Bileşiklerin Özellikleri

17.08.2019 - 18:40

Farklı cins atomların belirli oranlarda bir araya gelerek oluşturdukları kimyasal yapılara bileşik denir. Bu yazıda bileşiklerin özellikleri nelerdir kısaca açıklayacağız. Yine bileşik örnekleri ve kullanım alanları üzerinde durarak öğrendiklerimizi pekiştireceğiz.

Daha önce bileşik nedir adlı yazımızda bileşiğin tanımını yaptık. Çeşitli örnekler vererek bileşik özellikleri üzerinde de durduk. Burada maddeler halinde bu özellikleri basitçe hatırlayalım.

Bileşiklerin özellikleri

Bileşiklerin Özellikleri (Maddeler Halinde)

Bileşiklerin özellikleri maddeler halinde aşağıda sıralanmıştır.

 • Bileşikler farkı cins elementlerin bir araya gelmesiyle oluşturur.
 • Formüllerle gösterilirler. (H2O, NaCI. CO2 gibi.)
 • Bileşikler kendilerini meydana getiren elementlerin özelliklerini göstermezler. Örneğin hidrojen ve oksijen bir araya gelerek suyu oluşturur. Ancak su ne hidrojene benzer ne de oksijene.
 • Elementler bileşikleri meydana getirirken belli bir oranda bir araya gelirler.
 • Bileşiklerin oluşması için kimyasal bağlara ihtiyaç vardır.
 • Bileşik oluşumunda enerji alış verişi gerçekleşir.
 • Bileşikler fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılamazlar. Ancak kimyasal yöntemlerle ayrılabilirler.
 • İki bileşiğin tepkimesinden başka bir bileşik meydana gelebilir.
 • Bileşikler saf maddelerdir. Bu nedenle belirli erime ve kaynama noktaları vardır. Özkütleleri de sabittir.
 • Moleküler yapılı ve moleküler yapılı olmayan bileşikler mevcuttur.

7. sınıf fen bilimleri dersinden itibaren sürekli bileşik kavramıyla karşılaşırız. Öğrencilerin en çok yaptığı hatalardan biri de molekül ve bileşik kavramlarını karıştırmaktır.

Molekül tek cins atomlardan oluşurken bileşikte en az iki farklı atom bulunur. Örneğin H2 bir molekülken H2O bir bileşiktir.

Bileşiklerin Kullanım Alanları

Son olarak bileşiklerin kullanım alanları üzerinde duralım. Aslına bakılırsa en bilindik bileşik sudur. Su da hayatın her alanında kullanılır. Doğal olarak bileşikler olmadan hayat da düşünülemez. Yine de en önemli birkaç bileşiğin kullanım alanlarını verelim.

Bileşiklerin Kullanım Alanları
Bileşiğin Adı Bileşiğin Formülü Kullanım Alanı
Su H2O En önemli besin maddemizdir. Her alanda kullanılır.
Sodyum klorür NaCI Sofra tuzu olarak kullanılır.
Amonyak NH3 Temizlik malzemelerinde, gübre ve patlayıcı yapımında kullanılır.
Karbondioksit CO2 Gazlı içeceklerde, bitkilerin fotosentez yapması sırasında kullanılır
Glikoz (şeker) C6H12O6 Karbonhidratların yapı taşıdır. Besin maddelerinin yapısında bulunur.
Hidrojenklorür HCI Temizlik malzemelerinde kullanılır.
Kükürtdioksit SO2 Kâğıt üretiminde beyazlatıcı olarak kullanılır.

Yukarıdaki tabloda bazı bileşik örnekleri kullanım alanları ile gösterilmiştir. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.


Etiketler:
 • kimya    
 • Yorumlar
  Yorum Yap