlar─▒ nitelikli bir kesim üretir. Örnek vermek gerekirse Türkiye’deki ziraat mühendisi say─▒s─▒ ─░srail’dekinden kat be kat fazla. Peki bunun sonucunda ne oluyor. ─░srail bize her y─▒l tonlarca ─▒slah edilmi┼č tohum sat─▒yor. Bu da bize gösteriyor ki e─čitim kurumlar─▒ aç─▒s─▒ndan nicelik de─čil nitelik önem ta┼č─▒yor. Yani bir ülkedeki üniversite say─▒s─▒ndan çok üniversitenin yeti┼čtirdi─či bilim adamlar─▒n─▒n niteli─či önemlidir. Bu duruma ┼čöyle bir kan─▒t gösterebiliriz. Orta Asya ülkeleri Sovyet yönetiminde kald─▒klar─▒ için neredeyse herkes üniversite mezunu bu ülkelerde. Ancak bu ülkelerin dünya bilimine katt─▒klar─▒ pek de ciddi bir ┼čey yok. Öte yandan ABD’de üniversite mezunu oran─▒ çok daha dü┼čük olmas─▒na ra─čmen üniversiteler dünyadaki büyük beyinleri toplay─▒p onlara ekonomik imkân sa─člad─▒─č─▒ için önemli derecede teknoloji üretebiliyor.

Bütün bunlardan ç─▒karaca─č─▒m─▒z sonuç ise ┼čöyle. Türkiye’nin matematik ve fen derslerini k─▒stas alan ba┼čar─▒ s─▒ralamas─▒ dünya içerisinde oldukça dü┼čüktür. Bu derslerin k─▒stas al─▒nmas─▒ ise pozitif bilim olmalar─▒ aç─▒s─▒ndan gayet mant─▒kl─▒d─▒r. Biz devlet ve toplum olarak bu soruna acilen çözüm üretmeliyiz.


Etiketler:
Yorumlar
Yorum Yap