1 Mol Karbondioksit Kaç Gram?

22.02.2019 - 15:45

Mol kavramıyla ilgili en çok sorulan soru tiplerinden biri 1 mol karbondioksit kaç gram ya da bir mol oksijen kaç gram şeklindedir. Bu soruları düzgünce cevaplayabilmek için mol kavramı konusuna hakim olmak gerekir. Önce sorunuza basit bir cevap vereceğiz. Ardından da bu tür soruları rahatça cevaplayabilmek için olayın mantığını anlatacağız.

1 Mol CO2 (Karbondioksit) = 44 gram

Sorularda karbondioksitin mol kütlesi zaten verilir. Ya da karbondioksidi oluşturan karbon ve oksijenin mol kütlesi verilir. C: 12 ve O: 16 olduğu için karbondioksitin mol kütlesini 2 x 16 + 1 x 12 = 44 şeklinde buluruz.

1 mol karbondioksit kaç gram

Mol ve AKB Kavramı

1 mol oksijen kaç gram veya 1 mol alüminyum kaç gram şeklindeki soruları cevaplayabilmek için mol kavramı ve akb kavramı hakkında bilgi sahibi olmamız gerekir. Akb dediğimiz kavram "atomik kütle birimi" ifadesinin kısaltmasıdır. Bu kütle birimi aşırı küçük bir kütle birimidir. Çünkü atom çekirdeğindeki proton ve nötronun kütlesidir.

Örneğin 1 oksijen atomunun çekirdeğinde 8 proton ve 8 nötron bulunmaktadır. Öyleyse 1 oksijen atomunun kütlesi 16 akb olacaktır. Akb çok küçük bir birim olduğu için günlük hayatta bununla hesap yapmak zordur. Bilim insanları bunu çözmek için akb ile gram arasındaki oranı bulmuşlardır. İşte buna mol denmektedir.

1 mol kaç akb dersek 6.02x1023 adet diye cevap verilebilir. Buna Avagadro sayısı denmektedir. Aslında mol direk Avagadro sayısı demektir de diyebiliriz.

Öyleyse 1 mol oksijen Avagadro sayısı kadar oksijen demektir. Bu nedenle 16 akb olan 1 oksijenin kütlesi de 1 mol olduğu zaman 16 gram olmaktadır.

Mol ve AKB Örnekleri

Öğrendiğimiz mol kavramı ve akb ile ilgili birkaç örnek soru cevaplayalım. Böylece konuyu daha iyi oturtalım.

  • 1 mol oksijen kaç oksijendir: 6.02x1023 adet oksijendir. (Avagadro sayısı)
  • 1 adet protonun kütlesi nedir: 1 akb
  • 1 mol protonun kütlesi nedir: 1 gram
  • 1 gram kaç akb eder: 6.02x1023 akb eder.
  • 1 molekül hidrojen kaç gram eder: Gram etmez. 1 akb eder.
  • 1 mol hidrojen kaç gram eder. 1 gram eder.

Etiketler:
  • kimya    
  • Yorumlar
    Yorum Yap