Çevre Kirliliğini Önlemek İçin Neler Yapmalıyız

05.05.2017 - 06:59

Dünyamızla ilgili önemli sorunlarda olan çevre sorunu gün geçtikte daha büyük hale gelmektedir. Çevre kirliliği sonuçları itibariyle yaşadığımız çağın en önemli sorunlarından biri olarak karşımızda duruyor. Çevre kirliliği sadece görüntüyle alakalı değildir. Yaşamımızı ve geleceğimizi tehdit eden sonuçları vardır. Örneğin su kirliliği içme suyu teminimizi tehlikeye sokmaktadır. Bu nedenle çevre kirliliği bizim için yaşamsal bir sorundur. Bu sorunun çözümüne katkı sağlamak amacıyla burada çevre kirliliğini önlemek için neler yapmalıyız onun üzerinde duracağız.

çevre kirliliğini önlemek için neler yapmalıyız

Çevreyi ve Çevre Kirliliğini Anlamak

Doğru çözümü ortaya koymak için sorunu tam anlamak gerekir. Çevre bizimle etkileşim içinde olan her yeri kapsar. İçinde tabiatın cansız maddeleri ile birlikte diğer canlıları da kapsar. Temiz bir çevre canlı ve cansızların birlikte var olmaya devam edebildiği bir çevredir. Çevre kirliliğini önlemek için yapılan çalışmalar bu devamlılığı sağlıklı bir şekilde sürdürmeye yönelik olmalıdır. Bugün dünyamız çeşitli çevresel sorunlar yüzünden eski sağlığında değildir. Bu yüzden amacımız çevremizi korumak ve güzelleştirmek olmalıdır.

Çevre kirliliğini şu şekilde sınıflandırabiliriz:

 • Hava kirliliği
 • Su kirliliği
 • Toprak kirliliği
 • Gürültü kirliliği
 • Işık kirliliği

Bunlardan özellikle ilk üçü doğrudan hayatımızı tehdit etmektedir. Çünkü su ve hava olmadan yaşayamayız. Aynı zamanda toprak temiz olmasa ürün alıp beslenemeyiz.

Çevre kirliliğinin esas nedeni tüketimdir. İnsanoğlu doğayı tüketmektedir. Tüketimin bilinçli ve kontrollü yapılması çevre kirliliğini azaltacaktır. Bunun için kitlesel dönüşümlerin devletler tarafından yapılması gerekir.

Bireysel olarak çevreyi korumak için yapacağımız önemli çalışmalar bulunmaktadır. Çevre kirliliğini önlemek için yapılması gerekenler şunlardır:

 • Her türlü israf önlenmelidir. Su, kâğıt, yiyecek ve sanayi ürünleri kontrollü tüketilmelidir.
 • Çöpler rastgele atılmamalı, dönüştürülüp değerlendirilmelidir.
 • Enerjide yenilenebilir kaynaklar kullanılmalıdır.
 • Nüfus artışı kontrol altında tutulmalıdır.
 • Araç sayısı azaltılıp toplu taşımaya yönlenilmelidir.
 • Ağaçlandırma ile yeşil alan artırılmalıdır.
 • Hayvan avlanması kontrol edilmeli, türlerin çeşitliliği korunmaya çalışılmalıdır.
 • Sanayi atıkları doğaya atılmamalıdır.
 • Sivil toplum bilinçlendirme çalışmaları yapmalıdır.
 • Su alanları ıslah edilip korunmalıdır.

Çevre kirliliğini önlemek için yapılması gerekenler maddeler halinde sıralanmıştır. Bu konuda devletler kadar insanlara da çok iş düşmektedir. Hayatınız boyunca basit bazı şeylere dikkat etmeye çalışırsanız uzun vadede yaşadığımız yere çok büyük faydalarda bulunursunuz.

İnsan Faktörü

Çevre kirliliğinin birinci ve en önemli nedeni bugün insan faktörüdür. İnsan olmadan doğa kendini yenileyen ve temizleyen bir güzelliğe sahiptir. İnsanoğlu sürekli Dünya’yı tüketmiştir. Ancak sanayinin icat edilmesiyle bu tüketim bir anda birkaç misline çıkmıştır. Bunun paralelinde artan insan popülasyonuyla çevre katliamı şiddet kazanmıştır. Binlerce yıldır sağlıkla duran göller bir anda kurumaya başlamıştır. Ormanlar harap olmuş, temiz sular azalmış ve toprak kirlenmiştir.

Bu şartlar altında yapılması gereken şey bellidir. İnsanı yok edemeyeceğimize göre insanı doğa ile uyumlu yaşamaya ikna etmemiz gerekir. Bunun farkına varan sivil toplum ve resmi kurumlar son yıllarda önemli adımlar atmışlardır. Ancak yine de yapılan çalışmalar yeterli değildir. Daha güzel bir hayat için çevremizi korumalı ve güzelleştirmeliyiz.


Etiketler:
 • ekoloji    
 • Yorumlar
  Yorum Yap