Edebiyat

Cumhuriyet Edebiyatı

Cumhuriyet’in ilanıyla resmen kurulan yeni devletin gündemi, yıllarca süren savaşlardan çıkmış ülkenin eğitim, sağlık, ekonomi, toplum hayatı ile ilgili sorunlarını kısa zamanda ve el birliği ile çözmektir. Diğer taraftan “muasır medeniyetler seviyesine” ulaşmak için yapılan devrimlerin halka yayılması ve benimsenmesi başlı başına bir meseledir. Cumhuriyet dönemi edebiyatı, sanatçı­ların bu iki temel mesele üzerinde yoğunlaştıkları bir dönem olarak başlamıştır. Zamanla temel sorunlar çözülmeye başlamış ve sanatçılar da eserlerini toplumsal konulardan bireysel konulara yöneltmişlerdir.

Beş Hececiler

Millî Edebiyat akımı ilkelerine bağlı olarak, 1917'de bir araya gelen ve halk şiirimizin özelliklerinden, yerli kaynaklarımızdan yararlanarak, şiirimizin aruzdan heceye geçi­şinde önemli rol oynayan edebî topluluk.

Topluluğun Özellikleri

  1. Çoğunlukla Anadolu insanını ve yaşayışını konu edindiler.
  2. Hece ölçüsünü ve konuşma dilini kullandılar.
  3. Hece ölçüsü yanında yeni şiir biçimleri denediler.

Faruk Nafiz Çamlıbel (1898 - 1973)

Beş Hececilerin en genci olmasına rağmen topluluğun en başarılı ismi oldu. Aruzu da tamamen terk etmedi. Anadolu'yu, memleket sevgisini konu alan şiirleri yanında aşk, ayrılık, doğa, ölüm ve kahramanlık gibi bireysel konuları işleyen lirik şiirler de yazdı.

Eserleri

Han Duvarları, Çoban Çeşmesi, Dinle Ney­den, Gönülden Gönüle: şiir
Canavar, Akın, Özyurt, Kahraman: tiyatro

Halit Fahri Ozansoy (1891 - 1971)

Aruzla başladığı şiiri "Aruza Veda" adlı şii­riyle bitirdi ve hece ölçüsüyle sürdürdü. Konuşulan Türkçeyi başarıyla kullandı. Bireysel konuları işleyen şiirlerinde karam­sarlık duygusu hakimdir. Şiirden başka roman ve tiyatro türünde eserler de verdi.

Eserleri

Cenk Duyguları, Efsaneler, Baykuş, Hayalet: şiir

Orhan Seyfi Orhon (1890 - 1972)

Konuşma dilini ve halk şiiri biçimlerini kullandı. Millî konular yanında daha çok bireysel şiirler yazdı.

Eserleri

Fırtına ve Kar, Peri Kızı ile Çoban, Gönül­den Sesler, O Beyaz Bir Kuştu: şiir

Enis Behiç Koryürek (1892 - 1949)

Aruzla başladığı şiiri hece ölçüsüyle sürdürdü. Bireysel konularda yazdığı ilk şiirlerinden sonra Kurtuluş Savaşı yıllarında millî duyguları ve tarihî kah­ramanlıkları işledi.

Eserleri

Miras, Güneşin Ölümü: şiir

Yusuf Ziya Ortaç (1896 - 1967)

Aruzla başladığı şiiri hece ölçüsüyle sürdürdü. Konularını günlük hayatın içinden seçti. Akbaba adlı bir mizah dergisi çıkardı.

Eserleri

Akından Akına, Âşıklar Yolu, Yanar­dağ, Bir Rüzgâr Esti: şiir

Yorumlar
Sen de Yaz