Edebiyat

Fecr-i Ati Edebiyatı

Dönemin Özellikleri

  • Sanatçılar bir bildiri ile iddialı bir biçimde edebiyat anlayışlarını ve yapacaklarını açıkladılar. 
  • Servet-i Fünun anlayışını yeteri kadar başarılı bulmadıkları için eleştirdiler.
  • Edebiyat anlayışı olarak Servet-i fünunculardan ileriye gidemediler.
  • Sembolizmi başarılı bir şekilde uyguladılar. 
  • Ahmet Haşim dışındaki sanatçıların tümü daha sonra Milli Edebiyat akımına dahil oldular.

Ahmet Haşim (1883 - 1933)

Topluluğun kurucularından ve en başarılı ismidir. Eserlerinde çocukluk anıları gibi bireysel konuları işledi. Şiirlerinde aşk ve doğa konularına yoğunlaştı. Şiirde anlam kapalılığını savundu. Şiirin anlamdan çok musikiye yakın bir sanat dalı olduğunu iddia etti ve sanatın bireysel ve saygıdeğer olduğunu savundu. Şiirin bir telkin aracı olduğunu düşündü ve tekrarlara yer verdi. Şiirlerinde oldukça ağır ve süslü bir anlatımı ve aruzu tercih etti. Yazarın şiirlerinde karamsar bir hava vardır. Sanatçı düz yazıda daha çok açık bir dil kullanmıştır. 

Yapıtları:

Piyale, Göl Saatleri: Şiir
Gurebahane-i Laklakan, Bize Göre: Deneme, fıkra, sohbet, makale türündeki yazılarını içerir.
Frankfurt Seyahatnamesi: Gezi yazısı
Yorumlar
Sen de Yaz