eğitim

Eğitimin Önemi

Modern dünyanın en önemli parametrelerinden biri eğitimdir. Eğitimin önemi günden güne artmaktadır. Bununla birlikte bu önemi fark eden toplumlar yüz yıldan fazla süredir çocuklar için eğitimi zorunlu tutmaktadır. Eğitim eskiden yaşama hazırlık süreci, meslek edinme süreci olarak algılanmaktaydı. Şimdi ise eğitimin işlevi bundan çok daha ötesidir. Eğitim yaşamla bağ kurmanın en ...

Okumaya devam et

Atatürk’ün Bilime Verdiği Önem

Atatürk Türkiye Cumhuriyetinin kurucu lideri olarak hepimizin belli oranda tanıdığı biridir. Ancak Atatürk’ün bilime verdiği önem birçok kimse tarafından tam anlaşılmış değildir. Atatürk’ün eğitim ve bilimle ilgili ya da akıllı ilgili belirli sözleri vardır. Bu sözler söylendiği zaman okul duvarlarına asılmak için söylenmiş gibi dinlenip geçilir. Oysa durum bundan daha ...

Okumaya devam et

PISA 2015 Sonuçları

OECD yani Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı 3 yıl arayla 15 yaşında öğrencileri bilgi ve beceri açısından değerlendiriyor. PISA “Programme for International Student Assessment” ifadesinin kısaltması. Türkçe karşılığı ise “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı”. Program çerçevesinde birçok ülkeden öğrenciler çeşitli temel bilgi düzey ve beceriler açısından değerlendiriliyor. Sınav sonuçları ile ülkelerin ...

Okumaya devam et

Finlandiya'da Tüm Dersler Kaldırıldı

Finlandiya eğitim sistemiyle bütün dünyanın en çok dikkat çeken ülkesi. Ülkede hali hazırda ödev olmaması ve eğitimin bu kadar başarılı olması herkesi cezbeden bir durum. Finlandiya’yı bu kadar önemli kılan eğitim sistemindeki bu sadeliğin eğitimdeki başarıya yansıması. Birçok alandaki uluslararası yarışmalarda Finlandiya eğitim sisteminden çıkan öğrenciler ilk sıraları dolduruyor. Finlandiyalı ...

Okumaya devam et

Eğitim Yatırımının Uzun Vadede Getirileri

Sosyal devletlerde eğitim devlet politikalarıyla yürütülür. Türkiye'de de bu durum böyledir. Her ne kadar özel okul sayısı günden güne artsa da seçme ve yerleştirme sisteminin devlet eliyle olması eğitimde kamunun gücünü arttırmaktadır. Devlet eğitim kurumu açarak ya da eğitim kurumlarını ilgili yönetmeliklerle düzenleyerek eğitim politikası belirler. Eğitim politikası belirleyen devlet eğitim ...

Okumaya devam et

Türkiye'deki Eğitim Sorunu Nasıl Çözülür?

Ülkemizin bazı konularda ilerlerken bazı konularda yerinde saydığı ve hatta bazı konularda gerilediği ortadadır. Birazcık eğitimin içinde yer alan veya eğitim sektöründe çalışan birine sorduğunuzda ise Türkiye’de eğitimde sorun olduğunu duyabiliriz. Peki, Türkiye’deki sorun nasıl çözülebilir? Bu soruna çözüm getirmek için çeşitli çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Yakın zamanda birkaç kez müfredatta ...

Okumaya devam et