Mutualizm Nedir?

Mutualizm nedir? Bu soruyu mutualizmi tanımlayarak yanıtlayalım. Mutualizm birlikte yaşam ilişkilerinin bir tanesidir. Simbiyotik yaşam da denen birlikte yaşam, birden fazla canlının belirli bir ilişki içerisinde yaşamını sürdürmesi demektir. Mutualizm, kommensalizm ve parazitlik birlikte yaşamın üç ayrı formudur. Mutualizm bu ikili yaşam formlarından iki tarafın da fayda gördüğü ilişkidir. Yani ...

Okumaya devam et

Atatürk'ün Toplumsal Alanda Yaptığı İnkılaplar

Kurtuluş Savaşı tamamlanıp millet bağımsızlığı elde edilince sırada milli egemenliğin tam tahsisi için cumhuriyetin ilanı vardı. Cumhuriyet niteliği gereği yeni bir yönetimdi. Çok uzun yıllardır monarşi ile idare edilen Türkiye yeni bir yönetim sistemiyle karşı karşıyaydı. Mustafa Kemal Atatürk, siyasi alanda birçok yenilik yaptı. Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması ...

Okumaya devam et

Milgram Deneyi

Kişinin otoriteye karşı itaatini test eden en önemli deney Milgram deneyidir. Milgram deneyi psikoloji açısından kayda geçmiş çok önemli bir çalışmadır. Milgram deneyi etik mi ya da etik olarak ne sorunlar doğuruyor bunlara girmeden deneyi görelim. “Öğrenci: (Öğretmene göre görünmeyen ancak işitilebilen sahne dışı bir ses): Ooo! Yapmayın! Çok fazla ...

Okumaya devam et

Fotosentezin Kısa Tarihçesi

Biyolojinin en önemli konularından biri olan fotosentez, canlılık için çok temel biyokimyasal bir olaydır. Fotosentez hakkında sahip olduğumuz bilgiler zaman içerisinde birçok bilim adamının katkılarıyla ortaya çıkmıştır. Fotosentezin kısa tarihçesini bu yazıda ele alacağız. Fotosentez konusunu bilmeyenler ilgili konudan fotosentezi çalışıp öğrenebilir. Fotosentezle ilgili çalışmalar çok eski yıllara dayanmaktadır. Bilim insanları ...

Okumaya devam et

Hukuk Kavramı

Hukuk, hayatımızda çok yer kaplayan ancak niteliği yeterince özümsenmemiş bir kavramdır. Hukuk nedir diye soracak olursak hukukun kelime anlamından öteye çok azımız gidebilir. Bu nedenle hukuk kavramı üzerinde duracak ve hukuku kısaca irdeleyeceğiz. Medeni insan toplulukları bir anda ortaya çıkmamıştır. İnsanoğlu öğrendiklerini ve tecrübeleri aktararak medeniyeti bugünkü düzeyine getirmiştir. Daha önce ...

Okumaya devam et

Albümin Nedir?

Birçok memeli hayvanın kan plazmasında en sık olarak karşılaştığımız protein olan albümini çeşitli yönleriyle daha çok insan serum albümini olarak bu yazımızda ele alacağız. Albümin nedir sorusuna detaylı yanıt arayacağız. Kan plazmasında yer almasından dolayı serum albümini olarak da bilinen albümin globüler proteinler ailesinin bir üyesidir. Türkçe karşılığı "yumurta beyazı" olan ...

Okumaya devam et

Adrien Marie Legendre ve Matematiğe Katkıları

Adrien-Marie Legendre 10 Eylül 1752 ile 10 Ocak 1833 yılları arasında yaşamış bir Fransız matematikçidir. Legendre, matematiğe çok büyük katkılar yapmıştır. “Legendre polinomları” ve “Legendre dönüşümü” gibi ölümünden sonra onun adını almış çok önemli matematik kavramları bulunmaktadır. Hayatı ve Matematiğe Katkıları Adrien-Marie Legendre Paris’te zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Hakkında ...

Okumaya devam et