Temel İngilizce

Present Simple (I do) - Geniş Zaman

"Yaparım" biçiminde ifade edebileceğimiz bu yapının Türkçedeki karşılığı "Geniş Zaman" dır

Gemişte - Şuan ve gelecekte yapılan ve yapılacak olan eylemleri anlatmada kullanılır

 simple_present_geniş_zaman

Structure of Tenseyapısı

 

He / she / it--------------s    takısı alır,

I work but he works

They teach but my brtoher teachs

 

Note: The following verbs are usually only used in Simple Present:

be, have, hear, know, like, love, see, smell, think, want


Usage: Kullanılışı

1) For repeated or regular actions in the present time period

Genel durumlarda, yani geçmişte şimdi ve gelecekte yapılan eylemleri ifade etmede, kısacası devamlı olan ve tekrarlanan olayar için kullanılır.

 

 • The students go to the school (Öğrenciler okula gider)
 • John sleeps eight hours every night during the week (John hafta boyunca her gün sekiz saat uyur)
 • Jane doesn't drink coffee very often (Jane çok sık kahve içmez)
 • The earth goes round the sun Dünya :(Güneşin etrafında döner)

 

2) For facts: 

Değişmeyen gerçekleri iafde etmekte kullanılır.

 

 • Water freezes at  00C: Su sıfır derecede donar
 • Rice doesn't grow in cold climates: Prinç soğuk mevsimde yetişmez
 • The President of The USA lives in The White House: Birleşik devletler başkanı Beyaz Sarayda yaşar

 

3) For things that will be planned or scheduled in the future with future tense expressions: 

Gelecekte planlanmış bir eylemi ya da programı anlatmak için kullanılır.

 • The train leaves at 7 o'clock:Tren saat 7'de kalkacak
 • We visit our relatives tomorrow: Akrabalarımızı yarın ziyaret edeceğiz
 • He graduates the school next year :Okuldan gelecek yıl mezun olacak

 

4) For reading someone a story or narration: 

Masal ya da Roman anlatımında kullanılır

 

5) We use "do/does" to make questions and negative sentences :

Do / Does soru ve olumsuz cümlelerde kullanılır

 

 do  I / we / you / they  work ?
 does  he / she / it  work?

  

 I / we / you / they  don't  work
 he / she / it  doesn't  work

 

 

 • What does this word mean ? Bunun manası nedir
 • What do you do ? Ne iş yaparsın
 • Do you speak German.No I don't speak German: Almanca bilir misin.Hayır bilmem
 • He doesn't eat cereal for breakfastKahvaltıda tahıl ürünleri yemez

Note:

Does she have a cat?

Does she has a cat?

 

6) We use the present simple when we say how often we do things:

Geniş zamanı ne sıklıkla kullandığımızı anlatmak için kullanılır.(Genellikle Every, generally, often gibi zarflarla kullanılır)

 

The Present Simple is often used with the frequency adverbs

Geniş zaman çoğunlukla sıklık zarflarıyla kullanılır

always her zaman
frequently/often sık sık
usually genellikle
seldom/rarely nadiren
nowadays bu günlerde
never asla
every week/year her hafta/yıl
sometimes/occasionally bazen
from time to time ara sıra
every now and then arada bir 
 • usually play football once a week: Genellikle haftada bir kez futbol oynarım
 • How often do you go to the cinema ? (NOT How are you going ?) Ne sıklıkla sinemaya gidersin?
 • He doesn't drink coffee very often: Kahveyi çok sık içmez
 • I get up at 8 o'clock every morning:Her sabah 8 de kalkarım
 • I never eat anything after 22:00: Gece 10 dan sonra hiçbir şey yemem

 

Yorumlar
Sen de Yaz