F Bloku Elementleri ve Özellikleri

27.08.2019 - 21:18

Periyodik tabloda elementler çeşitli sınıflara ayrılmaktadır. Bu yazıda f bloku elementleri ve özellikleri üzerinde duracağız. Diğer element grupları kadar yaygın olmadıkları için çok bilinmeye bilirler ancak periyodik sisteme hakim olmak için bu elementlere de hakim olmak gerekmektedir.

Atomun elektron dizilimlerini yazmayı biliyoruz. Bu dizilimlere göre atomlar çeşitli bloklara yerleşmektedir. Bir atomun elektron dizilimi yapıldığında 6. enerji seviyesinden itibaren f orbitalleri dolmaya başlar.

Periyodik tabloda 6 ve 7. periyotta f bloku elementleri bulunmaktadır. Bu elementler s bloku elementleri ile d bloku elementleri arasında yer alır. Ancak f bloku elementleri periyodik tablo çok uzun olmasın diye tablonun altına ayrı bir blok olarak yerleştirilmiştir. Yani lantanit ve aktinitler hangi periyotta derseniz aslında 6. ve 7. periyotta yer almaktadırlar.

f bloku elementleri

f Bloku Elementlerinin Özellikleri

Periyodik sistemde aynı grupta olan elementlerin ortak özellikleri daha fazladır. Aynı periyotta ise elementler sağ veya sol tarafa doğru değişen periyodik özellikler gösterirler. Lantanit ve aktinitler yani f bloku elementleri ise aynı yerde yer almasına rağmen altta bir blok olarak gösterilmiştir.

f bloku elementlerine aynı zamanda iç geçiş elementleri veya iç geçiş metalleri denmektedir. Ortada bulunan geçiş metallerinin arasında yer alırlar. Bu maddeler aynı zamanda metal sınıfındadır.

f bloku elementlerinin 1. yatay sırasına lantanitler, 2. yatay sırasına aktinitler adı verilir.

f bloku metalleri ısı ve elektriği iyi iletir. Bu elementlerin erime ve kaynama noktaları da yüksektir. Gümüşe yakın renk taşırlar. Lantanit ve aktinitlerin atom kütleleri yüksektir. Aynı zamanda yoğunlukları da fazladır. Bu elementlerin iyonlaşma enerjileri düşüktür. Bu nedenle metalik aktiflikleri yüksektir.

Kimyasal özellikleri birbirine epey benzeyen f bloku elementlerinin aynı zamanda atom hacimleri de birbirine yakındır. Bu elementler bileşiklerinde çoğu zaman +3 iyon yükü alırlar.

Lantanit ve aktinitlerin özellikleri maddeler halinde şöyle özetlenebilir:

 • Normalde 6. ve 7. periyotta yer alırlar. Ancak periyodik tabloda alt bir blok olarak eklenmişlerdir.
 • İç geçiş metalleri olarak da adlandırılırlar.
 • 1. yatay sıra lantanitler, ikinci yatay sıra ise aktinitler olarak bilinir.
 • Hepsi metaldir.
 • Güçlü metaldirler. İyonlaşma enerjileri düşüktür. Aktif özellik gösterirler.
 • Atom hacimleri birbirine yakındır. Yoğunlukları yüksektir.
 • Renkleri gümüşe benzer.
 • Isı ve elektrik açısından iyi iletkendirler.
 • Erime ve kaynama noktaları yüksektir.
 • Lantanitlerden prometyum (Pm) ve aktinitlerin tamamı radyoaktif özellik gösterir.

Etiketler:
 • kimya    
 • Yorumlar
  Yorum Yap