Eğitim Yatırımının Uzun Vadede Getirileri

28.09.2016 - 20:30

eğitim yatırımının uzun vadede getirileri

Sosyal devletlerde eğitim devlet politikalarıyla yürütülür. Türkiye'de de bu durum böyledir. Her ne kadar özel okul sayısı günden güne artsa da seçme ve yerleştirme sisteminin devlet eliyle olması eğitimde kamunun gücünü arttırmaktadır. Devlet eğitim kurumu açarak ya da eğitim kurumlarını ilgili yönetmeliklerle düzenleyerek eğitim politikası belirler.

Eğitim politikası belirleyen devlet eğitim kurumlarının fiziksel koşullarından tutun da öğretmen kalitesine kadar birçok alanda yatırım ve yönlendirme yapar. Eğitime yapılan yatırımlar kısa sürede devlete kazanç olarak geri gelmektedir. Şöyle ki, iyi bir eğitim almış mezun dünyaya daha uyumlu bir şekilde üretim yapmakta, ekonomik faaliyet yürütmektedir. Bu da devlete vergi, kazanç ve nitelikli iş gücü manasına gelmektedir.

Eğitim yatırımının uzun vadede getirileri kısa vadeli ekonomik getirilerlerden çok daha önce gelir. Şöyle ki, eğitim oranı arttıkça suç oranı düşmektedir. Suç toplumsal refahı en çok aşağı çeken sorunlardan biridir. Devlet suçla savaşmak için sürekli para harcamaktadır. Oysaki eğitime harcanan para suçu önlemek ve suçluyu cezalandırmak için harcanan paranın daha da düşük olmasını sağlayacaktır.

İyi eğitim almış bir insanın çocuklarını da bu konuda iyi yönlendirmesi akla yatkındır. Bu nedenle bireyi bir kez eğittiğiniz zaman bundan nesiller boyu fayda sağlamanız mümkündür.

Almanya üniversiteleri ve eğitim kurumları ile sürekli gündeme gelen bir ülkedir. Dikkat ederseniz Birincü Dünya Savaşı sırasında yıkılmış bir ülke 20 yıl içerisinde İkinci Dünya Savaşı sırasında yeniden bir süper güç olarak ortaya çıkmıştır. İkinci Dünya harbinde de büyük bir yıkım yaşayan ülke bundan 15 sene sonra Türkiye'den işçi almak için antlaşma imzalayacak duruma gelmiştir. Bunun temel kaynağı ise Alman üniversiteleri ve Alman eğitim sistemidir.

Özel şirketler toplumdan çok kendi karlarını arttırmak için iş yaparlar. Ancak devletler toplumun yararını gözetmek zorundadırlar. Bu nedenle toplum ve toplumun geleceği adına uzun vadeli planlama yapmak durumundadırlar. Eğitim politikası uzun vadeli planların temelini oluşturur.

Bir ülkede eğitim yatırımı iyi değilse bunun sonuçlarını da o ülke yine uzun vadede ödeyecektir. Niteliksiz iş gücü ile üretim kalitesi düşük olacak, refahı yükselmeyecek ve kendi kendine yetemeyen bir ülke konumunda olacaktır. Bu nedenle eğitim yatırımlarının uzun vadeli hesaplar yapılarak gerçekleştirilmesi gerekir.

Eğitim yatırımının uzun vadede getirililerini saymakla bitiremeyiz. Ancak eğitim yatırımının nasıl olması gerektiği meselesi çok önemlidir. Eğitim yatırımının kalitesi doğrudan eğitime ayrılan bütçedeki para ile doğru orantılı değildir. Ayrılan bütçenin verimli kullanılması en önemli faktördür.

Eğitim sistemi iyi olduğu zaman az bir yatırım bile eğitimde iyi sonuçlar doğurur. Eğitim sismtemi oturduktan sonra sistem kendi kendini besler. Bu sayede eğitimin devlete olan yükü de azalacaktır.

Şu an Türkiye'de eğitimin istenilen durumda olmadığı herkesin malumudur. Bunun öneminin kavranmaması ya da eğitime yapılan yatırımlar yerine kısa vadede ekonomik refah getiren alt yapı yatırımlarına öncelik verilmesi ülkemizin geleceğini tehdit etmektedir.

Uzun vadede ekonomik ve sosyal refah için eğitim yatırımlarına ağırlık verilmeli ve eğitim ideolojik zeminden çıkarılarak bilimsel zemine taşınmalıdır.


Etiketler:
  • eğitim    
  • Yorumlar
    Yorum Yap