Elementlerin Özellikleri

22.08.2019 - 19:35

Orta okulda fen ve teknoloji dersinden, lisedeki kimya dersine element kavramı sürekli karşımızdadır. Periyodik tabloda gösterilen elementler bütün evrende karşılaştığımız maddesel varlıkları ortaya çıkarmaktadır.

Elementlerle ilgili bilgilerimiz bir anda ortaya çıkmamıştır. Periyodik cetvelin tarihçesi adlı yazıda elementlerin nasıl keşfedildiğini ve tabloda sınıflandırıldığını detaylı anlattık.

Bu yazıda elementlerin özellikleri üzerinde duracağız. Bu özellikleri iyi öğrenmeniz maddeleri sınıflandırırken çok işinize yarayacaktır.

elementlerin özellikleri

İlgili yazı: Bileşiklerin özellikleri

Elementlerin Özellikleri (Kısaca)

Periyodik tablodaki elementlerin özellikler aşağıda maddeler halinde kısaca gösterilmiştir.

 • Bütün elementler periyodik tabloda sembollerle gösterilirler.
 • Elementler saf maddelerdir. Dolayisiyla homojendirler.
 • Elementlerde yalnız bir çeşit element bulunur. (Farklı atomlar bir araya gelirse bileşikler oluşur.)
 • Erime ve kaynama noktaları aynı koşullarda sabittir.
 • Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere ayrıştırılamazlar.
 • Metal, ametal, yarı metal, soygaz gibi çeşitli element sınıfları vardır.
 • Elementler bir araya gelerek bileşikleri oluştururlar.

Elementlerin genel özellikleri bütün elementler için geçerlidir. Ancak bunun da ötesi bazı önemli element gruplarının özelliklerini bilmek bize çok fayda sağlayacaktır. Kimyayı öğrenmek demek periyodik tablo ve elementlerle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak demektir. Kimya, elementlerin bilimidir.

İlk 20 element ve özellikleri başlıklı yazıda kimyadaki en önemli elementleri ele aldık. Baş grup elementi olarak da anılan bu elementleri tanımak bizim için çok önemlidir.

Elementler Hakkında Bilgi

Doğada gördüğünüz bütün maddeler elementlerden meydana gelmiştir. 118 elementin özellikleri birbirinden farklıdır. Tabi bu elementlerin doğada bulunma oranları da birbirininden çok farklıdır.

Elementler tablosu üzerinden bütün element isimlerine bakabilirsiniz. Buradan elementlerle ilgili genel bilgiler vereceğiz.

Canlıları, dolayısıyla bizi oluşturan en temel elementler karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O) şeklindedir. Ayrıca azot (N) yine bizim için çok önemli bir elementtir. Bu organik elementlerin tamamı ametal sınıfındadır.

Periyodik tablonun solunda metaller, sağında ametaller, en sağında ise soygazlar bulunur.

Metaller tabiatta atomik halde bulunan, parlak, ağır ve iletken maddelerdir. Kalsiyum, magnezyum, demir, altın gibi elementler metallere örnek olarak gösterilebilir.

Ametaller kırılgan ve erime noktaları daha düşük olan maddelerdir. Elektron alma eğilimi gösterirler. Metallerle ve kendi aralarında bileşik yaparlar. Organik bileşiklerin temelidirler.

Soygazların ise tamamı oda koşullarında gaz haldedir. Atomik halde bulunurlar. Kararlı yapıda oldukları için normal şartlarda diğer elementlerle tepkimeye girmezler.


Etiketler:
 • kimya    
 • Yorumlar
  Yorum Yap