Hukuk Kavramı

Hukuk, hayatımızda çok yer kaplayan ancak niteliği yeterince özümsenmemiş bir kavramdır. Hukuk nedir diye soracak olursak hukukun kelime anlamından öteye çok azımız gidebilir. Bu nedenle hukuk kavramı üzerinde duracak ve hukuku kısaca irdeleyeceğiz. Medeni insan toplulukları bir anda ortaya çıkmamıştır. İnsanoğlu öğrendiklerini ve tecrübeleri aktararak medeniyeti bugünkü düzeyine getirmiştir. Daha önce ...

Okumaya devam et

Albümin Nedir?

Birçok memeli hayvanın kan plazmasında en sık olarak karşılaştığımız protein olan albümini çeşitli yönleriyle daha çok insan serum albümini olarak bu yazımızda ele alacağız. Albümin nedir sorusuna detaylı yanıt arayacağız. Kan plazmasında yer almasından dolayı serum albümini olarak da bilinen albümin globüler proteinler ailesinin bir üyesidir. Türkçe karşılığı "yumurta beyazı" olan ...

Okumaya devam et

Adrien Marie Legendre ve Matematiğe Katkıları

Adrien-Marie Legendre 10 Eylül 1752 ile 10 Ocak 1833 yılları arasında yaşamış bir Fransız matematikçidir. Legendre, matematiğe çok büyük katkılar yapmıştır. “Legendre polinomları” ve “Legendre dönüşümü” gibi ölümünden sonra onun adını almış çok önemli matematik kavramları bulunmaktadır. Hayatı ve Matematiğe Katkıları Adrien-Marie Legendre Paris’te zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Hakkında ...

Okumaya devam et

Hücre Çekirdeği

Hücre çekirdeği ökaryot yapılı hücreyi oluşturan 3 temel elemandan biridir. Sitoplazma ve hücre zarıyla birlikte hücreyi var eden en önemli yapıdır. Ökaryot yapılı hücrede hücre çekirdeği çekirdek zarı ile ayrılmıştır. Prokaryot hücrelerde ise çekirdek zarı bulunmaz. Hücre çekirdeği yerine yönetici moleküller sitoplazmada bulunur. Hücre çekirdeğine nükleus da denir. Hücre Çekirdeğinin Yapısı ve ...

Okumaya devam et

Ülkeler ve Başkentleri Listesi

Ülkelerin başkenleri hem coğrafya bilgisi açısından hem genel kültür açısından dikkat çekicidir. Dünyadaki başkentleri liste halinde aşağıdaki tabloda sıraladık. Bu başkentlerden birçoğu diğer ülkeler tarafından tanınırken listedeki bazı devletler bütünüyle tanınmış değildir. Ayrıca tanınma ve bağımsız olma durumlarına göre listenin değişmesi olasıdır. Listenin günden güne ve ülkeden ülkeye değişim göstermesine rağmen ...

Okumaya devam et

Klasik Koşullanma (Classical Conditioning) Nedir Nasıl Çalışır?

Davranışçılık, Psikolojide ilk olarak 1913 yılında John Broadus Watson tarafından yayınlanan makaleyle ortaya çıkmış bir akım olup o dönemlerde kendine ciddi taraftar kitlesi edinmiştir. John Watson klasik koşullanma sürecinin (Pavlov'un gözlemlerine dayanan) insan psikolojisi'ni tüm yönleriyle açıklayacağını öne sürüyordu. İletişim kurmaktan emosyonel tepkilere kadar her şeyin uyarı(stimulus) ve yanıt(response)'lardan oluşan basit ...

Okumaya devam et

Teoloji Nedir?

Teoloji Türkçeye tanrıbilim olarak çevrilen sosyal bir çalışma alanıdır. Teoloji nedir sorusuna detaylı olarak yanıt aramadan önce bu kavramın Türkçe karşılığını verelim. Teoloji tam olarak İlahiyat demektir. İlahiyat fakülteleri teolojiyi öğretmek üzerine kurulmuştur. İlahiyatın yani teolojinin öğretildiği tek yer okul değildir. Bu kavramı birçok toplumsal kurum birlikte besler. Theos Yunancada Tanrı ...

Okumaya devam et