Kurtuluş Savaşı Ne Zaman Başladı ve Sona Erdi?

26.04.2018 - 16:03

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağlayan savaş Kurtuluş Savaşıdır. Bu savaş yurt genelinde ve topyekûn bir mücadele ile kazanılmıştır. Bu nedenle her vatandaşın kurtuluş savaşı ne zaman başladı, neden başladı gibi soruları cevaplayabilmesi gerekir.

Kurtuluş Savaşı Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a ulaştığı gün başlamıştır.

Aslında bu savaş bir anda patlak vermiş bir savaş değildir. Çeşitli milis kuvvetleriyle önce direniş başlamış. Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla bu direniş örgütlü bir mücadeleye dönüşmeye başlamıştır. Cephe savaşlarının öncesinde Kurtuluş Savaşına hazırlık dönemi yaşanmıştır. Bu dönemde çeşitli genelgeler ve kongrelerle milli direniş için motivasyon oluşturulmuştur.

kurtuluş savaşı ne zaman başladı

Kurtuluş Savaşı ne zaman bitti diye soracak olursak bu soruya biraz detaylı cevap vermek gerekir. Kazanılan savaşla birlikte 11 Ekim 1922 tarihinde Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır. Ateşkesin sağlanması ile savaşın silahlı süreci resmen sona ermiştir.

Ancak biliyoruz ki ateşkesler ile savaşlar sona ermez. Ardından barış antlaşması yapmak gerekir. 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması ile barış sağlanmış ve Kurtuluş Savaşı resmen nihayete erdirilmiştir. 29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyetin ilanı ile de bu zaferin meyvesi doğmuştur.

Kurtuluş savaşı fiilen 1922 yılında, resmen ise 1923 yılında sona ermiştir.

Kurtuluş Savaşının Nedeni

Tarihimiz açısından bu kadar önemli bir savaş olan Kurtuluş Savaşı neden başlamıştır?

1914 - 1919 yılları arasında I. Dünya Savaşı yaşanmıştır. Esasen Avrupa'da Almanya ve İngiltere'nin başı çektiği bu savaş kısa sürede yayılmış ve Osmanlı Devletinin yeni terk ettiği topraklarda bir paylaşım mücadelesine dönüşmüştür.

Osmanlı Devleti çeşitli sebeplerden dolayı Avusturya - Almanya hattında savaşa dahil olmuştur. Beklenenin üstünde bir savaşma azmi gösterilmesine rağmen savaş kaybedilmiştir. Bu savaşta ağır kayıplar yaşanmasının da bir sonucu olarak galip devletler mağluplara ağır bir yük yüklemiştir. Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918 tarihinde imzaladığı Mondros Ateşkes Antlaşması ile fiilen yıkılmıştır.

Bunun sonucunda Osmanlı ülkesinin öz toprakları olan Anadolu Türkiye'sinde bir direniş isteği uyanmıştır. Mustafa Kemal Paşa bu direnişe öncülük etmiş ve Kurtuluş Savaşını kurulan meclisle birlikte idare etmiştir. Türkiye toprakları belirli ölçülerde kurtarılmış ve yeni bir cumhuriyet kurularak sömürgecilik reddedilmiştir.

Kurtuluş Savaşı ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Kurtuluş Savaşının başlaması ve gelişimi ile ilgili çok sorulan bazı sorulara kısaca cevap verelim.

Kurtuluş Savaşı ne zaman başladı ve kaç yıl sürdü?

Yurt genelinde çeşitli direnişler olsa da tarihçiler Kurtuluş Savaşı 19 Mayıs 1919 yılında başladı şeklinde bir uzlaşı sağlamıştır. 1922 yılında fiilen biten ve 1923 yılında resmen biten bu savaş 3 yıl kadar sürmüştür.

Kurtuluş Savaşı hangi olayla başlamıştır?

Kurtuluş Savaşı 19 Mayıs 1919 tarihinde Mustafa Kemal'in Samsun'a varmasıyla başlamıştır.

Kurtuluş Savaşı neden önemlidir?

Bu savaş bugün Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde yaşayan insanların dedelerinin canını vermesiyle kazanılmış ve sonunda bağımsız bir devlet elde edilmiştir. Bir toplum esaretten kurtulmuş ve bağımsızlığını sağlamıştır. Bu nedenle elbette önemlidir.


Etiketler:
  • tarih    
  • Yorumlar
    Yorum Yap