felsefe

Bilginin Doğruluk Ölçütleri

Bilgi felsefesi için bilginin doğru olup olmaması hep önemli bir sorun olmuştur. Bu konuda bilginin doğruluğuna nasıl karar verilebileceği de aynı şekilde bir sorundur. Bilginin doğruluk ölçütleri tarih boyunca boyunca tartışıla gelmiştir. Bugün dahi bilgi felsefesinin tartıştığını konulardan biri budur. Bu yazıda bilginin doğruluk ölçütleri nelerdir kısaca değinmeye çalışacağız. Doğruluk ölçütleriyle ...

Okumaya devam et

İdeal Düzenin Olabileceğini Reddedenler

Felsefede ideal düzen arayışı önemli bir arayıştır. Siyaset felsefesi içerisinde ideal düzenin olabileceğini kabul eden filozoflar olduğu gibi ideal düzenin olabileceğini reddeden filozof ve düşünce akımları da mevcuttur.  Felsefede ideal düzenin olabileceğini reddeden üç ana akım vardır. Bunlar: Sofizm Anarşizm Nihilizm Şeklindedir. Şimdi bunları tek tek ele alalım Sofizm Bilgicilik manasına gelen sofizm felsefede çok uzun süre etkin olmuştur. İdeal ...

Okumaya devam et

Epistemoloji Nedir?

Epistemoloji bilgi felsefesidir. Yani felsefenin bilgiyi inceleyen dalına epistemoloji denir. Köken olarak "episteme" bilgi anlamına gelmektedir. İnsanoğlunun en doğal ihtiyacı ve arzusu bilmektir. Bilmek ise çok boyutlu bir kavramdır. Bu nedenle insan oğlu bilmeyi ve bilgiyi tarih boyunca sorgulamıştır. Fikirsel gelişme de bu sayede gerçekleşmiştir. Bu nedenle epistemolojinin çok geniş bir ...

Okumaya devam et

Sensüalizm (Duyumculuk)

Bilgi felsefesinde doğru bilginin kaynağının ne olduğu çok önemli ve temel bir sorudur. Bu soruya farklı cevaplar, birbirinden farklı yaklaşımların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Örneğin deneyciler doğru bilginin kaynağının deneyler olduğunu savunmuşlardır. Her türlü bilginin ana kaynağının duyular olduğunu ileri süren felsefi görüşe sensüalizm denir. Sensüalizm aynı zamanda duyumculuk olarak da ...

Okumaya devam et

Dogmatizm Nedir?

Günlük hayatta dogma veya dogmatik kelimelerini kullanırız. Genellikle bu ifadeleri sorgulanmadan kabul edilen, tartışılamayan inanç, düşünce veya yargılar için kullanırız. Tarih açısından bakarsak insanlık tarihi bir nevi dogmaların tarihidir. Dogma deyince aklımıza eleştiriye kapalı kanılar geliyorsa da mesele bu kadar da basit değildir. Bu yazıda dogmatizm nedir sorusunu irdeleyecek ve ...

Okumaya devam et

Ütopya Örnekleri

Ütopya eski Yunancada "olmayan ülke" manasına gelmektedir. Yani ütopya gerçekte olmayan fakat hayal edilen bir ideal ülkedir. Siyaset felsefecileri tarih boyunca ideal devlet düzeni ile ilgili sorular sormuş ve kafalarında kurdukları "ideali" bir ütopya kurgusuyla aktarmıştır. Bu açında ütopyalar bize hayal kurma ve yön gösterme açısından çok önemlidir. Bu yazıda olumlu ...

Okumaya devam et

Felsefenin Temel Problem Alanları

Felsefe, düşünce sürecimizi netleştirir ve gerçekliği anlamamızda kullandığımız temel kavramları geliştirir. Felsefenin sorular üzerinde duran bir dinamik yapı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu yazıda felsefenin temel problem alanları üzerinde durmaya çalışacağız. Felsefi problemler yaşamın her alanından ortaya çıkabilir. Çünkü felsefe yaşamı anlamak üzerine kuruludur. Bilgi felsefesi, bilim felsefesi, varlık felsefesi, sanat gelsefesi, din ...

Okumaya devam et